EnglishRSS دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۶ پنج شنبه ۳۰ شهريور
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 
در باره دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
نگاهي به استان چهارمحال و بختياري : 
 استان چهارمحال وبختياري با مساحت ۱۶،۵۳۲ كيلومتر مربع در جنوب غربي كشور بين ۳۱ درجه و ۹ دقيقه تا ۳۲ درجه و ۴۸ دقيقه عرض شمالي و ۴۹ درجه و ۲۸ دقيقه تا ۵۱ درجه و ۲۵ دقيقه طول شرقي در مركز رشته كوههاي زاگرس قرار دارد. اين استان از شمال و شرق به استان اصفهان، از غرب به استان خوزستان از جنوب به استان كهكيلويه و بوير احمد و از شمال غرب به استان لرستان محدود است. مركز اين استان، شهركرد در ارتفاع ۲۰۶۶ متري از سطح دريا قرار دارد كه مرتفع ترين شهر در بين مراكز استاني بوده و به همين سبب اين استان به بام ايران شهرت يافته است. اين منطقه داراي ۱ درصد از كل وسعت ايران مي باشد و با وجود مساحت كم، ۱۰ درصد از منابع آب كشور را در اختيار دارد. چهارمحال وبختياري تا قبل از سال ۱۳۳۲ در قالب شهرستان شهركرد و بختياري از شهرستانهاي استان اصفهان يكي از استانهاي ۱۰ گانه آن زمان محسوب مي شد. در همين سال با توجه به ويژگيهاي متمايز اقتصادي، سياسي و اجتماعي حاكم بر منطقه از استان اصفهان منتزع و به عنوان فرمانداري مستقل چهارمحال و بختياري در تقسيمات كشور قرار گرفت. در سال ۱۳۳۷ اين فرمانداري به فرمانداري كل و سپس در سال ۱۳۵۲ طبق مصوبه وزيران به استانداري ارتقاء يافت. در حال حاضر اين استان با جمعيتي نزديك به ۹۰۰،۰۰۰ نفر، داراي ۷ شهرستان به نام هاي اردل، بروجن، فارسان، شهركرد، لردگان، كوهرنگ وكيار، ۱۸بخش، ۳۱ شهر، ۳۹ دهستان و حدود ۱۰۰۰ آبادي است. استان چهارمحال و بختياري منطقه اي است كوهستاني كه تقريبا ۷۶% آن را كوهها و تپه ها و ۲۴% ديگر را دشت هاي آبرفتي وفلات ها تشكيل مي دهد. به علت ماهيت كوهستاني مرتفع و قرار گرفتن در مسير بادهاي مرطوب سيستم مديترانه اي و تخليه باد اين سامانه ها، استان داراي بارش نسبتا مناسبي مي باشد. غالبا در مناطق مرتفع بارش به صورت برف بوده و وجود ارتفاعات پوشيده ازبرف يكي از ويژگيهاي اقليمي و جاذبه هاي زمستاني اين استان است. مهمترين رشته كوه اين منطقه زردكوه بختياري است كه سخاوتمندانه رودخانه هاي بزرگ كارون و زاينده رود را به كشور هديه مي كند. وجود ۲۰ رودخانه دائمي به طول ۹۰۵ كيلومتر و چشمه هاي متعدد با گواراترين آبها بسان گردنبند فيروزه اي، زينت بخش استان بوده و با جريان در رگهاي آبي كشور، طراوت، آباداني و حيات را در مسير كوچ خود به استان هاي ديگر به ارمغان مي برد. در كنار جاذبه هاي متعدد تاريخي و فرهنگي، نظير ابنيه تاريخي، محوطه ها و آثار باستاني فرهنگ عشايري، بزرگان فرهنگ و هنر استان، دامنه هاي زاگرس و مناظر بديع و زيبا نيز گنجينه اي از طبيعت فراروي ما گذاشته، تا بدانجا كه چهارمحال و بختياري را بهشت طبيعت دوستان و گردشگران ناميده اند. چشمه ها و رودخانه ها، دشت لاله هاي واژگون و مناطق حفاظت شده و شكار ممنوع بسياري نظير قيصري، شيدا، هلن، سبزكوه، تنگ صياد و جنگل هاي بلوط، يا همان طلاي سبز زاگرس، كه تنوع بالغ بر ۹۲۳ گونه گياهي با ارزش و ۲۹۴ گونه جانوري و چشم اندازهاي كم نظير را در خود جاي داده اند، تنها بخشي كوچك از اين بهشت به شمار مي آيد.
نگاهي به حوزه سلامت استان :
بخش سلامت استان زير نظر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان چهار محال و بختياري مديريت مي گردد.
 فعاليتهاي اصلي دانشگاه :
1- ارائه خدمات بهداشتي به جمعيت تحت پوشش از طريق مراكز بهداشتي، پايگاه ها و خانه هاي بهداشت استان و تلاش در جهت ارتقاء سطح سلامت مردم
2- ارائه خدمات درماني به جمعيت تحت پوشش از طريق مراكز درماني و بيمارستان هاي استان و تلاش در جهت ارتقاء كمي وكيفي خدمات ارائه شده به مردم
3- آموزش و تربيت دانشجويان در رشته هاي مختلف علوم پزشكي وپيراپزشكي و توسعه و ارتقاء كميت و كيفيت آموزشهاي تخصصي حوزه سلامت
4- ايجاد امكانات تحقيقي و پژوهشي بمنظور افزايش توان علمي در رابطه با مسائل بهداشتي ودرماني در سطح استان
 دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان چهار محال و بختياري :
قدمت سيستم ارائه خدمات بهداشت و درمان استان از نيم قرن تجاوز نمي كند. تا قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي فعاليتهاي اين بخش تحت عنوان سازمان بهداري تنها به خدمات درماني آن هم بصورت ناقص و در قالب دو بيمارستان و چند درمانگاه كه عمدتاً در شهرها مستقر بودند محدود مي گرديد. مراكز مذكور عمدتاً توسط پزشكان خارجي اداره ميشد و خلأ ساير نيروها از جمله ماما، پرستار و بهورز كاملاً محسوس بود. از نظر مراكز آموزش عالي هيچگونه مركز آموزشي مستقلي در سطح استان وجود نداشت و جويندگان دانش با تحمل رنج و مشقت فراوان ناگزير به مهاجرت به شهرهاي بزرگ مي شدند. در سال 57 با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي تحول اساسي در زمينه هاي مختلف در كشور و استان اتفاق افتاد و در فاصله زماني سالهاي 57 تا 64 كارشناسان و متخصصان بخش بهداشت و درمان نسبت به طراحي سيستم شبكه هاي بهداشتي، درماني در سطح كشور همت گماردند. اين طرح كه بر مبناي تحقق عدالت اجتماعي و رفع نيازهاي مناطق محروم استوار بود، پس از اجراي آزمايشي، مورد حمايت مسؤولين نظام قرار گرفت و گسترش چشمگيري در سطح كشور، بخصوص در استان چهارمحال و بختياري يافت.
از سال 1364 سازمان منطقه اي بهداري به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني، تغيير نام داد و بطور كلي ساختار آن متحول و مأموريتهاي جديد در ارتباط با بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، غذا و دارو، فرهنگي، دانشجوئي و توسعه مديريت و منابع براي آن پيش بيني شد. مطالعه روند رشد خدمات در استان در فاصله سالهاي 65 تا 70 گوياي اين واقعيت است كه وضعيت بهداشت و درمان از بهبود نسبي برخوردار بوده و روند رشد آن ادامه پيدا كرده است.
در دهه دوم شكل گيري نظام جديد سلامت يعني از سال 74 تا كنون و پس از فراغت از كميت ها و توسعه واحدهاي بهداشتي، درماني و افزايش ميزان دسترسي مردم به خدمات، كيفيت خدمات در ابعاد مشخص مورد توجه قرار گرفت و بعنوان يكي از اولويتهاي مهم دانشگاه در دستور كار قرار گرفت، كه با اجراي طرح هاي مختلف و پايلوت كشوري، پايه هاي بهداشت و درمان استوار شد.
استان چهارمحال وبختياري در سال1357 كه سال پيروزي انقلاب ،محسوب ميشود با جمعيتي بالغ بر 433000نفر از سه بيمارستان و تعداد 258 تخت بيمارستاني برخوردار بود. شاخصهاي درماني استان در وضعيت خوبي نبودند و با توجه به محروميت اكثر مناطق استان و پايين بودن سطح زندگي مردم ،متاسفانه مردم دسترسي چنداني به خدمات درماني مورد نياز نداشتند.
با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و آغاز برنامه هاي كاري وزارت بهداشت افزايش تخت و منابع بيمارستاني در دستور كار قرار گرفت، به گونه اي كه در دهه 1370 تغييرات اساسي در سطح درمان كشور و استان رخ داد.
حوزه آموزش :
اين دانشگاه از سال 1365 كار خود را با پذيرش 260 دانشجو در سه رشته و دو مقطع تحصيلي در قالب دو دانشكده آغاز كرد و هم اكنون قريب به 1957 دانشجو در 19 رشته و 7 مقطع تحصيلي دكتري تخصصي باليني ، دكتراي PHD ، دكتراي حرفه اي ، كارشناسي ارشد ، كارشناسي پيوسته وناپيوسته ، كارداني و در 5 دانشكده پزشكي ، پيراپزشكي، بهداشت، پرستاري و مامائي شهركرد و پرستاري بروجن مشغول به تحصيل مي باشند . تعداد اعضاي هيات علمي دانشگاه در حال حاضر 149 نفر و شامل 3 استاد ، 8 دانشيار ، 94 استاديار و 44 مربي ميباشد . از ابتداي تاسيس دانشگاه تا كنون قريب به 7320 دانشجو از اين دانشگاه فارغ التحصيل شده اند كه از اين تعداد 2397 نفر(نزديك به 33 درصد) به مقاطع تحصيلي بالاتر راه يافته اند. كسب رتبه هاي برتر در امتحانات علوم پايه پزشكي و پيش كارورزي توسط دانشجويان دانشگاه در سالهاي متوالي و نيز قبولي صد در صدي دستياران دانشگاه در آزمون بورد تخصصي از جمله موفقيت هاي آموزشي اين دانشگاه محسوب مي گردد. بهره مندي دانشجويان دانشگاه از 30000 متر مربع فضاي آموزشي ، تجهيزات مدرن آموزشي ، كمك آموزشي و تحقيقاتي ، امكان بهره مندي از چهار مركز تحقيقاتي ، دو بيمارستان آموزشي ، دو كتابخانه تخصصي مجهز به جديد ترين منابع علمي ، امكان بهره مندي اساتيد و دانشجويان از خدمات كامپيوتري و اينترنت برگ زريني از سند توسعه آموزش پزشكي در استان است . 
حوزه بهداشت :
حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه با در اختيار داشتن 7 مركز بهداشت شهرستان، 2 مركز آموزش بهورزي، 35 مركز بهداشتي، درماني شهري، 68 مركز بهداشتي درماني روستايي، 311 خانه بهداشت، 30 پايگاه بهداشت و 8 واحد تسهيلات زايماني، ميزان دسترسي به خدمات بهداشتي درماني اوليه در شهرها را به100% و در روستاها به 98% رسانده است. نرخ رشد جمعيت استان 5/1% ، پوشش واكسيناسيون 100٪ و ميزان دسترسي به آب آشاميدني سالم در استان 99 درصد است.
حوزه تحقيقات و فن آوري :
فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه منجر به كسب رتبه اول پژوهشي در ده سال پياپي بين دانشگاههاي علوم پزشكي همتراز از سال 1382 تا سال 1391 گرديده است و موجب اهداء لوح تقدير و تنديس جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي از سوي رياست محترم جمهوري به دانشگاه علوم پزشكي شهركرد گرديد كه بيانگر بالندگي اين دانشگاه در عرصه توليد علم و توسعه علمي استان است.
حوزه توسعه مديريت و منابع :
اين حوزه با جذب منابع مالي، تأمين و توزيع نيروي انساني، مديريت خدمات پشتيباني، اجراء و نظارت برطرح هاي عمراني و توسعه زير ساختهاي بهداشت و درمان مسير رشد و ارتقاء شاخص هاي سلامت استان را هموار مي سازد.
حوزه دانشجويي فرهنگي :
اين حوزه با در اختيار داشتن 12800 متر مربع خوابگاه دانشجويي و 18250 متر مربع فضاي ورزشي ارائه خدمات رفاهي و فرهنگي به دانشجويان را بعهده دارد بطوريكه سالانه بالغ بر 670 مورد خدمات مشاوره اي و بيش از 200 مورد فعاليت فرهنگي به دانشحويان ارائه مي دهد. كسب رتبه هاي ممتاز در جشنواره هاي مختلف فرهنگي و ورزشي كشور توسط دانشجويان دانشگاه از جمله موفقيتهاي اين حوزه محسوب مي گردد.
حوزه درمان :
اين حوزه با در اختيار داشتن 2 مركز آموزشي، درماني، 6 بيمارستان، يك بيمارستان صحرايي، 1473 تخت بيمارستاني، 591 پزشك عمومي، 241 پزشك متخصص، 131 دندانپزشك 1219 پرستار، 95 تخت ويژه، 37 پايگاه اورژانس، 50 دستگاه آمبولانس و امكانات تشخيصي آنژيوگرافي، CT scan ، MRI خدمات تخصصي خود را در رشته هاي داخلي، اطفال، زنان، جراحي عمومي، عفوني، بيهوشي، چشم پزشكي، پاتولوژي، گوش و حلق و بيني، راديولوژي، ارتوپدي، قلب و عروق، پوست، ارتودنسي، داخلي مغز و اعصاب، جراحي مغز و اعصاب، روانپزشكي، طب فيزيكي و سوختگي و خدمات فوق تخصصي را در رشته هاي جراحي فك و صورت، رادپو تراپي، ريه بزرگسالان، گوارش بزرگسالان، گوارش كبد و آندوسكوپي، كليه، روماتولوژي، نوزادان، قلب كودكان، اكو كارديوگرافي قلب، غدد بزرگسالان، بيماريهاي اعصاب كودكان، جراحي چشم(پيوند قرنيه)، بيماريهاي عفوني كودكان، جراحي توراكس، جراحي قلب باز ارائه مي نمايد.
فعاليتهاي حوزه درمان دانشگاه باعث كاهش 50 درصدي مراجعات بيماران استان به استانهاي همجوار در فاصله زماني سالهاي 85 تا 91 گرديده است.
حوزه غذا و دارو :
دسترسي مردم به داروهاي مورد نياز و نيز حق بهره مندي از مواد غذايي، بهداشتي و آرايشي سالم از حقوق مسلم شهروندي است كه اين امر از وظايف حوزه دارو و غذاي دانشگاه است. اين حوزه با برخوداري از 91 داروساز ، 92 داروخانه استاني و بيمارستاني و 189كارشناس ناظر بر مواد غذايي وظايف مورد نظر را به انجام مي رساند.
 
                                                                                                                                                                            روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد                                                                                                                                                                                                                 آبان ماه 1392                                                                               
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2.67 تعداد کل امتیازها:9
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
borderborder
بازدیدکنندگان امروز 233 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 4960 کل بازدیدکنندگان 9839849 کاربران بر خط 3 کاربران لاگین بر خط 0
border/border/
« اقتصاد مقاومتی ، تولید_اشتغال »
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
کلیه حقوق این سایت متعلق به

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

می باشد.
Powered by DorsaPortal