English
۱۳۹۶ سه شنبه ۴ مهر
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
کسی به ژرفای دانش دست نمی یابد، مگر آن که زمانی طولانی بیاموزد . امام علی(ع)
سخن روز:
کمیته خیرین
کميته خيرين و جلب مشارکت هاي مردمي


مقدمه

به انگيزه تجلي مباني والاي انسان دوستي و با توجه به سنت مرضيه انبياء گرامي و ائمه اطهار عليهم السلام و بهره گيري از توانمنديهاي مادي و معنوي خيرين و تشويق و ترغيب توانگران و نيك انديشان درگسترش امور بهداشت و درمان با عنايت به مشروعيت قانوني جمعيت ها و انجمن ها در راستاي سياستهاي كلي نظام ، انجمني جهت جهت خيرين امور بهداشتي و درماني استان چهارمحال و بختياري بنام ((انجمن خيرين تأمين سلامت چهارمحال وبختياري )) تأسيس ميگردد. مشاركت فعال ، تعامل انديشه و جلب كمك و ياري خيرين به انجام امور خير ، در زمينه بهداشت و درمان استان چهار و بختياري از اهداف اوليه اين انجمن غيردولتي خواهد بود.

كليات
ماده 1- نام انجمن (( انجمن خيرين تأمين سلامت چهارمحال وبختياري)) مي باشد كه در اين اساسنامه به اختصار انجمن خيرين ناميده مي شود .
ماده 2- هيئت مؤسس كه به منظور پايه گذاري و راه اندازي انجمن تشكيل شده شامل افراد ذيل مي باشد .
1 - دكتر حميد رئيسي
2 - دكتر پانته آ رمضانژاد
3 - مهندس سيد مصطفي هاشمي
4 - عباس قادري
5 - سيد هدايت اله حسيني
ماده3- انجمن داراي تابعيت ايراني بوده و ملزم به رعايت مفاد قانون اساسي و قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
ماده 4- مدت فعاليت انجمن بعد از تأسيس به مدت نامحدود مي باشد.
ماده 5- انجمن فاقد هر گونه فعاليت سياسي مي باشد.
ماده 6- حوزه فعاليت انجمن در استان چهارمحال وبختياري بوده و دفتر مركزي آن در شهر شهركرد خيابان آيت اله كاشاني ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي كه توسط دانشگاه تجهيز گرديده است مستقر مي باشد.
تبصره 1 : انجمن مي تواند بمنظورگسترش فعاليتهاو جذب كمكهاي مردمي با تصويب هيئت مديره نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگي در چهارچوب مفاد اين اساسنامه در ساير نقاط استان ، كشور و با رعايت قوانين در خارج
از كشور اقدام نمايد .
تبصره 2: هماهنگي و تشريك مساعي انجمن با مجامع خيريه داخل و خارج از كشور بلامانع است .
ماده 7- هدف از تشكيل انجمن ، قانونمند نمودن ، ساماندهي ، تقويت و توسعه فعاليتهاي خيريه بهداشتي ، درماني ، آموزشي و پژوهشي مرتبط با سلامت در استان چهارمحال و بختياري به شرح ذيل مي باشد :
1-7- انجام فعاليتهاي گسترده در جهت نيازسنجي و تعيين اولويتهاي بخش بهداشت و درمان با هماهنگي و بهره گيري از نظريات دانشگاه علوم پزشكي و ديگر سازمانهاي دست اندركار بهداشت و درمان استان، نظر سنجي
از مردم و ارائه گزارشات لازم به مجمع عمومي بمنظور تهيه و تدوين برنامه فعاليتهاي انجمن .
2-7 – تلاش و تبليغ در جهت جذب و هدايت كمكهاي مردمي ، نذورات ، كمكهاي ساير ارگانها و دستگاهها و ساير درآمدها جهت اجراي برنامه هاي مصوب .
3-7- ارائه مشاوره و بستر سازي جهت تسهيل در امر سرمايه گذاري بهينه خيرين محترم .
4-7- شناسائي ، تقدير و حمايت همه جانبه از خيرين محترم امر بهداشت و درمان .
5-7- بستر سازي، ارائه مشاوره و راهنمايي خيرين جهت بهينه سازي و هدفمند نمودن ساخت و سازها و ساير خدمات بهداشتي درماني .
6-7- استفاده از تجربيات ، رهنمودها و هر گونه تشريك مساعي مقامات كشوري و استاني .

<<نحوه عضويت در انجمن>>

ماده 8- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي شرايط ذيل مي توانند به عضويت انجمن در آيند .
1-8- قبول شرايط اساسنامه 0
2-8- داشتن حسن شهرت و سابقه فعاليت در امور خيريه و علاقمندي به تلاش در جهت فعاليتهاي خيريه بهداشت و درمان استان .
3-8- تأييد هيئت مديره .
ماده 9-خروج اعضا از انجمن اختياري بوده و در صورت تقاضاي عضويت مجدد صرفا" با تأييد هيئت مديره امكان پذير است .
تبصره : عدم حضور غير موجه در 2 جلسه متوالي مجمع عمومي به معناي انصراف تلقي مي گردد.
ماده 10- اخراج اعضا از انجمن بعلت از دست دادن شرايط عضويت ،با تصويب اكثريت اعضاي هيئت مديره امكان پذير خواهد بود .
ماده 11-عضويت در انجمن افتخاري و بدون چشمداشت مادي بوده و فقط در راستاي تلاش در جهت پيشبرد اهداف انجمن مي باشد.
ماده 12- اركان انجمن شامل گروههاي زير مي باشد :
1- هيئت مؤسس
2- مجمع عمومي
3- هيئت مديره
4- مدير عامل
5- بازرسان
ماده13- هيئت مؤسس به شرح ذكر شده در ماده 2 متشكل از افراد داراي حسن شهرت و آشنا به مسائل بهداشت و درمان و فعاليت خيريه بوده و مسئول به ثبت رساندن و راه اندازي كامل انجمن مي باشد.
ماده14- پس از راه اندازي كامل انجمن و تشكيل هيئت مديره و بازرسان، فعاليت هيئت موسس به اتمام مي رسد.
ماده 15- مجمع عمومي شامل كليه اعضا بوده و سالانه يك بار به دعوت رئيس هيئت مديره تشكيل جلسه مي دهد.
تبصره : زمان تشكيل مجمع عمومي سه ماه پس از پايان هر سال مالي ميباشد.
ماده 16- مجمع عمومي عادي با حضور نصف به اضافه يك نفر از اعضا رسميت يافته و مصوبات آن با اكثريت نسبي آرا نافذ خواهد بود .
تبصره : در صورت عدم تشكيل مجمع عمومي عــادي بعلت به حد نصاب نرسيدن ، رئيس هيئت مديره با دعوت مجدد از اعضا نسبت به تشكيـــــل جلسه تا حداكثر يك ماه بعد اقدام مي نمايد كه اين جلسه با هر تعداد از اعضاء رسميت يافته و مصوبات آن با اكثريت نسبي آرا نافذ خواهد بود.
ماده 17- مجمع عمومي فوق العاده با درخواست هيئت مديره ، يا يك سوم از اعضاي مجمع عمومي و با ذكر علت ، تشكيل و با دو سوم اعضا رسميت يافته و مصوبات آن با راي سه چهارم از حاضرين نافذ خواهد بود.
تبصره : در صورت عدم تشكيل مجمع عمومي فوق العاده ، بعلت به حد نصاب نرسيدن يك ماه بعد ، انجمن فوق العاده با همان شرايط ماده 17 تشكيل خواهد شد و در صورت عدم تشكيل مجدد ، بعلت به حد نصاب نرسيدن ، موضوع صورتجلسه مذكور در اولين مجمع عمومي عادي ، قابل طرح ولي تصويب آن ، طبق ماده 17 مي باشد.
ماده 18- وظايف مجمع عمومي عادي شامل موارد ذيل مي باشد :
1- 18 – انتخاب هيئت مديره براي مدت دو سال از بين اعضاي انجمن .
2-18- استماع گزارش هيئت مديره ، مدير عامل و بازرسان .
3 -18 - تصويب و تائيد بيلان مالي سال گذشته و برنامه سال آتي.
4-18- انتخات و ترميم اعضاي هيئت مديره در صورت استعفا و يا فوت از اعضا.
5-18- اصلاح و تغيير مفاد اساسنامه پيشنهاد شده توسط هيئت مديره .
ماده 19- مجمع عمومي فوق العاده مسئول بررسي پيشنهاد انحلال و تسويه انجمن مي باشد .
ماده 20- هيئت مديره به نمايندگي از مجمع عمومي ، مرجع تصميم گيري و اجراي كليه امور در چهارچوب اساسنامه بوده و مي تواند آئين نامه ها و دستورات لازم را تصويب و ابلاغ نمايد.
ماده 21- هيئت مديره شامل پنج عضو اصلي و دو عضو علي البدل بوده كه از بين اعضاي انجمن و با رأي ايشان ، به مدت دو سال انتخاب مي گردد .
ماده 22- هيئت مديره در اولين جلسه و از بين اعضاي خود ملزم به انتخاب رئيس ، نايب رئيس و منشي بمدت دو سال خواهد بود .
ماده 23- جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يك بار تشكيل و با حضور اكثريت اعضاءحداقل سه نفر كه يكي از آنها رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره باشد رسميت يافته و مصوبات آن با اكثريث سه رأي مثبت از كل آرا نافذ خواهد بود .
تبصره 1 : اداره جلسات هيئت مديره به عهده رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره خواهد بود .
ماده 24- مصوبات هيئت مديره ، در دفتري مخصوص ثبت و به امضاي اعضا رسيده و در محلي امن نگهداري مي گردد .
ماده25- عدم حضور هر يك از اعضاي هيئت مديره ، بدون دليل موجه در سه جلسه متوالي ، به منزله انصراف وي تلقي و عضو علي البدل ، جايگزين وي مي شود .
تبصره 1: غير موجه بودن غيبت با نظرهيئت مديره و پس از اخذ دفاعيات فرد غايب مشخص مي شود .
تبصره 2 : در صورت انصراف ، فوت يا بيماريهاي صعب العلاج هر يك از اعضا، عضو علي البدل جايگزين ميگردد .
تبصره 3 : انتخاب مجدد اعضاي هيئت مديره براي دوره هاي بعد بلامانع است .
تبصره 4 : جلسه فوق العاده هيئت مديره در صورت درخواست رئيس هيئت مديره يا سه نفر از اعضاي هيئت مديره با ذكر دلايل تشكيل خواهد شد.
ماده 26- وظايف و اختيارات هيئت مديره شامل موارد زير است :
1-26- برنامه ريزي فعاليتهاي انجمن بر اساس خط مشي تعيين شده توسط مجمع عمومي .
2-26- اجراي مصوبات مجمع عمومي .
3-26- بررسي پيشنهادات و برنامه هاي مدير عامل و تصويب آن.
4-26- هيئت مديره مجاز به تعيين ميزان حقوق ، مزايا و هر گونه پاداش به پرسنل و مدير عامل مي باشد .
5-26- بررسي پيشنهادات مرتبط به تغيير اساسنامه و ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب .
6-26- انتخاب مدير عامل براي مدت دوسال .
7-26- عزل مدير عامل ، چنانچه انجام امور يا عملي را بر خلاف مفاد اساسنامه يا مصوبات هيئت مديره انجام دهد .
8-26- دعوت از مسئولين و كارشناسان جهت شركت در جلسات هيئت مديره بدون حق رأًي .
ماده 27- مدير عامل ، مسئول انجام كليه امور جاري انجمن ، تحت نظارت هيئت مديره مي باشد .
ماده 28- شرح مسئوليتها ، حدود و وظايف مدير عامل و معاونين وي ، طبق ‌آئين نامه هائي است كه هئيت مديره، تصويب مي نمايد .
ماده 29- مدير عامل مي تواند از بين اعضا هيئت مديره يا خارج از آن باشد كه در صورت دوم فا قد حق راي مي باشد .
تبصره : انتخاب مدير عامل خارج از اعضاء انجمن بلامانع مي باشد .
ماده 30-كليه مكاتبات انجمن با امضاي مدير عامل و ممهوربه مهر انجمن بوده و در غياب وي قائم مقام منتخب وي داراي حق امضا مي با شد.
تبصره 1 : در صورت عدم حضور مدير عامل انجام مكاتبات با امضاي رئيس هيئت مديره صورت خواهد پذيرفت .
تبصره 2 : مدير عامل مي تواند باتصويب هيئت مديره فردي را بعنوان قائم مقام خويش تعيين نمايد .
ماده 31- بازرسان ، دو نفر اصلي و يك نفر علي البدل بوده كه از بين اعضا ي انجمن و با رأًي مجمع عمومي به مدت يك سال انتخاب مي شوند .
تبصره1: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .
تبصره2: بازرسان در ابتداي شروع فعاليت انجمن خيرين ، با راي هيئت موسس انتخاب مي شوند .
تبصره 3:پس از دومين سال فعاليت انجمن،سابقه حداقل دو سال عضويت در انجمن جهت بازرسان ضروري است .
ماده 32- بازرسان ، مي بايست حداقل هر شش ماه يكبار به انجام بازرسي پرداخته و نتايج را به هيئت مديره گزارش نمايند . همچنين ارائه گزارش سالانه به مجمع عمومي توسط بازرسان انجام مي گيرد
ماده 33- بازرسان در هر زمان ، به طور جداگانه ، يا به اتفاق حق رسيدگي به اسناد و بازرسي كليه امور مالي انجمن خيرين را خواهند داشت .
ماده 34- بازرسان ، تواما" در صورت لزوم مي توانند تشكيل مجمع عمومي فوق العاده را درخواست نموده و رئيس هئيت مديره دعوت از كليه اعضا رسمي و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده را طي حداكثر يك ماه به عهده خواهد داشت .
ماده 35- در صورت انصراف يا فوت يك يا هر دو بازرس ، بازرس علي البدل انجام وظيفه نموده و در اولين جلسه مجمع عمومي نسبت به ترميم بازرسان اقدام خواهد شد.
ماده 36- ابتداي هر سال مالي ، اول فروردين ماه و پايان آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود .
تبصره : ابتداي اولين سال مالي ، زمان شروع به كار انجمن مي باشد .
. ماده 37-ارائه ترازنامه توسط هيئت مديره حداكثر تا سي و يكم خرداد ماه سال بعد مي باشد مهلت
ماده38- امور مالي انجمن ، به عهده مسؤل امور مالي كه به پيشنهاد مدير عامل و تأييد هيئت مديره انتخاب و زير نظر مدير عامل فعاليت دارد ، مي باشد .
ماده 39- اسناد مالي كليه پرداخت هاو تعهدات انجمن با امضاي مسؤل امور مالي و مدير عامل و همچنين امضاي رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس و ممهور به انجمن خواهد بود .
ماده40- منابع مالي انجمن شامل موارد ذيل مي باشد .
1- 40- مبلغ 000/000/5 ميليون ريال ، كه توسط هئيت مؤسس به عنوان كمك بلاعوض در شروع كار اهدا مي گردد .
2- 40- هدايا ، كمكهاي مردمي ، نذورات و وامهاي دريافتي از صندوقهاي قرض الحسنه ، بانكها ، سازمانها و اشخاص حقيقي و حقوقي .
ماده 41- انجمن مي بايست در شعب بانكهاي رسمي كشور ، افتتاح حساب نموده و كليه دريافتها و پرداخت ها از طريق اين حسابها صورت گيرد .
ماده42 - نحوه هزينه كرد انجمن ، به شرح زير مي باشد .
1-42 - در مواردي كه اهدا كننده نحوه هزينه كرد را مشخص مي نمايد ، به همان صورت تعيين شده اقدام خواهد شد .
2- 42- در مواردي كه نحوه هزينه كرد به اختيار انجمن واگذار مي گردد ، طبق كارشناسي هيئت مديره اقدام خواهد شد.
ماده43- انجمن با پيشنهاد دو سوم از اعضاء انجمن يا دو سوم از اعضاي هيئت مديره و تأييد مجمع عمومي فوق العاده منحل مي گردد.
ماده44- در صورت تصويب انحلال انجمن ،هيئت تسويه كه شامل هفت نفر به انتخاب مجمع فوق العاده مي باشد ، تشكيل مي گردد .
تبصره 1- مدير عامل ، قائم مقام مدير عامل ، بازرسان و مسؤل امور مالي ، حق عضويت در هيئت تسويه را نداشته ولي موظف به همكاري كامل با هيئت تسويه مي باشند.
ماده45- هيئت تسويه به محض تشكيل، كليه وجوه , دفاتر و اسناد و مدارك ، اموال منقول و غير منقول را از هيئت مديره تحويل و نسبت به حسابرسي ، دريافت مطالبات و پرداخت ديون و بدهي هاي انجمن ، طبق نظر
كارشناسان خود اقدام خواهد نمود .
تبصره : پرداخت بدهي به اعضاي رسمي انجمن خيرين ، بعد از تسويه حساب كامل با افراد و سازمانهاي خارج از انجمن خيرين خواهد بود .
تبصره : هيئت تسويه در صورت نياز، مجاز به استفاده از نظر كارشناسان خبره مي باشد .
ماده46- در صورت مثبت بودن ترازنامه مالي ، وجوه باقي مانده تحت نظر هيئت تسويه صرف انجام امور خير با اولويت كارهاي جاري نيمه تمام مي گردد و تجهيزات اداري در اختيار انجمن به اداره اموال دانشگاه مسترد ميگردد.
ماده47- اين اساسنامه شامل چهل و هفت ماده و بيست يك تبصره مي باشد .
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
width=6
width=8
بازدیدکنندگان امروز 7 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 59 کل بازدیدکنندگان 344680 کاربران بر خط 0 کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal