۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ اسفند
1394/06/31 /Dorsapax/Data/Sub_19/File/noimage.jpg
شعار روز سالمند و روز شمار هفته ملي سالمند اعلام شد
شعار روز جهاني سالمند: سالمندان حاميان پويايي ، بالندگي و جواني جمعيت 
روز شمار هفته ملي سالمندان 
7/4/ 1394 روز اول : تامين ، حفظ و ارتقاي سلامت سالمندان 
7/5/ 1394 روز دوم : سالمندان و نگهداري از آنان در خانواده
7/6/ 1394 روز سوم : فرهنگ سازي براي احترام و تكريم سالمندان
7/7/ 1394 روز چهارم : توانمند سازي سالمندان
7/8/ 1394 روز پنجم : نقش سالمندان در ترويج ازدواج سالم
7/9/ 1394 روز ششم : نقش سالمندان در حمايت از باروري سالم 
7/10/ 1394 روز هفتم : نقش سالمندان در حمايت از فرزند پروري
تعداد بازدید: 84
Powered by DorsaPortal