۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند
1397/09/16 /Dorsapax/Data/Sub_77/File/dneshkadeCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.jpg
برگزاري كارگاه

 

بسمه تعالي

« اطـلاعيــه»

بــدينوسيله به اطلاع كليه دانشجويان كارشناسي ارشد، دكتراي تخصصي و كارشناسان ميرساند، مركز تحقيقات سلولي و مولكولي در نظردارد كـارگاه آموزشي سه روزه

تحت عنوان« كاريوتايپينگ  »

در تاريخ 97/9/20 لغايت 97/9/22  از ساعت 15-8 برگزار مي نمايد. در ضمن هزينه ثبت نام دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 1000000 ريال وشركت كنندگان خارج از دانشگاه2000000 ريال مي باشد.جهت ثبت نام 97/9/19 به مركز تحقيقات سلولي و مولكولي مراجعه نماييد./

مكان برگزاريكارگاه:مركز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد


تعداد بازدید: 25
Powered by DorsaPortal