دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
1397/09/26
لغو دوره آموزشي آشنايي با قانون برگزاري مناقصات و برگزاري دوره آشنايي با آيين نامه مالي معاملاتي دانشگاه (نظارت بر قراردادها 1)(بصورت online)
در خصوص برگزاري دوره آموزشي آشنايي با قانون برگزاري مناقصات(نظارت بر قراردادها 1)  در تاريخ 27 / 9 / 1397 ويژه  مسئولين امور اداري، مسئولين امور مالي، مسئولين كارگزيني، كليه ناظرين قراردادها، و كليه كاركنان شاغل سطوح مديران انتصابي و ابلاغي، روساي ادارات و كارشناسان امور اداري ، حضورتان اعلام مي دارد دوره مذكور لغو و به جايگزيني آن مقرر است دوره آموزشي آشنايي با آيين نامه مالي معاملاتي دانشگاه (نظارت بر قراردادها 1) براي گروههاي مذكور  برگزار گردد.  آزمون به صورت  online  از ساعت 9 تا 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/10/10 برگزار ميگردد.
 
تعداد بازدید:
144
نویسنده:
منبع:
Powered by DorsaPortal