۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند
كارگاههاي برگزار شده در سال 1394

معاونت تحقيقات و فناوري و مراكز تحقيقاتي دانشگاه در شش ماهه اول سال 1394 تعداد 30 كارگاه توانمند سازي در زمينه تحقيقات و پژوهش جهتاعضاي محترم هيئت علمي ، كاركنان معاونت و دانشجويان به شرح زير برگزار نموده است : 

تاريخ برگزاري
 

عنوان كارگاه

رديف

19/1/94

GIS

1

25/1/94

سلامت بهداشت محيط كار ( كارگاه جانبي همايش استاني كار و سبك زندگي ديني)

2

25/1/94

كار آفريني ( كارگاه جانبي همايش استاني كار و سبك زندگي ديني)

3

26/1/94

GIS

4

31/1/94

اخلاق در پژوهش

5

2و3/2/94

وسترن بلات

6

13/2/94

نحوه نگارش گزارش پاياني

7

21/2/94

خواندن و درك متون مقالات پزشكي به زبان انگليسي

8

22/2/94

END NOTE

9

27/2/94و16/2/ 94و27/3/94

آشنايي با اصول مقاله نويسي

10

13/3/94

كار با حيوانات آزمايشگاهي

11

2/3/94

آشنايي با نرم افزار آر اس ام  و كاربرد آن در تحقيقات علوم پزشكي

12

از 28/2/94 لغايت 4/3/94

بررسي كمي و كيفي بيان ژن در تشخيص بيماريها ( شش روز)

13

  21/3/94و6/2/94

پروپوزال نويسي

14

25/5/94

آشنايي با انواع مطالعات اپيدميولوژي  و روش هاي تحليل آن

15

24/5/94

علم سنجي

16

17/6/94

مقايسه تحقيقات كمي و كيفي

17

18/6/94

اقدام پژوهي

18

21/6/94

گراند تئوري

18

22/6/94

مطالعات توصيفص اكتشافي

19

23/6/94

مرور سيستماتيك

20

24/6/94

پديدار توصيفي

21

25/6/94

CODING تحليل معنوي

22

28/2/94و18/6/94و3/6/94و7/6/94

آشناي با مراكز رشد و شركتهاي دانش بنيان

23

 
تاریخ به روز رسانی: 1395/10/04
تعداد بازدید: 5588
Powered by DorsaPortal