۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر
معاون تحقيقات و فنآوري
دكتر سيد كمال صولتي
مرتبه علمي
دانشيار گروه روانپزشكي ، دانشكده پزشكي
رشته تحصيلي: روانشناسي ( با گرايش پژوهش باليني)
سوابق اجرايي
- مدير بيمارستان روانپزشكي سينا – 1375
- مدير مركز مشاوره دانشگاه – 1376
- مدير آموزش دانشكده پزشكي -1382
- رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره استان
سوابق تحصيلي و رتبه ها :
- كسب رتبه اول دانشجويان نمونه مقطع دكتري دانشگاه اصفهان -1387
- دانشجوي استعداد درخشان دانشگاه اصفهان -1383
- پژوهشگر نمونه استان -1390
- پژوهشگر نمونه گروه باليني دانشگاه علوم پزشكي شهركرد -1391
- پژوهشگر نمونه گروه باليني دانشگاه علوم پزشكي شهركرد -1388
آدرس
شهركرد -بلوار آيت الله كاشاني-ستاد دانشگاه -ساختمان شماره 2 -معاونت پژوهشي
تلفن : 038-33342414 
فاكس : 038 - 33349506
kamal_solati@yahoo.com:  پست الكترونيك
تاریخ به روز رسانی: 1396/10/23
تعداد بازدید: 9869
Powered by DorsaPortal