۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
اهداف و مآموريت ها
 

نيازها ، ماموريتها و اهداف مديريت فن آوري اطلاعات دانشگاه (اهم):
نيازها
ماموريت ها
اهداف
ارتقاء خدمات قابل ارائه در نظام شبكه هاي سلامت كشور
يكپارچه‌‌سازي كليه فرآيندهاي سازماني به صورت الكترونيكي
· مهندسي مجدد، ارتقاء و به روز رساني نرم افزارهاي موجود
· يكپارچه سازي نرم افزارها
· به كارگيري هويت واحد براي كليه كاربران سيستم‌هاي دانشگاه
پشتيباني از كليه سيستم‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات

 · ايجاد يك سيستم براي مديريت تعمير و نگهداري تجهيزات مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح دانشگاه
· ايجاد سيستم مناسب جهت ارائه خدمات گوناگون به مشتريان مركز
مديريت و اجراي كليه پروژه‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه · انتخاب و پياده‌سازي روش‌هاي صحيح مديريت و كنترل پروژه
· تشكيل جلسات مشورتي در خصوص برنامه هاي عملياتي طرحهاي در دست اقدام در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
مديريت امنيت اطلاعات در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات · تهيه استانداردهاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در امنيت · تهيه پايگاه فيزيكي جهت امنيت اطلاعات با فناوري اطلاعات و ارتباطات · مستند سازي سياست هاي و دانش‌هاي امنيتي در دانشگاه · ايجاد سيستمي جهت دريافت و ارزيابي امنيت اطلاعات به طور مست
تحقيق و پژوهش در زمينه توسعه، بهبود و ارتقاي مداوم سيستم هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات · ايجاد فضاي پژوهشي در فناوري اطلاعات و ارتباطات
· انجام پروژه‌ها و طرحهاي تحقيقاتي جهت بومي‌سازي فناوري اطلاعات و ارتباطات
· تعريف پروژه‌هاي IT جهت افزايش توان كارشناسان فن آوري و بهره‌گيري از پتانسيل آ‌ن‌ها
آموزش و اطلاع رساني در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات در راستاي ارتقاء سلامت · تربيت و آموزش پرسنل فناوري اطلاعات و ارتباطات
· آموزش و ارتقاي سطح دانش عمومي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
· گسترش آموزش مجازي
· ايجاد شناسنامه الكترونيكي آموزش
فضاي فيزيكي مناسب با فناوري اطلاعات و ارتباطات(Data Center)  · ايجاد فضايي جهت تجميع سرورهاي اطلاعاتي و مديريت متمركز آنها
· ارتقاء عملكرد كيفي پرسنل فن آوري اطلاعات بر اساس تقسيم وظايف
حاكميت اطلاعات و آمار در تصميم گيري هاي مديريتي بعنوان ابزار كارآمد · توسعه و بهينه سازي وب گاه واحدهاي دانشگاه
· استفاده از وب سايت ها جهت اجراي سياستهاي حاكميت اطلاعات و آمار
· شفاف سازي فرآيندهاي جمع آوري اطلاعات
· استاندارد سازي و سازماندهي روشهاي جمع آوري اطلاعات
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/04/11
تعداد بازدید: 355
Powered by DorsaPortal