۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
كارگاه ها و همايش هاي برگزار شده

بسمه تعالي

برگـــزاري كـــارگاههاي ســـال 1396

توسط مركز تحقيقات سلولي ومولكولي

رديف

عنوان كارگاه

تاريخ

مدرسين

گروه هدف

1

روش تحقيق

خرداد ماه

دكتر حسين تيموري

دانشجويان ارشد و دكتري

2

محاسبات رياضي در بيولوژي

خرداد ماه

دكتر سيد عباس ميرزايي

دانشجويان ارشد و دكتري

3

وسترن بلات

خرداد ماه

خانم دكتر عفت فرخي

دانشجويان ارشد و دكتري

4

فلوسايتومتري

مهر ماه

خانم دكتر فاطمه الهيان

دانشجويان ارشد و دكتري

5

كلون سازي ژن­

مهر ماه

خانم دكتر هاجر يعقوبي

دانشجويان ارشد و دكتري

6

Bio-linux

خرداد ماه

آقاي دكتر شهرام طهماسبيان

دانشجويان ارشد و دكتري

7

داده كاوي در بيوانفورماتيك

مهر ماه

آقاي دكتر شهرام طهماسبيان

دانشجويان ارشد و دكتري

8

ايمني و اخلاق حرفه اي

مهر ماه

دكتر اكرم عليزاده- دكتر اسماعيل شريفي

دانشجويان ارشد و دكتري

9

ريل تايم PCR

آبان ماه

دكتر ثريا قاسمي

دانشجويان ارشد و دكتري

10

آشنايي با نرم­افزار مندلي

آبان ماه

دكتر محمد سعيد جامي

دانشجويان ارشد و دكتري

11

روشهاي سلول زدايي از بافت

آبان ماه

دكتر مهدي بني طالبي- اكرم عليزاده – اسماعيل شريفي

دانشجويان ارشد و دكتري

12

كشت سه بعدي سلولي

آذر ماه

دكتر اكرم عليزاده- دكتر اسماعيل شريفي

دانشجوياني كه كشت مقدماتي را گذرانده­اند

13

توليد زيست داربستهاي هيدروژني

آذر ماه

دكتر اكرم عليزاده- دكتر اسماعيل شريفي

دانشجويان ارشد و دكتري

14

توليد زيست داربستهاي مورد استفاده در مهندسي بافت و ارزيابي آن ها

آذر ماه

دكتر اكرم عليزاده- دكتر اسماعيل شريفي

دانشجويان ارشد و دكتري

تاریخ به روز رسانی: 1396/09/07
تعداد بازدید: 743
Powered by DorsaPortal