۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
منشور حقوق کارکنان

منشور حقوق کارکنان

از آنجائیکه توفیق خدمت به بیماران و نجات جان انسانها در زمره برترین عبادات قرار دارد و نجات جان یک انسان از سوی شارع مقدس با نجات جان تمامی انسانها برابر محسوب شده است؛ کارکنان بیمارستان برای ارائه خدمت به بیمار همراه با احساس رضایتمندی و خودشکوفایی از حق و حقوقی برخوردارند که تحت عنوان منشور حقوق پرسنل بوده و در بیمارستان هاجر (س) شهرکرد به شرح ذیل می باشد:

×        1) حق مشارکت در تصمیم گیری های بیمارستان در راستای تحقق اهداف ، رسالت و استراتژی

×        2) حق استفاده از حقوق و مزایا طبق قانون و مقررات اداری

×        3) حق استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه، مرخصی استعلاجی و مرخصی ساعتی بر طبق قوانین اداری

×        4) حق برخورداری از آموزش های تکمیلی ضمن خدمت و تخصصی

×        5) حق ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم به ارباب رجوع در محدوده وظیفه شغلی خود

×        6) حق برخورداری از رفتار محترمانه از سوی بیمار و همراهان

×        7) حق رسیدگی به مسایل و مشکلات شغلی از طرف مسئولین رده بالا

×        8) حق انجام وظیفه در محدوده قانونی

×        9) حق امنیت شغلی و مساعدت قضایی از سوی مسئولین مربوطه

×     10) حق برخورداری از ماده 607 ، 608 و 609 قانون اساسی ( قانون تمرد نسبت به مامورین دولتی و هتک حرمت اشخاص) و حمایت قانونی در قبال تهدید و توهین افراد

×        11) حق پایبندی به قسم نامه های حرفه ای در محدوده شرع و قانون

 

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مامورين دولت

ماده 607 - هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود و مجازات آن بشرح ذيل است:

1 - هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال

2 - هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد حبس از يك تا سه سال

3 - در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال

تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد .

فصل پانزدهم - هتك حرمت اشخاص

ماده 608 - توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود .

ماده 609 - هركس با توجه به سمت ، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يااعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.

تاریخ به روز رسانی: 1392/04/04
تعداد بازدید: 2603
Powered by DorsaPortal