۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
1395/06/15 كارگاه Sop  (  فرايند اجرايي استاندارد   = standard operative procedure)برگزار شد.
كارگاه Sop ( فرايند اجرايي استاندارد = standard operative procedure)برگزار شد.

دكتر محسن آذري پور « مسئول گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي معاونت بهداشتي » از برگزاري كارگاه

وي گفت :اين كارگاه در چهاردهمين روز از شهريور ماه سال جاري  با حضور مسئولين واحد پيشگيري ومبارزه با بيماريها و مسئولين زنجيره سرماي شهرستان هاي تابعه در سالن اجتماعات مركز بهداشت استان برگزار شد.

وي هدف از برگزاري اين كارگاه را آشنايي شركت كنندگان با نحوه ي تدوين SOPو استفاده از آن براي مراحل و قسمت هاي مختلف زنجيره سرد و در نهايت جمع آوري مستندات مربوطه در خصوص انجام فعاليت هاي مختلف عنوان كرد.

وي ادامه داد :اين كارگاه در اسفند ماه سال 94 در سطح كشور در دانشگاه علوم پزشكي زنجان برگزار گرديد و پيرو برگزاري آن ، اين كارگاه اولين كارگاه استاني مي باشد و بعد از آن كارگاه مشابه اي در شهرستان هاي تابعه برگزار خواهد شد.

در اين كارگاه    SOP      مربوط به « تست تكان دادن يا  shake test » ، « آماده كردن آيسپك  ها يا  Icepack» ، « استفاده از شاخص ويال واكسن vvm » ، « پايش درجه حرارت در مكانهاي ثابت مانند سردخانه ويخچال» ، « پاسخ به شرايط اضطراري در انبارهاي ثابت » و ... توضيح داده شد.
تعداد بازدید: 59
Powered by DorsaPortal