۱۳۹۸ شنبه ۱۶ آذر
1396/04/11 /Dorsapax/Data/Sub_65/File/img_20170702_090043.jpg
جلسه ستاد اجرائي با كارشناسان بيمه
در مورخه 96/04/11جلسه مشترك ستاد اجرائي شهرستان سامان  با كارشناسان محترم بيمه سلامت استان در اتاق رياست شبكه بهداشت و درمان شهرستان سامان برگزار و پيرامون عملكرد مراكز خدمات جامع سلامت و سيستم ارجاع و تجهيزات مراكز و خدمات سطح يك تبادل نظر و و گزارش دهي گرديد .قبل از شروع جلسه آقاي مهندس خليلي سرپرست شبكه سامان ضمن خير مقدم به حضار در خصوص نحوه ارائه خدمات مراكز و راه اندازي مركز چم چنگ و پايگاه سلامت شهرك ابوذر و تهيه تجهيزات مورد نياز مراكز گزارش دادند . همچنين در خصوص مركز خدمات جامع ماركده بدليل نبودن فضاي فيزيكي جهت دندانپزشكي عنوان نمودند كه از طريق يونيت دندانپزشكي سيار ميتوانيم  ارائه خدمات نمائيم و در خصوص دو پزشك شدن مركز هوره اشاره نمودند كه به محض تكميل شدن زير ساخت دندانپزشكي مركز هوره هفته اي 3 روز دندانپزشكي دائر گردد .
تعداد بازدید: 29
Powered by DorsaPortal