۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذر
1396/05/30 /Dorsapax/Data/Sub_65/File/0001.jpg
خدمات رايگان تيم گروه جهاد دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين (ع) با همكاري بسيج جامعه پزشكي شبكه بهداشت درمان سامان
در تاريخ 96.05.29 تيم گروه جهاد دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين (ع) با همكاري بسيج جامعه پزشكي شبكه بهداشت درمان سامان با اعزام به مناطق كم برخوردار روستاي چم جنگل و ويزيت بيماران به تعداد 150 نفر و تجويز دارو به صورت رايگان و همچنين غربالگري فشار خون و ديابت به تعداد 35 نفر و آموزش چهره به چهره و توزيع پمفلت در خصوص بيماري هاي مشترك بين انسان و دام و بيماري هپاتيت و ايدز و اعتياد اقدام نمودند
تعداد بازدید: 27
Powered by DorsaPortal