۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند
1396/12/22 برگزاري كارگاه اموزشي برنامه جامع ادغام خدمات كنترل و پيشگيري بيماري ارثي ژنتيكي
برگزاري كارگاه اموزشي برنامه جامع ادغام خدمات كنترل و پيشگيري بيماري ارثي ژنتيكي
گارگاه اموزشي برنامه جامع ادغام خدمات كنترل و پيشگيري بيماري ارثي ژنتيكي در نظام سلامت در سالن اجتماعات شبكه بهداشت و درمان سامان ويژه پزشكان و مراقبين سلامت برگزار گرديد در اين كارگاه كه تعداد 50 نفر در ان شركت نمودند مهندس خليلي سرپرست شبكه بهداشت و درمان سامان در خصوص اهداف كارگاه و بعد از آن سركار خانم دكترجوادي سرپرست مركز مشاوره شهرستان در خصوص اپيدميولوژي بيماري هاي ژنتيكي و ناهنجاري ها و بيماري هاي ارثي در كودكان و بيماري هاي ارثي فاميلي بزرگسالان مباني برنامه ژنتيك اجتماعي و غربالگري توضاحات كاملي ارايه نمودند وسپس اقاي ناصري كارشناس مركز بهداشت استان د رخصوص دستورالعمل جامع و متن اموزشي برنامه كشوري و پيشگيري از بروز تالاسمي ماژور توضيحات كاملي ارايه نمودند و بعد از ان فرم عها و مستندات توسط مهندس فرجي كارشناس مسوول واحد پيشگيري ارايه گرديد .
تعداد بازدید: 9
Powered by DorsaPortal