۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
1397/01/23 /img/NoImage.jpg
اطلاعيه دبيرخانه شبكه پزشكي مولكولي كشور
اطلاعيه دبيرخانه شبكه پزشكي مولكولي كشور
1) همانگونه كه مستحضر هستيد، از سال 1379تا كنون، محل استقرار دبيرخانه شبكه پزشكي مولكولي كشور، از طرف معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در انستيتو پاستور ايران تعيين گرديده است.
لذا، تاكنون برنامه هاي آموزشي اين شبكه در محل انستيتو پاستور ايران برگزار مي گرديد.
از سال جديد، شبكه قصد دارد به منظور بسط و گسترش برنامه هاي آموزشي خود در تمامي مراكز (اعم از تهران و شهرستانها) 
كارگاه ها و برنامه هاي آموزشي خود را به خارج از انستيتو پاستور ايران منتقل نمايد.
براي اين منظور، مراكز تحقيقاتي عضو شبكه (اعم از تهران و ديگر شهرها كه مصوب وزارت بهداشت هستند) در اولويت خواهند بود.
اين مراكز و دانشگاه ها، مي توانند ضمن دريافت فرم برنامه هاي آموزشي ،درخواست خود را بصورت كتبي به دبيرخانه شبكه ارسال نموده تا برنامه آنها بررسي و اعلام نظر گردد.
 
2) از اين پس، اولويت ثبت نام براي كارگاه هاي اين شبكه، با افرادي است كه عضو شبكه باشند.( براي اين منظور در سال 97 مي توانيد با دبيرخانه شبكه تماس گرفته و كارت عضويت دريافت نماييد- بديهي است تخفيف هاي شبكه از اين به بعد فقط شامل اعضاي خود شبكه مي باشد)
3) دبيرخانه شبكه در نظر دارد به منظور جلوگيري از هرگونه سواستفاده احتمالي، در سال 97 كليه گواهي هاي صادره خود را داراي هولوگرام نمايد.
لذا ، كليه افرادي كه تا كنون در برنامه هاي آموزشي و كارگاه هاي شبكه پزشكي مولكولي شركت نموده اند، مي توانند گواهينامه هاي دريافتي خود را به دبيرخانه شبكه فرستاده تا هولوگرام آنها نيز الصاق گردد.
دبيرخانه شبكه پزشكي مولكولي كشور
معاونت تحقيقات و فناوري
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
تعداد بازدید: 8
Powered by DorsaPortal