۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
1397/05/06 /Dorsapax/Data/Sub_77/File/1369l.jpg
روش ويرايش ژني جديد مي تواند منجر به درمان كم خوني داسي شكل شود

به گزارش بنيان به نقل از medical press، اين تكنيك جديد ويرايش ژنوم با روشن كردن يك ژن خاموش كه در رحم فعال است و بعد از تولد در اغلب افراد خاموش مي شود، عمل مي كند. يك ويژگي جديد و خوب اين تكنيك اين است كه مي توان يك ژن را در مجموعه ژنومي وسيع دقيقا برش داد و ترميم كرد. اين مطالعه شواهدي را ارائه مي دهد كه تغيير تنها يك حرف در DNA، مي تواند علايم كم خوني داسي شكل و تالاسمي را افزايش دهد. اين ها بيماري هاي ارثي هستند كه در آن ها افراد داراي هموگلوبين آسيب ديده هستند. افراد در طول زندگي خود داراي دو نوع هموگلوبين مختلف هستند. طي دوران تكويني در رحم، ژن هموگلبين جنيني روشن است. اين ژن هموگلوبين جنيني را توليد مي كند كه تمايل بسيار بالايي براي جذب اكسيژن دارد و اجازه كسب اكسيژن از خون مادري  را به جنين مي دهد. بعد از توليد هموگلوبين جنيني خاموش مي شود و هموگلوبين بالغ روشن مي شود. موتاسيون هايي كه هموگلوبين بالغ را تحت تاثير قرار مي دهند بسيار شايع هستند و حدود پنج درصد جمعيت جهان دچار مشكل در اين ژن هستند. محققين مطالعه جديدشان را بر اين مبناي اين حقيقت انجام دادند كه شمار اندكي از افراد كه هموگلوبين بالغ آسيب ديده دارند، داراي يك موتاسيون مفيد اضافي در ژن هموگلوبين جنيني شان هستند. اين موتاسيون مفيد موجب مي شود كه ژن هموگلوبين جنيني شان براي تمام مدت زندگي شان روشن بماند و در نتيجه علايم بيماري ها را كاهش دهد. اينك محققين اين موتاسيون تك حرفي را با استفاده از تكنيك ويرايش ژني به نام TALENs، به سلول هيا قرمز خوني وارد كرده اند. اين تكنيك قطعه معيوب را برداشته و قطعه يا حرف دلخواه را جايگزين مي كند. محققين مشاهده كردند كه زماني كه اين تكنيك DNA را برش مي دهد، سلول سريعا آن را با يك DNAجديد كه براي آن فراهم شده است جايگزين مي كند. اگر اين تكنيك ويرايش ژنوم در مورد سلول هاي بنيادي خوني به درستي عمل كند و بي خطر باشد. مي تواند مزيت هاي بارزي بر ساير روش هاي فعالي داشته باشد كه از وكتورهاي ويروسي براي ويرايش ژنوم استفاده مي كنند.

منبع : بنيان

 

تعداد بازدید: 15
Powered by DorsaPortal