۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر
1397/09/06 /Dorsapax/Data/Sub_35/File/enews_etoolsfile_ff094121-32c8-42e4-80ce-6270b636a6a8menu-43b856b9-9c16-4fb3-94e0-72f87bdc4a74.jpg
كارگاه آشنايي با كتابخانه ديجيتال دانشگاه و معرفي سامانه نوپا
اطلاعيه
 
بدينوسيله به اطلاع كليه دانشجويان و كارشناسان محترم مي رساند، مركز تحقيقات بيوشيمي باليني در نظر دارد كارگاه آموزشي يك روزه تحت عنوان
 
" آشنايي با كتابخانه ديجيتال دانشگاه و معرفي سامانه نوپا" 
 
درتاريخ 97/9/7 از ساعت 12-8 برگزار مي نمايد. جهت ثبت نام به مركز تحقيقات بيوشيمي باليني مراجعه نماييد. 
 
تعداد بازدید: 10
Powered by DorsaPortal