۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند
1397/10/19 جلسه كارگروه فناوري كميته تحقيقات دانشجويي با مركز رشد دانشگاه
جلسه كارگروه فناوري كميته تحقيقات دانشجويي با مركز رشد دانشگاه

جلسه كارگروه فناوري كميته تحقيقات دانشجويي با مركز رشد دانشگاه

اولين جلسه كارگروه فناوري كميته تحقيقات دانشجويي با حضور جناب آقاي دكتر اشرفي، رئيس مركز رشد دانشگاه و جناب آقاي مهندس بخشي، مدير مركز رشد دانشگاه، برگزار گرديد. در اين جلسه علاوه بر آشنايي اعضاي كميته تحقيقات با حيطه فعاليت هاي مركز رشد و دستاورد هاي اين مركز مقرر گرديد مركز رشد دانشگاه در برگزاري كارگاه هاي ايده پردازي، نحوه تدوين پروپزال محصول محور و برگزاري تور هاي تحقيقاتي و ... با كميته تحقيقات دانشجويي همكاري نمايد.

تعداد بازدید: 23
Powered by DorsaPortal