۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
13880230 /img/NoImage.jpg
*اطلاعیه * قابل توجه کلیه فارغ التحصیلان گروه پزشکی وپیراپزشکی بیکار

کلیه فارغ التحصیلان گروه پزشکی وپیراپزشکی بیکار دارای مجـــوز تا سیس دفتر کار وعلاقمند به خدمت در مناطق مختلف استان می توانند با توجه به شرایط اولیه ذیل تسهیلات کار آفرینی و اشتغال زائی دریافت نمایند. ضمنا جهت آگاهی بیشتر از شرایط و چگونگی تکمیل فرمهای مربوط ونحوه استـــفاده از تسهیلات کار آفرینی و اشتغال زائی صندوق مهر رضا (ع) به دفتر کار آفرینی دانشگاه مراجعه نمایند." شرایط اولیه اخذ تسهیلات از صندوق مهر رضا (ع): • فارغ التحصیل گروه پزشکی وپیراپزشکی وپزشکان عمومی • صاحب هیچگونه کاروکسب وفعالیت اقتصادی نباشند • دارای حداقل سن 20و حداکثر 45سال • دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم • دارای مجوز تاسیس دفتر کار (مطب ، درمانگاه ،شرکت تعاونی ،....)از مراجع رسمی وقانونی • شاغل یا بازنشسته ویا مستمری بگیر نباشند . • زنانی که علاوه برشرایط فوق سرپرست خانوار می باشند (مدارک ومستندات ارائه گردد.) کلیه فارغ التحصیلان گروه پزشکی وپیراپزشکی بیکار دارای مجـــوز تا سیس دفتر کار وعلاقمند به خدمت در مناطق مختلف استان می توانند با توجه به شرایط اولیه ذیل تسهیلات کار آفرینی و اشتغال زائی دریافت نمایند. ضمنا جهت آگاهی بیشتر از شرایط و چگونگی تکمیل فرمهای مربوط ونحوه استـــفاده از تسهیلات کار آفرینی و اشتغال زائی صندوق مهر رضا (ع) به دفتر کار آفرینی دانشگاه مراجعه نمایند." شرایط اولیه اخذ تسهیلات از صندوق مهر رضا (ع): • فارغ التحصیل گروه پزشکی وپیراپزشکی وپزشکان عمومی • صاحب هیچگونه کاروکسب وفعالیت اقتصادی نباشند • دارای حداقل سن 20و حداکثر 45سال • دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم • دارای مجوز تاسیس دفتر کار (مطب ، درمانگاه ،شرکت تعاونی ،....)از مراجع رسمی وقانونی • شاغل یا بازنشسته ویا مستمری بگیر نباشند . • زنانی که علاوه برشرایط فوق سرپرست خانوار می باشند (مدارک ومستندات ارائه گردد

تعداد بازدید: 0
Powered by DorsaPortal