۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
13910126 /img/NoImage.jpg
قائم مقام وزیر بهداشت در استان:امروز ارتقاء سلامت به عنوان یک مفهوم کلیدی در راستای توسعه جوامع به شمار می رود
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد: دکتر رضا ایمانی با بیان اینکه انسان سالم محور توسعه پایدار محسوب شده و سلامتی نیز ابعاد گسترده ای همچون سلامتی جسمی، روانی ، اجتماعی و معنوی را در بر می گیرد افزود: امروز ارتقاء سلامت به عنوان یک مفهوم کلیدی در راستای توسعه جوامع به شمار می رود. وی با اشاره به اهمیت آموزش سلامت اظهار داشت: آموزش سلامت منجر به تامین، حفظ و ارتقای سلامت شده و ترکیبی از حمایت های آموزشی ، ساختاری، اقتصادی و محیطی برای تعالی رفتار سالم است. ایمانی رسیدن به اهداف عالی سلامت را نیازمند همکاری و مشارکت گسترده کلیه سازمانها و نهاد های اجتماعی دانست و تصریح کرد: آموزش سلامت به عموم مردم موجب افزایش دانش ، نگرش و مهارت های حامی سلامت در میان آنان شده تا زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی سالمتری داشته باشند و جامعه را برای انتخاب و طی طریق در مسیر سالم، توانمندتر می سازد.
تعداد بازدید: 0
Powered by DorsaPortal