۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان
1391/06/29 /img/NoImage.jpg
بازدید هیئت محترم برد از رشته ژنتیک انسانی(کارشناسی ارشد) درمرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
در تاریخ 29/6/91 اساتید محترم جناب آقای دکتر محمد رضا نوری دلوئی، جناب آقای دکتر محمد حسن زاده نظر آبادی، جناب آقای دکتر سید مجتبی محدث اردبیلی و جناب آقای دکتر محمد حسن شیخها جهت ارزشیابی رشته مذکور در حال بازدید از این مرکز می باشند. 
تعداد بازدید: 56
Powered by DorsaPortal