۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
1391/07/19 رئيس مركز بهداشت استان
رئيس مركز بهداشت استان

به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد: دكتر ناصر خسروي با بيان اينكه نيازهاي سالمندان شامل گروه هاي چهارگانه احتياجات عاطفي، معيشتي، احتياج به تفريح و شركت در زندگي اجتماعي و امنيت است افزود: سالمندان همواره نيازمند توجه عاطفي ديگران و اقدامات موثر جامعه هستند.

وي اظهار داشت: توجه به احتياجات معيشتي و رعايت نكات تغذيه اي سالمندان از ضروريات است اما نبايد از احتياجات عاطفي آنان غافل شد.

وي ادامه داد، دوران پيري كاهش قواي رواني و جسمي را به همراه دارد و همين امر موجب زود رنج شدن سالمندان و نياز بيشترشان به توجه اطرافيان مي گردد.

وي پوكي استخوان، تصلب شرائين،‌يائسگي، آلزايمر و سوء‌تغذيه را از بيماري هاي شايع در سالمندي بر شمرد و تصريح كرد: انزوا، تنهايي،‌احساس سربار بودن و نااميدي از ديگر اثرات فردي كهولت سن است.

بر اساس اين گزارش، 7درصد جمعيت ايران را سالمندان تشكيل مي دهند و با توجه به افزايش اميد به زندگي اين روند با شتاب بالايي در حال افزايش است.

تعداد بازدید: 79
Powered by DorsaPortal