۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند
1392/04/02 کمیته برگزاری هفته مبارزه با مواد مخدر با شرکت رابطین ادارات شهرستان کیار وکارشناسان مبارزه مراکز برگزار گردید.
کمیته برگزاری هفته مبارزه با مواد مخدر با شرکت رابطین ادارات شهرستان کیار وکارشناسان مبارزه مراکز برگزار گردید.
کمیته برگزاری هفته مبارزه با مواد مخدر با شرکت رابطین ادارات شهرستان کیار وکارشناسان مبارزه مراکز برگزار گردید.
در این جلسه مهمترین اهداف هفته مبارزه با مواد مخدر-رسالت رابطین ادارات شهرستان- استفاده از فرصت این هفته در ارایه آموزش هایی که بر نگرش والدین موثر باشد تاکید گردید
واینکه باید آموزش های پیشگیری
از قبل دبستان اغاز گردد وتا دوره های راهنمایی ومتوسطه ادامه یابد
آموزش های پیشگیرانه باید منجر به نگرش( انضباط+اعتدال++ثبات+خویشتنداری+یافتن معیارهای ارزشی) در کودک ونوجوان شود
تعداد بازدید: 2
Powered by DorsaPortal