۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
1392/05/23 /Dorsapax/Data/Sub_26/File/indexcccccc.jpg
دو مقاله ارسالی از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کیار در کنگره بین المللی ارتقاء سلامت زنان علوم پزشکی ارومیه پذیرفته شد.
دو مقاله ارسالی از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کیار در کنگره بین المللی ارتقاء سلامت زنان علوم پزشکی ارومیه پذیرفته شد
مقاله بررسی فراوانی شیوع بیماریها
زنان در بخش پوستر
مقاله بررسی میزان پذیرش اجتماعی در رابطین بهداشتی شهری وروستایی شهرستان کیار در بخش مقالات قابل چاپ ونمایه پدیرفته شدند
.
تعداد بازدید: 7
Powered by DorsaPortal