۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
1392/05/23 دو مقاله ارسالی از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کیار در کنگره بین المللی ارتقاء سلامت زنان علوم پزشکی ارومیه پذیرفته شد.
دو مقاله ارسالی از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کیار در کنگره بین المللی ارتقاء سلامت زنان علوم پزشکی ارومیه پذیرفته شد.
دو مقاله ارسالی از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کیار در کنگره بین المللی ارتقاء سلامت زنان علوم پزشکی ارومیه پذیرفته شد
مقاله بررسی فراوانی شیوع بیماریها
زنان در بخش پوستر
مقاله بررسی میزان پذیرش اجتماعی در رابطین بهداشتی شهری وروستایی شهرستان کیار در بخش مقالات قابل چاپ ونمایه پدیرفته شدند
.
تعداد بازدید: 7
Powered by DorsaPortal