۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
1392/11/01 كارشناسان مامايي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار در كارگاه آموزشي( درمانهاي مكمل وداروهاي جديد شركت كردند.
كارشناسان مامايي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار در كارگاه آموزشي( درمانهاي مكمل وداروهاي جديد شركت كردند.
كارشناسان مامايي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار در كارگاه آموزشي( درمانهاي مكمل وداروهاي جديد
 كارگاه آموزشي يكروزه  شناخت داروهاي جديد ودرمانهاي مكمل باحضور مدرس اعزامي از دانشگاه علوم پزشكي برگزار شد.
در اين برنامه آموزشي كليه ماماهاي كارشناس -كاردان وماماهاي طرح پزشك خانواده شهرستان كيار شاغل در مراكز شهري وروستايي . شركت داشته اند
مباحث ارایه شده دراین کارگاه آموزشی
شامل1-طب رایج-2-طب جایگزین3--طب مکمب4-طب تلفیقی5-طب فراگیر6-
 
...داروهای سنتتیک7-داروهای صنعتی8-داروهای گیاهی9-داروهای سنتی10-داروهای جدید11-داروهای هوشمند
 
تعداد بازدید: 21
Powered by DorsaPortal