۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
1392/11/12 /Dorsapax//Data/Sub_1/File/Resize/sdh.jpg
بازديد سرزده سرپرست دانشگاه از مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني شهركرد
در اين بازديد كه معاونت درمان دانشگاه نيز حضور يافتند دكتر هاشم زاده بر بالين بيماران حاضر و از آنان در خصوص چگونگي  و كيفيت ارائه خدمات به آنان  سئوال نمودند و با توجه به رضايت مندي نسبي بيماران حاضر كيفيت خدمات را در حد خوب عنوان و در بهتر نمودن اين خدمات به بيماران تأكيد نمودند
تعداد بازدید: 41
Powered by DorsaPortal