۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
1392/12/10 مراسم بزرگداشت بهداشت محيط در روز 11اسفند در شهرستان كيار برگزار مي گردد.
مراسم بزرگداشت بهداشت محيط در روز 11اسفند در شهرستان كيار برگزار مي گردد.
مراسم بزرگداشت بهداشت محيط در روز 11اسفند در شهرستان كيار برگزار مي گردد.
 با تو با توجه به تقارن روز ملي بهداشت محيط در 11اسفند هرسال.به همين مناسبت برنامه بزرگداشت روز ملي بهداشت محيط در روز يكشنبه 11/12/92 در سالن اجتماعات شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار برگزار مي گردد.
 در این مراسم ابتدا جناب مهندس قربانی سرپرست شبکه شهرستان کیارسخنرانی ای درزمینه  دستاورد های بهداشت محیط در سال 92 وهمچنین دورنما ورسالت واهداف بهداشت محیط کشور خواهند پرداخت
 وسپس فرماندار محترم شهرستان کیار به ایراد سخن خواهندپرداخت.
مسولین ادارات مستقر در شهرستان کیار شورای شهر-معتمدین محلی از دیگر دعوت شدگان این مراسم خواهند بود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مراسم بزرگداشت بهداشت محيط در روز 11اسفند در شهرستان كيار برگزار مي گردد.
 
با توجه به روز ملي بهداشت محيط در 11اسفند هرسال.به همين مناسبت برنامه بزرگداشت روز ملي بهداشت محيط در روز يكشنبه 11/12/92 در سالن اجتماعات شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار برگزار مي گردد.
در اين مراسم  جناب مهندس قرباني دورنما ورسالت وبرنامه هاي بهداشت محيط
دستاوردهاي بهداشت محيط شهرستان كيار در سال 92
را اعلام خواهند داشت وسپس مدعوين با نقطه نظرات فرماندار محترم كيار در زمينه بهداشت محيط ومحيط زيست آشنا خواهند شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعداد بازدید: 21
Powered by DorsaPortal