۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
1392/12/26 برگزاري اولين جلسه كميته برگزاري هفته سلامت 93 در شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار
برگزاري اولين جلسه كميته برگزاري هفته سلامت 93 در شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار
برگزاري اولين جلسه كميته برگزاري هفته سلامت 93 در شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار
 
در ساعت 8صبح روز دوشنبه 26/12/92
  درمحل دفتر مدیریت شبکه اولين جلسه كميته برگزاري هفته سلامت 93
  
به صورت درون بخشي با حضور مديرشبکه شهرستان کیار ومعا ونت بهداشتی وكليه مسئولين واحدهاي بهداشتي
ودرمانی
برگزار گرديد
سرپرست شبکه با اشاره به نقش بسیار پررنگ خود مراقبتی در ارتقاء سلامت  از طریق اصلاح سبک زندگی
 وپیشگیری از بیماریها اشاره کردند.وآثار خود مراقبتی را برکاهش هزینه درمان وکاهش استفاده از منابع بیمارستانی ودیگر هزینه های سلامت بیان داشتند.
ودر ادامه روز شمار هفته سلامت 93 توسط کارشناس آموزش سلامت قرائت شد.
وبا پیشنهاد ها ونظرات ارایه شده شرکت کنندگان بندهای اجرایی آموزشی هفته سلامت 93 شهرستان کیار تصویب ونهایی گردید.
تعداد بازدید: 14
Powered by DorsaPortal