۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند
1393/05/18 كارگاه آموزشي مراقبت بيماريها (كورناويروس-مرس-سارس-آنفلونزا-حيوان گزيدگي)
كارگاه آموزشي مراقبت بيماريها (كورناويروس-مرس-سارس-آنفلونزا-حيوان گزيدگي)

بسمه تعالي

خبر:

موضوع خبر: كارگاه آموزشي مراقبت بيماريها (كورناويروس-مرس-سارس-آنفلونزا-حيوان گزيدگي)

در مورخه 18/5/93 كارگاه آموزشي مراقبت بيماريهاي مزبور جهت كاردانها و كارشناسان مبارزه با بيماريهاي مراكز بهداشتي و درماني تحت پوشش برگزار گرديد . در اين كارگاه اهداف برگزاري كارگاه و برنامه هاي مربوطه توسط معاونت بهداشتي شبكه ارائه و پس از آن مباحث تخصصي بيماريهاي كورناويروس آنفلونزا سارس و هاري با ارائه دستورالعمل هاي مربوطه توسط كارشناسان واحد بيان گرديد.

تعداد بازدید: 13
Powered by DorsaPortal