۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
1393/08/20 /Dorsapax/Data/Sub_26/File/1013.png
برگزاري جلسه توجيهي طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت در شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار

بسمه تعالي 

 

خبر:

موضوع خبر: برگزاري جلسه طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت و اجراي طرح پزشك خانواده در شهرهاي زير 20،000 نفر

 

 با توجه به طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت و اجراي  طرح پزشك خانواده در شهرهاي زير 000/20 نفر جلسه اي با حضور مدريت شبكه ، معاونت بهداشتي و كليه كارشناسان شبكه بهداشت و درمان شهرستان كيار در سالن اجتماعات اين شبكه برگزار گرديد در اين جلسه مديريت شبكه ضمن تشريح اهداف وبرنامه هاي سلامت در حوضه بهداشت اقدامات بر اساس استاندادسازي مراكز و بهينه سازي پانسيون پزشكان و خانه هاي بهداشت و تكميل تجهيزات انجام گرفته كه به شرح ذيل اعلام مي گردد .

1-رنگ آميزي كامل مركز بهداشتي درماني خراجي و پانسيون  پزشك مركز

2-رنگ آميزي كامل مركز بهداشتي درماني سر تشنيز

3-تعمير كامل پانسيون پزشك مركز بهداشتي درماني دزك

4-خريدارينيمكت و تلويزيون

5-احداث خانه هاي بهداشت زوردگان حاجي آباد و قلعه ممكا ، باجگيران ، ضميمه جغدان

6-رنگ آميزي خانه بهداشت جهمان و دم آب

تعداد بازدید: 18
Powered by DorsaPortal