۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
1393/08/26 /Dorsapax//Data/Sub_1/File/Resize/IMG_0082.JPG
بازديد سرزده رياست محترم دانشگاه از مركز اموزشي درماني آيت الله كاشاني شهركرد

در اين بازديد كه معاونت درمان و معاونت آموزشي دانشگاه بهمراه رئيس بيمارستان حضور داشتند دكتر مرتضي هاشم زاده بصورت سرزده بر بالين بيماران حاضر شده و از آنان عيادت كردند  رييس دانشگاه ضمن عيادت از بيماران از آنان در نحوه خدمت رساني پرسنل و كادر درماني از آنان سئوال فرمودند كه در كليه موارد رضايت بيماران  چشم گير بود.

تعداد بازدید: 51
Powered by DorsaPortal