۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند
1393/12/05 كارگاه آموزشي توجيهي سرشماري وآمار سلامت ويِژه بهورزان شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار
كارگاه آموزشي توجيهي سرشماري وآمار سلامت ويِژه بهورزان شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار
كارگاه آموزشي توجيهي سرشماري وآمار سلامت ويِژه بهورزان شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار
بهورزان شهرستان كيار در اين دوره آموزشي با فرمهاي سرشماري سلامت و چگونگي روشهاي پرسشگري در مناطق روستايي شهرهاي با جمعيت 20هزارتا زير 50 هزار نفر آشنا شدند
اين يك طرح كشوري بوده ومقدمات آن از اول بهمن آغاز وطبق جدول گانت دستورالعمل كشوري نتايج آن نيمه دوم ارديبهشت 94استخراج مي گردد.
تعداد بازدید: 16
Powered by DorsaPortal