۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند
1394/02/08 معدوم سازي بيش از 4تن مواد غذايي غير قابل مصرف در شهرستان كيار
معدوم سازي بيش از 4تن مواد غذايي غير قابل مصرف در شهرستان كيار
معدوم سازي بيش از 4تن مواد غذايي غير قابل مصرف در شهرستان كيار
 واحد بهداشت محيط شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار اعلام كرد در تاريخ 8/2/944تن مواد غذايي غير قابل مصرف كه طي هفته سلامت 94 ونوروز 94 توسط بازرسين بهداشت محيط شهرستان كيار جمع آوري گرديده بود معدوم سازي گرديد.
اين مراسم در محل دفن زباله هاي شهر شلمزار وبا حضور
نماينده دادستان شهرستان وكارشناسان بهداشت محيط شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار
برگزار گرديد.
تعداد بازدید: 21
Powered by DorsaPortal