۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
1394/02/20 برگزاري كارگاه  آموزشي بيماريهاي پستان و آموزش عملي معاينه كلينيكي پستان
برگزاري كارگاه آموزشي بيماريهاي پستان و آموزش عملي معاينه كلينيكي پستان

بسمه تعالي 

 

خبر:     


برگزاري كارگاه آموزشي بيماريهاي پستان و آموزش عملي معاينه كلينيكي پستان درروز ماما

 

كارگاه آموزشي بيماريهاي پستان و آموزش عملي معاينه كلينيكي پستان به منظور ارتقاء آگاهي و عملكرد پرسنل كاردان و كارشناس مامايي و خانواده با حضور سر كار خانم دكتر سرمستي از دانشكده مامايي و پرستاري در محل سالن اجتماعات شبكه كيار برگزار گرديد كه اهم مباحث ارائه شده به شرح ذيل است .

1-اپيدميولوژي سرطان پستان

2-انواع برنامه هاي غربالگري و تشخيص زودرس سرطان پستان

3-آناتومي ، علائم و مشكلات شايع پستان (درد ، ترشح ، توده ها ، فيبر و آدنوم ها و ... )

4-روش هاي تصوير برداري

5-كار عملي معاينه پستان با استفاده از سرلاژ در گروههاي 5 نفره

برنامه آموزش تخصصي در راستا آموزش مداوم جهت ارتقاءدانش و مهارت هاي پرسنل بهداشتي ودرماني وتوانمند سازي آنها در شبكه شهرستان كيار مانندديگر مراكز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در طول سال طبق برنامه اجرايي عملياتي انجام مي گردد.

تعداد بازدید: 23
Powered by DorsaPortal