۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ بهمن
1394/08/05 بيش از 2تن مواد غذايي فاسد در شهرستان كيار جمع آوري ومعدوم گرديد
بيش از 2تن مواد غذايي فاسد در شهرستان كيار جمع آوري ومعدوم گرديد
بيش از 2تن مواد غذايي فاسد در شهرستان كيار جمع آوري ومعدوم گرديد
اين مواد غذايي كه در طول نيمه اول سال از مراكز تهيه وتوزيع بازديد شده جمع آوري گرديد در روز سه شنبه 5آبان 
با هماهنگي با قوه قضاييه شهرستان وشهرداري
با رعايت اصول بهداشتي ووحفظ محيط زيست معدوم گرديد
تعداد بازدید: 32
Powered by DorsaPortal