بیمارستان امام جواد ناغان
۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت
دوره هاي آموزشي
 
 

                                                                                                                         بسمه تعالي

                                                                                                        بيمارستان امام جواد(ع)ناغان

                                                                                 عنوان دوره هاي اموزشي مدون اعتباربخشي سال 1394

رديف

اولويت اموزشي

فردمسئول

ماه

مربي مربوطه

روش اجرا

1

ايمني بيمار

دبيركميته ايمني+مسئول بخش

فروردين

خانم دارابپور

تهيه جزوه و برگزاري ازمون

2

اتش نشاني

دبيرمديريت بحران+اموراداري

شهريور

اقاي فرجي

به صورت عملي

3

تازه هاي كنترل عفونتهاي بيمارستاني وايمني سلامت شغلي

دبيركنترل عفونت ها+مسئول بخش ها

مرداد

خانم ميرزايي

تكثيرجزوه و برگزاري ازمون

4

پيشگيري وپيگيري از زخم بستر

سوپروايزاموزشي+مسئول بخش ها

ارديبهشت

خانم پيراني

تكثيرجزوه و برگزاري ازمون

5

محاسبات دارويي

سوپروايزراموزشي+مسئول بخش ها

ارديبهشت

خانم پيراني

تكثيرجزوه و برگزاري ازمون

6

مديريت بحران

دبيركميته بحران+مسئول بخش ها

خرداد

خانم رضايي

برگزاري عملي

7

پايش هموديناميك

سوپروايزراموزشي+مسئول بخش ها

خرداد

اقاي داوري

برگزاري ازمون

8

تحليل نتايج ازمايش گازهاي خوني وسايرازمايش هاي خون معمولي

مسئول ازمايشگاه+مسئول بخش ها

تير

خانم شيرواني

تكثيرجزوه و برگزاري ازمون

9

اگاهي ازوضعيت پوزيشن بر حسب مورد

سوپروايزراموزشي+مسئول بخش ها

مرداد

خانم بابائي

تكثيرجزوه و برگزاري ازمون

10

اگاهي ازنحوه ي مراقبت از بيماران بيقراردربخش هاي ويژه

سوپروايزراموزشي+مسئول بخش ها

مرداد

خانم بابائي

تكثيرجزوه و برگزاري ازمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رديف

عنوان دوره

ساعت

فرد مسئول

ماه

مربي مربوطه

تاريخ برگزاري

توضيحات

1

راهنماي تحول نظام سلامت از ابتدا تاكنون

8

سوپروايزرآموزشي + رابط آموزشي

فروردين تا پايان اسفند

كليه سوپروايزرها

هرماه تا پايان سال

-

2

اصول برخورد صحيح درماني وتعامل با بيماربا رويكرد بيماران وهمراهان پرخاشگر

8

//

ارديبهشت ماه

سميرا ساعدي

/2/94

-

3

مديريت پرستاري

10

//

//

خانم فتاحي

/2/94

-

4

مراقبتهاي پرستاري در انواع مسموميت ها(با تاكيد برمواد صنعتي وشيميايي)

8

//

خردادماه

خانم پيراني

/3/94

-

5

معيارهاي پذيرش بيمار در اتاق عمل وترخيص بيمار از ريكاوري

10

//

//

خانم حسين زاده

/3/94

مخصوص پرسنل اتاق عمل وهوشبري

6

راههاي عملي پرستاري درCPR(تكنيكها داروها وتجهيزات)

10

//

تير ماه

دكتر هندي نژاد

آقاي داوري

4/94/

-

7

مراقبتهاي پرستاري در بخشهاي ويژه(NICU-ICU-دياليزو...)بيماران بدحال وتهويه مكانيكي بيمار

8

//

مردادماه

خانم طاهري

/5/94

-

8

مراقبتهاي پرستاري وانواع پانسمان سوختگي

8

//

شهريورماه

خانم داراب پور

/6/94

-

9

اصول صحيح دارو درماني ومحاسبه داروهاي مختص هر بخش

8

//

مهرماه

خانم مجيدي

/7/94

-

10

نكات پرستاري درمايع درماني وترانسفيوژن خون حين عمل

10

//

//

خانم بابايي

/7/94

مخصوص پرسنل اتاق عمل وهوشبري

11

اورژانسهاي روانپزشكي ومراقبتهاي پرستاري مربوطه

8

//

آبان ماه

خانم ساعدي

/8/94

-

12

راهنماي باليني مراقبتهاي پرستاري دربخش اورژانس(ترياژ-ECG-پاراكلينيك –آزمايشگاه-راديولوژي)

8

//

آذرماه

مرجان شيرواني

/9/94

-

13

اصول برخورد صحيح درماني وتعامل با بيمار با رويكرد بيماران وهمراهان پرخاشگر

8

//

آذرماه

خانم ساعدي

/9/94

-

14

مديريت پرستاري

10

//

دي ماه

خانم فتاحي

/10/94

-

15

اصول كنترل عفونتهاي بيمارستاني-مراقبت از خود واستريليزاسيون

8

//

دي ماه

مرجان شيرواني

/10/94

-

16

اصول گزارش نويسي درپرستاري با تاكيد برثبت آموزش به بيمار

8

//

بهمن ماه

آقاي صفدري

/11/94

-

رديف

اولويت آموزشي

ساعت

فرد مسئول

ماه

مربي مربوطه

تاريخ برگزاري

توضيحات

1

تستهاي آزمايشگاهي تشخيص بيماري ديابت وتفسير نتايج بيماريهاي غيرواگير

8

سوپروايزر آموزشي +رابط آموزشي

ارديبهشت

خانم شيرواني

/2/94

-

2

تستهاي جديد آزمايشگاهي ويژه طرح تحول نظام سلامت

8

//

خردادماه

//

/3/94

-

3

كنترل كيفي تجهيزات ودستگاههاي آزمايشگاهي

16

//

تيرماه

//

/4/94

-

4

آموزش آزمايشات الايزا وكنترل كيفي دستگاه گزارش وتفسير نتايج آزمايشات بخش هورمون

8

12

//

مردادماه

//

/5/94

-

5

بررسي آزمايشات سرولوژي وكنترل كيفي آنها

8

//

شهريورماه

خانم سليميان

/6/94

-

6

بررسي خطاهاي قبل وبعد ازانجام آزمايشات

8

//

مهرماه

خانم شيرواني

/7/94

-

7

مستند سازي در آزمايشگاه

16

//

آبان ماه

خانم شيرواني

/8/94

-

8

ازمايشات بيماريهاي منتقله از آب وغذا وكنترل كيفي آنها

8

//

آذرماه

//

/9/94

-

9

اخلاق پزشكي در آزمايشگاه در رعايت حقوق بيمار با محوريت تعامل با سايربخشها

8

//

دي ماه

خانم سليميان

/10/94

-

10

شركت در كنگره ها خارج از استان – آموزش موردي

30

//

از ارديبهشت ماه تاپايان دي

//

/11/94

-

 

 

رديف

اولويت آموزشي

ساعت

فرد مسئول

ماه

مربي مربوطه

تاريخ برگزاري

توضيحات

1

آشنائي با تازه هاي احياء نوزاد وبزرگسال

8

سوپروايزر آموزشي + رابط آموزشي

فروردين ماه

دكتر محمدي

خانم براتي

/1/94

-

2

تازه هاي شير مادر

8

//

ارديبهشت ماه

خانم بيگي

/2/94

-

3

خونريزي هاي مامايي و نحوه برخورد با ان

8

//

خرداد

دكتر صدري زاده

/3/94

-

4

اعتبار بخشي بلوك زايمان با تاكيد بر طرح تحول نظام سلامت

8

//

//

خانم براتي

/3/94

-

5

اشنايي با نظام مراقبت مرگ مادري و پيگيري مادران باردار پرخطر

10

//

تير

خانم براتي

/4/94

-

6

مسموميت دوران بارداري و نحوه برخورد با ان

8

//

مرداد

خانم مريم نكويي

/5/94

-

7

نحوه درمان بيماري هاي داخلي و قلبي در بارداري و زايمان

8

//

شهريور

دكتر صدري زاده

/6/94

-

8

زايمان زودرس و عوارض ناشي از ان

8

//

مهر

رقيه طاهري

/7/94

-

9

زايمان فيزيو لوژيك با تاكيد بر طرح تحول نظام سلامت

8

//

ابان

خانم تركي

/8/94

-

10

مشكلات روان پزشكي در بارداري و نحوه برخورد با ان

10

//

اذر

خانم ساعدي

/9/94

-

11

نحوه برخورد با مادران وابسته به مواد مخدر در هنگام زايمان

8

//

دي

//

/10/94

-

12

اموزش بيمار حين پذيرش- بستري و زمان ترخيص

8

//

بهمن

خانم صفي

/11/94

-

 13       

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1397/02/23
تعداد بازدید: 1636
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : ناغان كمربندي جاده خوزستان، بيمارستان امام جواد(ع)
كدپستي : 8883151147    تلفن : 3 الي 3264660  -038
دور نگار :  32642024 -038
تاریخ بروز رسانی 1398/02/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal