ستاد شاهد و ایثارگر
۱۳۹۸ جمعه ۶ ارديبهشت
دستور العمل پرداخت كمك هزينه تحصيلي
مقدمه :
اين دستورالعمل در راستاي تحقق اهداف توافق نامه في ما بين معاونين محترم دانشجويي وزارتين ( علوم تحقيقات و فناوري ) و ( بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ) و معاون محترم فرهنگي بنياد شهيد انقلاب اسلامي به شماره 1837/82/800 مورخ 13/2/79 به منظور اصلاح و ايجاد تغييرات جديد در دستورالعمل پرداخت كمك هزينه به دانشجويان شاهد در سال تحصيلي 79 – 80 تنظيم گرديده است و كليه دانشگاهها و مراكز آموز ش عالي موظف به رعايت مفاد آن مي باشند .در اين دستورالعمل براي جلوگيري از تكرار به صندوق رفاه دانشجويان ( صندوق ) به مراكز آموزش عالي( مركز ) و به بنياد شهيد انقلاب ااسلامي ( بنياد ) اطلاق مي شود .

ماده 1 » تعريف دانشجوي شاهد :

دانشجوي شاهد به همسر و فرزندان شهيد ، مفقود ، اثير و فرزندان شهيده كه در يكي از مراكز آموزش عالي مشغول به تحصيل مي باشند اطلاق مي شود .( اعم از ايراني و غير ايراني) .

ماده 2 » شرايط و ضوابط پرداخت :

1- 2 ) ارائه كارت شناسايي شاهد يا گواهي صادره از سوي اداره كل شاهد و ايثارگز مركز و يا بنياد شهيد .
2- 2 ) رعايت شئون دانشجويي طبق مقررات دانشگاه محل تحصيل .

3- 2) كمك هزينه تحصيلي به دانشجوي شاغل به تحصيل در مراكز آموزش عالي دو لتي در دوره هاي دستياري ، شبانه و دانشگاه پيام نور و غير انتفاعي نمي شود .

4- 2) عدم استفاده از بورس تحصيلي دوره هاي دكتراي تخصصي و اشتغال به كار رسمي در نهادها ، دستگاههاي دولتي و سازمانهاي عمومي غير دولتي .

5- 2) در مورد دانشجويان انتقالي و جابجايي ، دانشگاه مقصد در خصوص پرداخت كمك هزينه تحصيلي اقدام خواهد نمود .

تبصره 1 : بديهي است در خصوص دانشجويان ميهمان دانشگاه مبدأ اقدام خواهد كرد .
تبصره 2 : دانشجوياني كه در رشته هاي دبيري يا ستاره دار به تحصيل اشتغال دارند مشمول دريافت كمك هزينه تحصيلي مي گردند .

ماده3 – مدت استفاده از كمك هزينه تحصيلي :

با عنايت به اينكه طول دوره تحصيلي درمقاطع مختلف متفاوت بوده ،لذا شايسته است بر اساس سقف جدول ذيل در هر مقطع نسبت به پرداخت كمك هزينه تحصيلي اقدام گردد .
الف ) دوره كارداني و كار شناسي نا پيوسته حداكثر شش نيمسال تحصيلي .
ب) دوره كار شناسي پيوسته حداكثر ده نيمسال تحصيلي .
ج ) دوره كار شناسي ارشد نا پيوسته حداكثر شش نيمسال تحصيلي .
د ) دوره كارشناسي ارشد پيوسته حداكثر چهارده نيمسال تحصيلي .
ه ) دوره دكتراي عمومي حداكثر شانزده نيمسال تحصيلي .
و ) دوره دكتراي تخصصي حداكثر ده نيمسال تحصيلي .

1-3 ) ايام مرخصي و ساير زمانهايي كه مورد استفاده تحصيلي واقع نشده است مشمول مدت فوق نمي گردد .
2-3 ) مدت اعلام شده براي دانشجويان سال هاي قبل ، از شروع تحصيل محاسبه مي شود ، لذا در صورت ارائه در خواست دانشجو ، نسبت به پرداخت كمك هزينه در باقيمانده مدت تحصيل اقدام خواهد شد .
3- 3) چنانچه دانشجويي تغيير رشته داده باشد ، سنوات قابل پرداخت مجدداً از ترم اول تحصيل در رشته جديد محاسبه مي گردد .
4- 3) ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مجاز بعنوان دانشجوي تمام وقت ( براساس آيين نامه آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر ) به استثناي آخرين نيمسال تحصيلي در طول دوره .
5 -3) كمك هزينه تحصيلي شامل ترم تابستان نمي شود .
6 -3) اختصاص كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان ورودي جديد در نيمسال اول و دوم سال تحصيلي بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت .
7 -3) دانشجوياني كه يك ترم مشروط مي شوند نصف كمك هزينه تحصيليرا دريافت مي كند و در صورتي كه دو ترم متوالي مشروط شوند كمك هزينه تحصيلي دريافت نخواهند كرد .لازم به ذكر است كه برقراري مجدد كمك هزينه تحصيلي ، منوط به كسب حداقل معدل مجاز هر مقطع تحصيلي در نيمسال بعدي مي باشد .

ماده 4 » ميزان كمك هزينه تحصيلي :

ميزان كمك هزينه تحصيلي در سال تحصيلي جاري براساس مقاطع تحصيلي به شرح جدول ذيل محاسبه و پرداخت مي شود .
جدول كمك هزينه تحصيلي مبالغ به ريال
مقاطع تحصيلي مجرد متأهل ( ذكور)
كارداني – كارشناسي 500000 750000
كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي 750000 1000000
دكتراي تخصصي 1000000 1250000

تذكر :
كمك هزينه متأهلي صرفا ً به دانشجويان ذكور تعلق گرفته و دانشجويان اناث در صورت تأهل كماكان از كمك هزينه تحصيلي مجردين برخوردار خواهند بود .

ماده 5 » وظائف مركز :

1- 5) دريافت برگ درخواست كمك هزينه تحصيلي توسط دانشجويان شاهد با تأييد مسئولين امور آموزشي و دانشجويي در يك نسخه ( پيسوت شماره 1) صرفا ً جهت نوبت اول و نگهداري ان در اداره رفاه .

2- 5) ارسال ديسكت اطلاعات و پنج نسخه فهرست اسامي رايانه اي مخصوص صندوق ............... به صندوق رفاه دانشجويان و صرفا ً ارسال رونوشت نامه پوششي با ذكر مبالغ به بنياد شهيد استان .

3- 5) ارسال فهرست رايانه اي مخصوص صندوق ، تأييد شده توسط بانك به بنياد شهيد استان و صندوق .

4- 5) چنانچه دانشجو از دريافت كمك هزينه منصرف گردد بايستي درخاست انصراف خود را به صورت كتبي به امور دانشجويي ارائه نمايد .

ماده 6 » وظيفه صندوق :

1- 6) صندوق پس از دريافت يدسكت و فهرستهاي مشخص شده در بند هاي فوق و تأييد صحت اجرايي و تأمين اعتبار مورد نياز توسط بنياد شهيد استان نسبت به پرداخت كمك هزينه از طريق سيستم بانكي در وجه هريك از دانشجويان اقدام خواهد نمود .

2- 6) ارساال ديسكت اطلاعات كمك هزينه تحصيلي به اداره كل آموزش عالي بنياد در پايان هر نيمسال .

ماده 7 » وظائف بنياد :

1- 7) اداره كل آموزش عالي بنياد موظف است هماهنگي لازم را با بنيادهاي استان در خصوص واريز بموقع اعتبارات كمك هزينه ، حداكثر يك ماه قبل ازشروع هر نيمسال تحصيلي به حساب صندوق ، به عمل آورد.

2- 7 ) بنيادهاي استان موظفند حواله واريز اعتبار كمك هزينه تحصيلي دانشجويان شاهد را به ميزان كل پرداختي نيمسال قبل به صندوق ارسال نمايند و در صورت تأخير ، مسئوليتي به عهده صندوق نمي باشد .

ماده 8 » كمك هزينه تحصيلي همه ساله پس از تصويب و تأمين اعتبار لازم از طرف بنياد ابلاغ مي گردد .

ماده 9 » اين دستورالعمل در يك مقدمه ، نه ماده ، هجده بند و دو تبصره در تاريخ 5/2/81 به تصويب امضاء كنندگان ذيل رسيد و از ابتداي نيمسال دوم سال تحصيلي 81 – 80 لازم االاجرا است و از تاريخ امضاء دستور العمل قبلي لغو مي گردد .
تاریخ به روز رسانی: 1397/09/07
تعداد بازدید: 2517
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:12
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد،
كدپستي : 8815713471 تلفن
تاریخ بروز رسانی 1398/02/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal