واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان هاجر
۱۳۹۸ دوشنبه ۵ فروردين
ليست پايان نامه هاي سال 97

عنوان طرح

مجري

پايان نامه دانشجو

بررسي اثر استامينوفن پروفيلاكسي در بسته شدن مجراي شرياني در نوزادان نارس

دكتر نبي الله اسدپور

مينا كرماني‌القريشي (ر)

بررسي مقايسه دو روش تشخيصي تست سرم ايمونوكروماتوگرافي و تست اليزا با تست PCR در تشخيص عفونت روتاويروس در كودكان مبتلا به گاستروانتريت ويروسي بستري در بيمارستان هاجر شهركرد در سال 97

علي اصغر ربيعي

منوچهر اكبرپور(ر)

بررسي شيوع و عوامل خطر بيماري وسواس جبري و فكري در دانش¬آموزان دبيرستان مقطع دوم 1396 شهركرد

 

فروزان گنجي

خديجه رئيسي

بررسي و مقايسه سطح مايوكاين ها در بيماران مبتلا به نفروپاتي ديابتي و افراد سالم در بيمارستان هاجر شهركرد

پريسا جواديان

سارا فاضل دهكردي

بررسي اثر درماني آب قليايي در بيماران مبتلا به ريفلاكس معدي-مروي

قربانعلي رحيميان

سيدعبدالمناف حسيني

بررسي اثر سولامر بر سطح هموگلوبين A1c، قند خون و فاكتورهاي التهابي در بيماران نفروپاتي ديابتي

ليلا محمودنيا

شادي بت شكن

بررسي ارتباط بين سطح فريتين سرم، بار آهن سلول¬هاي مخاط دهان و ماركرهاي التهابي سرم در بيماران پيوند كليه

علي مومني

نيره السادات مرتضوي

بررسي نيازهاي آموزشي هنگام ترخيص در بيماران مراجعه كننده از ديدگاه پزشكان، پرستاران و بيماران هاجر شهركرد در سال 97 فاز 1 ( بخش داخلي)

دكتر رمضان نژاد

 

بررسي اثر اسيداوريك و آلوپورينول بر بيماران نفروپاتي ديابتي

دكتر سعيد مرداني

فرزانه كدخدايي اليادراني

بررسي تاثير عصاره سياه دانه بر پيامد سقط فراموش شده در زنان مراجعه گننده به كلينيك هاي تخصصي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

دكتر بلقيس محمدي

ليلا نظري رباطي

بررسي ارتباط افسردگي بعد از زايمان با مواجهه با توكسوپلاسما و سطوح سرمي آنتي بادي هاي IgG و IgM ضد توكسوپلاسما گوندي در زنان باردار مراجعه‌كننده به بخش زايماني بيمارستان هاجر شهركرد

فهميمه كاوه باغ بهادراني

معصومه تيرگير

بررسي و مقايسه اثر داروهاي سيليمارين و ويتامين E بر بهبود اختلالات كبدي و پلاكتي و پروتيئن اوري و فشار خون در مادران مبتلا به پره اكلامپسي شديد

دكتر محمودنيا

سپيده شباني

بررسي اثر تاليدومايد خوراكي همراه با آسپيرين بر كاهش وابستگي به دريافت خون در بيماران مبتلا به بتا تالاسمي ماژور

دكتر معصومي

فاطمه صالحي چليچه

مقايسه سطح اينترلوكين 6 و RAGE در افراد داراي اضافه وزن وچاق مبتلا به آسم با افراد غير مبتلا

پناهنده شهركي

نيلوفر قرباني آورگاني

مقايسه سطح اندوتلين-1 و اينترلوكين-13 درافراد داراي اضافه وزن و چاق مبتلا به آسم آلرژيك در مقايسه با افراد چاق غيرمبتلا

محمد علي زماني

پريسا سادات ميرصفايي

تعيين تاثيرداروي گلوكوهرب (Glucoherb) در مقايسه با متفورمين بر شاخص‌هاي گلايسمي و هموگلوبين گليكوزيله در بيماران مبتلا به پره ديابت مراجعه كننده به مركز ديابت امام علي (ع)

راحيل رياحي

ايمان ايزدي

مقايسه اثر ضد دردي فلوكستين و ويتامين E با ويتامين E تنها در ماستالژي ناشي از بيماري فيبروكيستيك پستان در بيماران مراجعه¬كننده به كلينيك¬هاي حضرت رسول و امام علي (ع) شهركرد

شيدا شبانيان

مريم پورنفيسي

بررسي فاكتورهاي مرتبط با پايبندي به درمان در بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي در مراجعين كلينيك روان‌پزشكي شهركرد در سال 1397

دكتر قادري

سيد فردين جلائي اسفندآبادي

مقايسه ميزان بيوماركرهاي كليوي و پلاسمايي در بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر

دكتر سعيد مرداني

مريم سعيدي

بررسي ارتباط بين وضعيت تغذيه اي بر اساس معيار گلاسگو با سطح سرمي هپسيدين و پروفايل چربي در بيماران همودياليزي

ليلا محمودنيا

سميه رحيمي

بررسي نتايج سنجش تراكم استخوان در بيماران پيوند كليه و مقايسه با گروه كنترل در افراد مراجعه كننده به مركز سنجش تراكم استخوان كلينيك امام علي(ع)شهركرد

علي مومني

مهرداد ضيائي

بررسي تاثير افزودن اسانس دارچين بر رژيم درماني زنان Postmenopause مبتلا به اختلال افسردگي ماژورتك‌قطبي تحت درمان با سرترالين

حووري وش قادري

مهرشاد طهماسبي

بررسي نياز‌هاي آموزشي قبل از ترخيص مادران كودكان بستري در بخش اطفال بيمارستان هاجر شهركرد از ديدگاه پزشك متخصص ، رزيدنت ، اينترن ، پرستاران بخش و خود مادر

پناهنده شهركي

اكرم اسدي

بررسي فراواني پرخاشگري و ارتباط آن با خصوصيات دموگرافيك و عملكرد تحصيلي در دانشجويان پزشكي

گودرزي

فاطمه خامي

بررسي و مقايسه وضعيت رواني در بيماران ارجاع شده به دليل خودسوزي و خودمسموم‌سازي

گودرزي

شيرين لقماني

بررسي ارتباط سطح 8OHDG و IL17 در محلول صفاقي بيماران دياليز صفاقي با تست PET و كيفيت دياليز (KT/V)

دكتر ليلا محمدنيا

هادي خنيفر

بررسي تاثير تركيب عصاره زيره سياه و رازيانه بر علائم باليني بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك

دكتر بلغيس محمدي

فرزانه هاشمي اصل

بررسي اثر ژل واژينال حاوي زغال‌اخته و مترونيدازول در مقايسه با ژل واژينال مترونيدازول در درمان و پيش‌گيري از عود مجدد واژينوز باكتريال در زنان مراجعه‌كننده به كلينيك زنان شهركرد

شيدا شبانيان

محبوبه فرهمند

بررسي ارتباط بين مصرف پروژسترون در سه ماه اول بر ابتلا به اختلالات فشارخون حاملگي د رزنان مراجعه كننده به كلينيك زنان حضرت رسول شهركرد در سال 97

فاتحي

خديجه كاظمي

مقايسه اثر بخشي مدافينيل با آتوموكستين در كودكان مبتلا به اختلال بيش‌فعالي كم توجهي مقاوم به متيل فنيديت مراجعه كننده به كلينيك امام علي شهركرد در سال 98-1397

پروين صفوي

حامد كاجي

بررسي ميزان شيوع كمبود ويتامين D در بيماران مبتلابه فيبروكيستيك پستان و ارتباط آن با علائم بيماري به‌خصوص درد پستان در استان شهركرد

شيدا شبانيان

عاليه روزبه

بررسي هاي انجام شده روي طرح بررسي نياز‌هاي آموزشي قبل از ترخيص مادران كودكان بستري در بخش اطفال بيمارستان هاجر شهركرد از ديدگاه پزشك متخصص ، رزيدنت ، اينترن ، پرستاران بخش و خود مادر

غلامرضا پناهنده شهركي

اكرم اسدي

بررسي هاي انجام شده روي طرح بررسي فراواني پرخاشگري و ارتباط آن با خصوصيات دموگرافيك و عملكرد تحصيلي در دانشجويان پزشكي

دكتر گودرزي

فاطمه خامي

بررسي و مقايسه وضعيت رواني در بيماران ارجاع شده به دليل خودسوزي و خودمسموم‌سازي

گودرزي

شيرين لقماني

بررسي هاي انجام شده روي طرح بررسي ارتباط سطح 8OHDG و IL17 در محلول صفاقي بيماران دياليز صفاقي با تست PET و كيفيت دياليز (KT/V)

ليلا محمودنيا

هادي خنيفر

بررسي هاي انجام شده روي طرح بررسي ارتباط سطح سرمي استئوپروتگرين و فتوئين آ با كلسيفيكاسيون دريچه‌هاي قلبي در بيماران همودياليزي با نظر به معيار گلاسگو

ارسلان خالدي فر

فريبا آبرين

بررسي نتايج سنجش تراكم استخوان در بيماران پيوند كليه و مقايسه با گروه كنترل در افراد مراجعه كننده به مركز سنجش تراكم استخوان كلينيك امام علي(ع)شهركرد

علي مومني

مهرداد ضيائي

مقايسه اثر بخشي مدافينيل با آتوموكستين در كودكان مبتلا به اختلال بيش‌فعالي كم توجهي مقاوم به متيل فنيديت مراجعه كننده به كلينيك امام علي شهركرد در سال 98-1397

پروين صفوي

حامد كاجي

بررسي فرآيند اعزام بيمار با رعايت استانداردهاي لازم در بيماران اعزامي به بيمارستان هاجر شهركرد در سال 95-96

مهري متين

*

بررسي تاثير مداخله ي درماني با لووتيروكسين در كاهش بروز هيپوتيروئيدي در خانم هاي باردار داراي TSH طبيعي خون در 3 ماهه ي قبل از بارداري.

شيدا شبانيان

سمانه يدوي

بررسي خطاها ي موجود درتكميل گواهي فوت در بيمارستان هاجر شهركرد در سال 95 و مقايسه با سال 96

دكتر زين العابدين ملك پور

 

بررسي خطاها ي موجود درتكميل گواهي فوت در بيمارستان هاجر شهركرد در سال 95 و مقايسه با سال 96

*

*

بررسي اثر مصرف موز و خرما توسط مادر باردار بر راكتيو شدن نوار قلب جنين Non-Reactive

دكتر       شبانيان

شيرين موذن

ارزشيابي اثر مداخله آموزشي مبتني بر سازه حمايت اجتماعي درك شده بر ارتقاي رفتارهاي خود مراقبتي بيماران ديابتي مراجعه كننده به بيمارستان هاجر شهركرد درسال98 -1397

غلامحسن خالدي

*

بررسي اثر اسانس دارچين بر علائم افسردگي و شناختي سالمندان مبتلا به اختلال افسردگي ماژور غيرسايكوتيك تحت درمان با اس-سيتالوپرام مراجعه¬كننده به كلينيك¬هاي آموزشي شهركرد در سال 1397

حوري وش           قادري

حسام الدين باقري

مقايسه نتيجه بارداري در بيماران نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك دريافت كننده داروي منوگان به تنهايي و بيماران دريافت كننده تركيب گونال اف و منوگان جهت تحريك تخمك گذاري در زنان مراجعه كننده به كلينك ناباروري حضرت زهرا شهركرد در سال 1397

مريم       نعمتي

مهرنوش شاكري

تاریخ به روز رسانی: 1397/07/28
تعداد بازدید: 323
امتیازدهی
میانگین امتیازها:4 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد، خيابان پرستار، كلينيك شماره 1 بيمارستان هاجر
كدپستي :8816854633        تلفن :32252416-038
تاریخ بروز رسانی 1398/01/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal