معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۲/۱۲/۸
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوی اصلیمنوی اصلی
مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری
Collapse حوزه معاونت بهداشت دانشگاهحوزه معاونت بهداشت دانشگاه
معاون بهداشتی
معاون فنی
معاون اجرائی
حراست
دفتر مدیریت
روابط عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت شبکه و ارتقاء  سلامت </span>مدیریت شبکه و ارتقاء سلامت
معرفی مدیریت شبکه و ارتقاء سلامت
پرسنل شاغل / شرح وظایف
دستورالعمل /آئین نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بسته ی آموزشی مراقبین سلامت</span>بسته ی آموزشی مراقبین سلامت
سلامت خانواده
بهداشت محيط و حرفه اي
پرستاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت روان</span>سلامت روان
اعتياد
بسته آموزشي سلامت روان
تغذيه
خودمراقبتي مديريت و ارتباطات سلامت
مدارس و سلامت جوانان
Collapse واكسيناسيون بيماريهاي واگيردار وغير واگيردارواكسيناسيون بيماريهاي واگيردار وغير واگيردار
بيماريهاي غير واگيردار
بيماريهاي واگيردار
فرم غربالگري
مسئله يابي
مفهوم مشاركت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت سلامت جمعیت , خانواده و مدارس</span>مدیریت سلامت جمعیت , خانواده و مدارس
مدیریت سلامت جمعیت , خانواده و مدارس معاونت بهداشتی
شرح وظایف مدیریت سلامت جمعیت , خانواده و مدارس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جوانی جمعیت </span>جوانی جمعیت
شرح وظایف
آيين نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت مادران</span>سلامت مادران
كارشناسان شاغل در واحد
شرح وظايف كارشناس سلامت مادران
دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت ميانسالان</span>سلامت ميانسالان
كارشناسان شاغل در واحد
شرح وظايف
آيين نامه ها/ دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت سالمندان</span>سلامت سالمندان
كارشناسان شاغل در واحد
شرح وظايف
آيين نامه ها/ دستورالعمل ها
راهنمای مراکز ارائه خدمت به سالمندان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت كودكان</span>سلامت كودكان
كارشناسان شاغل در واحد
شرح وظايف
عناوين برنامه هاي سلامت نوزادان وكودكان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل /برنامه های سلامت کودکان</span>دستورالعمل /برنامه های سلامت کودکان
مجموعه آموزشي شير مادر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بسته های خدمت</span>بسته های خدمت
ايمني كودكان
تكامل كودكان
بسته ی خدمتی کودک سالم
بسته ی خدمتی مانا
فلوچارت هاي برنامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت  جوانان , نوجوانان و مدارس </span>سلامت جوانان , نوجوانان و مدارس
پرسنل شاغل
شرح وظایف پرسنل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آئین نامه ها و دستورالعمل ها</span>آئین نامه ها و دستورالعمل ها
جوانان
نوجوانان و مدارس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طب ایرانی</span>طب ایرانی
پرسنل شاغل
شرح وظایف
آیین نامه ها / دستورالعمل ها
مطالب آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره جوانی جمعیت</span>اداره جوانی جمعیت
پرسنل شاغل و شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قرارگاه جوانی جمعیت</span>قرارگاه جوانی جمعیت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته ها</span>کمیته ها
فرهنگی
پشتیبانی و هوشمند سازی
درمان و مراقبت
بهداشت
علمی
امورحقوقی
بیمه
دبیرخانه قرارگاه اداره جوانی جمعیت
جبهه جمعیت استان
اقدامات بنیاد 15خرداد در استان چهارمحال و بختیاری
بولتن خبری جبهه جمعیت استان چهارمحال و بختیاری
دستورالعمل ها / آئین نامه ها
چک لیست ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت  پیشگیری و مبارزه با بیماری ها</span>مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت  پیشگیری و مبارزه با بیماری ها</span>مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها
شرح وظایف مدیریت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد بیماریهای واگیر</span>واحد بیماریهای واگیر
معرفی واحد
پرسنل شاغل در واحد
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد بیماریهای غیر واگیر</span>واحد بیماریهای غیر واگیر
پرسنل شاغل در واحد
دستورالعمل ها / آئین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بسيج ملي كنترل فشار خون بالا</span>بسيج ملي كنترل فشار خون بالا
پيش نويس طرح اجرائي بسيج ملي كنترل فشار خون بالا
اصلاحيه پمفلت فشار خون
دستگاههاي فشار سنج بازوئي
بسته ي آموزش مجريان در بسيج ملي كنترل فشار خون بالا
دستورالعمل نظارت و پايش بسيج ملي كنترل فشار خون بالا
بسته ي آموزشي فشارخون
دستورالعمل اجرائي بسيج ملي كنترل فشار خون بالا
چك ليست نظارت و پايش بسيج ملي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت سلامت محیط و کار</span>مدیریت سلامت محیط و کار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت سلامت  محیط</span>مدیریت سلامت محیط
پرسنل شاغل در مدیریت / شرح وظایف
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
بهداشت پرتوها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت سلامت حرفه ای</span>مدیریت سلامت حرفه ای
معرفي واحد
پرسنل شاغل/شرح وظایف
برنامه هاي بهداشت حرفه اي
لیست پزشکان دارای مجوز معاینات سلامت شغلی
آيين نامه ها/ دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد </span>گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد
معرفی گروه
کارشناسان شاغل در گروه
شرح وظايف كارشناسان سلامت روان
برنامه هاي گروه سلامت رواني- اجتماعي و اعتياد
آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل ها ، آيين نامه ها</span>دستورالعمل ها ، آيين نامه ها
اعتياد
سلامت روان
خودمراقبتي
فرزند پروري
فلوچارت
سلامت اجتماعي
مهارت زندگي
نوجوان سالم
مداخلات مختصر
مدیای فرزند پروری
بسته ی آموزشی پیشگیری از خودکشی
بسته ی فرزند پروری در بحران
بسته ی سلامت روان در بهبود یافتگان کووید 19 1400
شاخص های سال 1401
مهارت آموزی
مشاوره درسوگ کووید 19
سلامت روان و بهزیستی همگانی را در اولویت جهانی قرار دهید.
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه كاهش خطر بلايا و حوادث</span>گروه كاهش خطر بلايا و حوادث
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
گروه کاهش خطر و حوادث
افراد شاغل در واحد
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش</span>آموزش
پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن
زمستان سخت و سرمای شدید
قبل، حین و بعد از وقوع زلزله
قبل حین و پس از وقوع سیل
آتش‌سوزی خانگی
حوادث رانندگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی برنامه ها</span>معرفی برنامه ها
برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانواردر برابر بلایا
برنامه ارزیابی ایمنی وخطر بلایا در واحدهای بهداشتی
برنامه کاهش آسیب پذیری سازه ای و غیر سازه ای
برنامه نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا
برنامه پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها
دستورالعمل ها، آیین نامه ها
سایت های مفید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه بهبود تغذیه جامعه</span>گروه بهبود تغذیه جامعه
پرسنل شاغل در گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالب آموزشی تغذیه ای  در دوران کرونا</span>مطالب آموزشی تغذیه ای در دوران کرونا
متون آموزشی / دستورالعمل های تغذیه ای در دوران کرونا
چک لیست نظارت
فرم ها
شاخص ها / برنامه ها
مجموعه / بسته های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه بهبود تغذیه جامعه </span>برنامه بهبود تغذیه جامعه
برنامه بهبود تغذیه کودکان
برنامه بهبود تغذیه مادران
برنامه بهبود تغذیه میانسالان
برنامه بهبود تغذیه سالمندان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه سلامت دهان و دندان</span>گروه سلامت دهان و دندان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی گروه</span>معرفی گروه
گروه سلامت دهان و دندان
پرسنل شاغل
شرح وظايف پرسنل
شاخصهاي دهان و دندان
دستورالعمل ها ، آيين نامه ها
طرح اعزام تیم دندان پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد امور آزمایشگاهها</span>واحد امور آزمایشگاهها
پرسنل شاغل /شرح وظایف
دستورالعمل ها / آئین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد فناوری اطلاعات</span>واحد فناوری اطلاعات
معرفی واحدفناوری اطلاعات
کارشناسان شاغل در واحد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد امور داروئی </span>واحد امور داروئی
کارشناسان شاغل در واحد
دستورالعمل ها / آئین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد امور اداری</span>واحد امور اداری
مسئول امور اداري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور مالي</span>امور مالي
پرسنل شاغل در واحد / شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد كارگزيني</span>واحد كارگزيني
پرسنل شاغل در واحد
دستورالعمل ها / آئین نامه ها
واحد تداركات
واحد دبیرخانه
واحد انبار
واحد نقلیه
واحد خدمات
بایگانی
چارت سازمانی
دبیرخانه تخصصی سلامت و امنیت غذایی (ساغ)
Collapse منو متفرقه جديدمنو متفرقه جديد
آدرس و تلفن
آرشيو اخبار
آرشيو اطلاعيه
بيشتر ...
سامانه رضايتمندي از خدمات مراكز سلامت
پشتيبان افراد كم توان
فرم ثبت نام دوره کاردانی بهورزی
Collapse منابع آموزشی منابع آموزشی
منابع آموزشی طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
منابع آموزشی برنامه " هر خانه , یک پایگاه سلامت "آدرس : شهركرد، ميدان انقلاب، معاونت بهداشتي
كدپستي :         تلفن :32224591-038
دور نگار:32224492-038
behdasht@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1402/12/08
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal