دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۱/۹/۸
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلی جدیدمنو اصلی جدید
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رياست دانشكده</span>رياست دانشكده
ریاست دانشکده
ارتباط با ریاست دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رسالت و اهداف </span>رسالت و اهداف
تاریخچه دانشکده
رسالت دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اهداف </span>اهداف
بلند مدت
کوتاه مدت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت آموزشي </span>معاونت آموزشي
معاون آموزشي
پیام معاون آموزشی
ارتباط با معاونت آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر توسعه آموزش (EDO)</span>دفتر توسعه آموزش (EDO)
تاریخچه دفتر توسعه آموزش (EDO)
مسئول دفتر توسعه آموزش (EDO)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جشنواره شهید مطهری</span>جشنواره شهید مطهری
معرفی جشنواره
آیین نامه جشنواره
اخبار آزمون ها
مدیریت کیفیت آموزش "IEQM"
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هسته مشاوره دانشجویی</span>هسته مشاوره دانشجویی
تاریخچه هسته مشاوره
مسئول هسته مشاوره اساتید
آئین نامه اساتید مشاور
کارکنان حوزه معاونت آموزشی
آیین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی
فرم های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه_امتحانات نیمسال جاری</span>برنامه_امتحانات نیمسال جاری
برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی و کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
برنامه امتحانی دانشجویان مهندسی بهداشت محیط
برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی
برنامه امتحانی دانشجویان جدیدالورود مهندسی بهداشت محیط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه هفتگی و امتحانات دانشجویان </span>برنامه هفتگی و امتحانات دانشجویان
کارشناسی بهداشت عمومی، ارشد اپیدمیولوژی و آمار زیستی
کارشناسی، ارشد و دکترای بهداشت محیط
زمان بندی ثبت نام در سامانه میهمانی و انتقالی دانشجویان
فرم معادل سازی فعالیت های اعضای هیئت علمی
فرآیندهای معاونت آموزشی
تقویم آموزشی دانشکده
تقویم آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت پژوهشی </span>معاونت پژوهشی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
ارتباط با معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
برنامه های معاونت پژوهشی
اعضای شورای پژوهشی
علم سنجی دانشکده
رتبه علم سنجی دانشکده
فایل های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقررات ، آئین نامه ها و مصوبات</span>مقررات ، آئین نامه ها و مصوبات
راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای اخلاق در پژوهش</span>راهنمای اخلاق در پژوهش
راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی
راهنمای اخلاق در پژوهش کارآزمایی بالینی
راهنمای برگزاری جلسات دفاع
راهنمای ارائه طرح های تحقیقاتی، از ثبت تا تصویب
آیین نامه تاسیس و ارزشیابی واحدهای تحقیقاتی علوم پزشکی
شرایط پذیرش پسا دکترای وزارتخانه
آیین نامه جدید تاسیس مراکز تحقیقاتی
آیین نامه دکتری پژوهشی (PH.D. BY RESEARCH)
کاربرگ اعتبار بخشی مراکز تحقیقاتی متقاضی برگزاری دوره دکتری پژوهشی
اعتبار بخشی موسسات و دانشجویان داوطلب دکتری تحصصی پژوهشی
راهنمای ثبت مطالعات کارآزمایی بالینی
دستورالعمل اجرای طرح های پژوهشی
مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه در سال 1399
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پیوندها</span>پیوندها
مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران(نیماد)
کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
سامانه پژوهشیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
سامامه مشابهت یاب ویژه اعضای هیئت علمی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی
سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی
کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی
بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی
معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم
سامانه منبع یاب
سامانه نوپا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیندها</span>فرآیندها
فرآیند تصویب پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد
فرآیند تصویب طرح تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جذب نیروی انسانی </span>جذب نیروی انسانی
فرآیند جذب نیروی انسانی متخصص
جذب دانشجوی پسا دکترای صنعتی
جذب دستیار پژوهش سرباز
فرم های پژوهشی
برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
برنامه عملیاتی طرح صیانت از جمعیت
برنامه استراتژیک مرجعیت علمی اپیدمیولوژی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اولویت های پژوهشی دانشکده بهداشت</span>اولویت های پژوهشی دانشکده بهداشت
فرایند تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری، انتشار و بازنگری دوره‌ای
لیست اولویت های پژوهشی دانشکده بهداشت
فرم فراخوان اولویت های پژوهشی- سازمان برنامه و بودجه
اولویت های پژوهشی ابلاغی ستاد ملی جمعیت
اولویت های پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان
عناوین مصوب جهت طرح گایدلاین کشوری کمردرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارزیابی سلامت جامعه(پاسخگویی اجتماعی)</span>ارزیابی سلامت جامعه(پاسخگویی اجتماعی)
ارزیابی سلامت جامعه شهر کیان
ارزیابی سلامت جامعه شهر چلیچه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت</span>کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت
فرم عضویت در کمیته تحقیقات دانشجویی
قوانین و آئین نامه های حمایت از تحقیقات دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم های کمیته تحقیقات دانشجویی</span>فرم های کمیته تحقیقات دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح های تحقیقاتی </span>طرح های تحقیقاتی
فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی
ضوابط نگارش گزارش پایانی طرح های تحقیقاتی
اساسنامه کمیته تحقیقات دانشجویی
دفاتر کمیته تحقیقات دانشجویی
فرآیند تصویب طرح های تحقیقاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز تحقیقاتی مرتبط با دانشکده</span>مراکز تحقیقاتی مرتبط با دانشکده
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت
مقررات و آیین نامه های مراکز تحقیقاتی
آیین نامه ارزشیابی مراکز تحقیقاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فراخوان عنوان و طرح پژوهشی</span>فراخوان عنوان و طرح پژوهشی
فراخوان عنوان و پروپوزال کوهورت شهرکرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">زیر ساخت های پژوهشی دانشکده</span>زیر ساخت های پژوهشی دانشکده
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت
مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
بین المللی سازی پژوهش و فناوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور هیات علمی</span>امور هیات علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایندها</span>فرایندها
فرآیند جذب
فرایند ارتقاء
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح دوره هاي اساتيد</span>طرح دوره هاي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اپیدمیولوژی و  آمار زیستی </span>اپیدمیولوژی و آمار زیستی
نیمسال دوم 99-400
نیمسال اول 400-401
نیمسال دوم 400-401
نیمسال اول 401-402
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت  عمومی</span>بهداشت عمومی
نیمسال دوم 99-400
نیمسال اول 400-401
نیمسال دوم 400-401
نیمسال اول 401-402
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مهندسی بهداشت محیط</span>مهندسی بهداشت محیط
نیمسال دوم 99-400
نیمسال اول 400-401
نیمسال دوم 400-401
نیمسال اول 1401-1402
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فراخوان های طرح های تحقیقاتی </span>فراخوان های طرح های تحقیقاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 1401</span>سال 1401
محورهای اولویت دار در پژوهش های ملی مبارزه با مواد مخدر
فراخوان طرح پژوهشی- پژوهشگاه استاندارد
فراخوان پروپوزال "تدقیق مطالعات تعیین نیاز آبی تالاب(حوضه آبخیز) میانکاله"
سازمان سنجش آموزش کشور
اولویت های کمیسیون سلامت و امنیت غذایی
اولویت های شرکت آب و فاضلاب استان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 1400</span>سال 1400
موضوعات کارگروه آموزش،پژوهش،فناوری و نوآوری
اولویت های ستاد مبارزه با مواد مخدر
اولویت های کمیته امداد امام خمینی(ره)
اداره ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری
اولویتهای پژوهشی فناوری جهاد کشاورزی استان
اولویتهای پژوهشی فناوری شرکت آبفای استان
اولویتهای پژوهشی فناوری شرکت شیر خشک پگاه شهرکرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 1399</span>سال 1399
فراخوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 1396</span>سال 1396
اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
اولویت های کشوری: سالهای 1396 تا 1400
علم سنجی دانشکده بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور تحصیلات تکمیلی دانشکده</span>امور تحصیلات تکمیلی دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحصيلات تكميلي</span>تحصيلات تكميلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">Log Book دانشجویان تحصیلات تکمیلی</span>Log Book دانشجویان تحصیلات تکمیلی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
آئين نامه آموزشي كارشناسي ارشد
سر فصل دروس كارشناسي ارشد آمار زيستي
فرم هاي مربوط به فرآيند تصويب پروپوزال دانشجويان كارشناسي ارشد
فرم هاي مربوط به پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد
راهنماي نگارش و تدوين پايان نامه كارشناسي ارشد
سر فصل دروس كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
سر فصل دروس دكتراي تخصصي مهندسي بهداشت محيط
سرفصل دروس كارشناسي ارشد اپيدميولوژي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آئين نامه هاي آموزشي و پژوهشي دكتراي تخصصي</span>آئين نامه هاي آموزشي و پژوهشي دكتراي تخصصي
آئين نامه آموزشي دكتراي تخصصي
آئين نامه پژوهشي دكتراي تخصصي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه آموزشي اپيدميولوژي و آمار زيستي </span>گروه آموزشي اپيدميولوژي و آمار زيستي
ارتباط با مدیر گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه گروه</span>برنامه گروه
تاريخچه
رسالت و برنامه راهبردي
امكانات و تجهيزات
مواد آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي هيئت علمي</span>اعضاي هيئت علمي
اعضا هيئت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقطع و رشته تحصيلي</span>مقطع و رشته تحصيلي
كارشناسي ارشد اپيدميولوژي
كارشناسي ارشد آمارزيستي
کارشناس گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پايان نامه هاي دفاع شده در گروه</span>پايان نامه هاي دفاع شده در گروه
پايان نامه هاي دفاع شده در گروه
برنامه ترميك گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه آموزشي بهداشت عمومي</span>گروه آموزشي بهداشت عمومي
مدیر گروه
ارتباط با مدیر گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه گروه</span>برنامه گروه
تاريخچه
بیوگرافی گروه
برنامه استراتژيك
اهداف و رسالت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي هيئت علمي</span>اعضاي هيئت علمي
اعضا هيئت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقطع و رشته تحصيلي</span>مقطع و رشته تحصيلي
كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي
كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي
ارزشیابی درونی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کوریکولوم آموزشی گروه</span>کوریکولوم آموزشی گروه
کارشناسی پیوسته
کارشناسی ناپیوسته
کتابخانه الکترونیک گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه آموزشي مهندسي بهداشت محيط</span>گروه آموزشي مهندسي بهداشت محيط
آشنایی با رشته بهداشت محیط و رسالت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها</span>فرم ها
فرم معرفي نامه آزمايشگاه
فرمت پاورپوينت ارائه گزارش ميان دوره اي پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد
فرمت پاورپوينت ارائه درس پروژه دانشجويان كارشناسي مهندسي بهداشت محيط
Journal club form
Journal club form2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه گروه</span>برنامه گروه
تاريخچه
برنامه استراتژيك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسان</span>كارشناسان
اسامي كارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شرح وظايف</span>شرح وظايف
مسئول مجموعه آزمايشگاهي و كارگاهي
كارگر فني آزمايشگاه
مسئول آزمايشگاه مواد زائد جامد و آلودگي هوا
كارشناس آزمايشگاه ميكروبيولوژِي آب و فاضلاب
مسئول دفتر گروه مهندسي بهداشت محيط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گالري تصاوير</span>گالري تصاوير
امكانات گروه مهندسي بهداشت محيط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعيه هاي گروه</span>اطلاعيه هاي گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جلسات دفاع</span>جلسات دفاع
جلسه دفاع از پايان نامه خانم سارا همتي
جلسه دفاع از پايان نامه خانم وحيده پرورش
جلسه دفاع از پايان نامه خانم نازيلا گلشني
جلسه دفاع از پايان نامه خانم مريم نوروزي
جلسه دفاع از پايان نامه آقاي سليمان فروزنده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي هيئت علمي</span>اعضاي هيئت علمي
اعضاي هيئت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رشته و مقطع تحصيلي</span>رشته و مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشدمهندسي بهداشت محيط
كارشناسي پيوسته مهندسي بهداشت محيط
كارشناسي نا پيوسته مهندسي بهداشت محيط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مجتمع آزمايشگاهي </span>مجتمع آزمايشگاهي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه شيمي آب و فاضلاب</span>آزمايشگاه شيمي آب و فاضلاب
تجهيزات آزمايشگاه
تصاوير
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ميكروبيولوژي آب و فاضلاب</span>آزمايشگاه ميكروبيولوژي آب و فاضلاب
تجهيزات آزمايشگاه
تصاوير
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه آلودگي هوا</span>آزمايشگاه آلودگي هوا
تجهيزات آزمايشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه مواد زائد جامد</span>آزمايشگاه مواد زائد جامد
تجهيزات آزمايشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه آناليز دستگاهي پيشرفته</span>آزمايشگاه آناليز دستگاهي پيشرفته
تجهيزات آزمايشگاه
تصاوير
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه پايلوت</span>آزمايشگاه پايلوت
تجهيزات آزمايشگاه
تصاوير
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارگاه هيدروليك ولوله كشي</span>كارگاه هيدروليك ولوله كشي
تجهيزات كارگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارگاه نقشه كشي</span>كارگاه نقشه كشي
تجهيزات كارگاه
تصاوير
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اتاق Ph.D</span>اتاق Ph.D
ليست تجهيزات
تجهيزات مجتمع كارگاهي و آزمايشگاهي
ليست پايان نامه ها
ارزشيابي دروني گروه
برنامه های آموزشی مقاطع مختلف
اولویت های پژوهشی
پایان نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كاركنان دانشكده و امور عمومي</span>كاركنان دانشكده و امور عمومي
کارکنان
رشته ها و مقاطع تحصیلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجویان جدید الورود</span>دانشجویان جدید الورود
آیین نامه های آموزشی
برنامه آموزشی دانشکده بهداشت
برنامه هفتگی و انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود
واحد های ارائه شده به تفکیک ترم
دانش آموختگان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه ها و کارگاه های مهندسی بهداشت محیط</span>آزمایشگاه ها و کارگاه های مهندسی بهداشت محیط
آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب
آزمايشگاه ميكروبيولوژي آب و فاضلاب
آزمايشگاه هيدروليك
آزمايشگاه مواد غذايي
آزمايشگاه مواد زائد جامد
آزمايشگاه پايلوت زيستي
وسايل لازم براي راه اندازي آزمايشگاه آلودگي هوا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه های مهندسی بهداشت حرفه ای </span>آزمایشگاه های مهندسی بهداشت حرفه ای
لیست تجهیزات آزمایشگاه آنالیز دستگاهی و سم شناسی
لیست تجهیزات آزمایشگاه ارگونومی
لیست تجهیزات آزمایشگاه ایمنی
لیست تجهیزات آزمایشگاه تهویه صنعتی
لیست تجهیزات آزمایشگاه عوامل فیزیکی
لیست تجهیزات آزمایشگاه عوامل بیولوژیکی
لیست تجهیزات آزمایشگاه عوامل شیمیایی
مجله دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه الکترونیک دانشکده بهداشت</span>کتابخانه الکترونیک دانشکده بهداشت
دسترسی به کتابخانه دیجیتال
دسترسی به کتابخانه الکترونیک کتب فارسی
دسترسی به کتابخانه الکترونیک کووید 19
کتابخانه بهداشت عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> کمیته دانشگاهی اپیدمیولوژی کووید 19</span> کمیته دانشگاهی اپیدمیولوژی کووید 19
گزارشات و مستندات کمیته
جدیدترین مقالات در زمینه بیماری کووید 19
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آخرین وضعیت بیماری کووید 19 </span>آخرین وضعیت بیماری کووید 19
وضعیت فعلی بیماری در سطح جهان
وضعیت فعلی بیماری در کشورهای مختلف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لينكهاي مفيد</span>لينكهاي مفيد
سازماني جهاني بهداشت
داشبورد سازمان جهانی بهداشت در زمینه توصیه های مربوط به کووید-19
دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت
مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران(نیماد)
کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
سامانه پژوهشیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
سامامه مشابهت یاب ویژه اعضای هیئت علمی
انجمن علمي اپيدميولوژيست هاي ايران
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
Off Campus Access
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه علم سنجی </span>سامانه علم سنجی
اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت
دانشگاه های علوم پزشکی
سامانه منبع یاب
سامانه نوپا
فرم ثبت نام شرکت در کارگاه آموزشی
کتابخانه دانشکده بهداشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه
برنامه استراتژیک دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همکاری های برون سازمانی</span>همکاری های برون سازمانی
توانمندی های گروه های آموزشی
تجهیزات موجود در آزمایشگاه دانشکده بهداشت
ثبت درخواست دریافت خدمات
تفاهم نامه ها و قراردادها
قوانین، مقررات و آیین نامه ها
آیین نامه اجرایی ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
برنامه عملیاتی دانشکده بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">زیر ساخت های دانشکده </span>زیر ساخت های دانشکده
امکانات اعضای هیئت علمی
زیر ساخت های آزمایشگاهی
امکانات رفاهی
فضای دانشکده
کلاس های دانشکده
سایر امکانات
Collapse منو متفرقه جديدمنو متفرقه جديد
آدرس و تلفن
آرشيو اطلاعيه
آرشيو اخبار
بيشتر...
پشتيبان افراد كم توان
دکتر علی احمدی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیندهای آموزشی</span>فرآیندهای آموزشی
فرآیند ثبت نام اولیه
فرآیند صدور گواهی اشتغال به تحصیل
دروس ارائه شده و برنامه امتحانات در نيمسال
فرايند اخذ درس به صورت معرفي به استاد
فرآیند حذف و اضافه
فرآيند نقل و انتقالات
فرآيند فارغ التحصيلي
فرآیند درخواست انصراف از تحصیل یا مرخصی تحصیلی
تحویل دانشنامه و ریز نمرات
فرآیند درخواست مرخصی تحصیلی
فرآیند درخواست انصراف از تحصیل
فرآیند انتقال توام با تغییر رشته
فرآیندهای متفرقه
دکتر خیری
تاریخچه دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فایل های آموزشی </span>فایل های آموزشی
روش تحقیق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقررات و آئین نامه ها</span>مقررات و آئین نامه ها
راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای اخلاق در پژوهش</span>راهنمای اخلاق در پژوهش
راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی
راهنمای اخلاق در پژوهش کارآزمایی بالینی
راهنمای برگزاری جلسات دفاع
راهنمای ارائه طرح های تحقیقاتی، از ثبت تا تصویبآدرس : شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه ، دانشكده بهداشت
كدپستي :         
دورنگار : 33334678-038    تلفن : 33335653 -038
تاریخ بروز رسانی 1401/09/08
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal