ورود به عنوان میهمان جستجو | عناوین فعال | اعضاء | ورود

شرح وظایف و حدود اختیارات مشاوران تغذیه و رژیم درمانی چیست؟ انتخابها
Guest
ارسال شده: پنج شنبه 15 آذر 1397 , 18:1:58 عصر
رتبه: Guest
گروه ها: Guest

تاریخ عضویت: 1396/11/10
ارسالها: 23
امتیازات: -338
شرح وظایف و حدود اختیارات مشاوران تغذیه و رژیم درمانی چیست؟
m.darman
ارسال شده: پنج شنبه 15 آذر 1397 , 18:7:1 عصر
رتبه: Newbie
گروه ها: Member , معاونت درمان

تاریخ عضویت: 1396/11/30
ارسالها: 9
امتیازات: 27
شرح وظایف و حدود اختیارات :
ماده13 : شرح وظایف و حدود اختیارات مشاوران تغذیه و رژیم درمانی به شرح ذیل می باشد .
1-13 -تشکیل پرونده
4-13 -ارزیابی وضع تغذیه ، محاسبه و تنظیم و تجویز رژیم غذایی جهت مراجعین ، بر اساس نیازهای تغذیه ای ، عادات
فرهنگی ، مذهبی ، عالئق غذایی و وضع اقتصادی ایشان و تنظیم برنامه پیگیری
3-13 -ارائه مشاوره و آموزش تغذیه به کلیه مراجعین به منظور ارتقاء سالمت ایشان
4-13 -تجویز مکمل های غذایی ) Supplements )نظیر ویتامین ها و امالح
تبصره : مشاوران تغذیه و رژیم درمانی ، مجاز به تجویز دارو نمی باشند.
1-13-دستور انجام آزمایش های تشخیصی )پیوست 1 )
تبصره: مشاوران تغذیه و رژیم درمانی مجاز به درخواست انجام سایر آزمایش های کلینیکی ، پاراکلینیکی و
رادیوگرافی نمی باشند .
m.darman
ارسال شده: پنج شنبه 15 آذر 1397 , 18:31:37 عصر
رتبه: Newbie
گروه ها: Member , معاونت درمان

تاریخ عضویت: 1396/11/30
ارسالها: 9
امتیازات: 27
شرح وظایف و حدود اختیارات :
ماده13 : شرح وظایف و حدود اختیارات مشاوران تغذیه و رژیم درمانی به شرح ذیل می باشد .
1-13 -تشکیل پرونده
4-13 -ارزیابی وضع تغذیه ، محاسبه و تنظیم و تجویز رژیم غذایی جهت مراجعین ، بر اساس نیازهای تغذیه ای ، عادات
فرهنگی ، مذهبی ، علایق غذایی و وضع اقتصادی ایشان و تنظیم برنامه پیگیری
3-13 -ارائه مشاوره و آموزش تغذیه به کلیه مراجعین به منظور ارتقاء سلامت ایشان
4-13 -تجویز مکمل های غذایی ) Supplements )نظیر ویتامین ها و املاح
تبصره : مشاوران تغذیه و رژیم درمانی ، مجاز به تجویز دارو نمی باشند.
1-13-دستور انجام آزمایش های تشخیصی )پیوست 1 )
تبصره: مشاوران تغذیه و رژیم درمانی مجاز به درخواست انجام سایر آزمایش های کلینیکی ، پاراکلینیکی و[رادیوگرافی نمی باشند
کاربرانی که در حال مشاهده انجمن هستند
Guest


جهش به انجمن
شما مجاز به ارسال مطلب در این انجمن می باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این انجمن می باشید.