معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۸/۹/۲۵
1397/04/30
حذف هپاتيت C در ايران تا سال 1410 با شناسايي به موقع مبتلايان و درمان آنها

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي؛ دكتر شهلا شهرجردي" رئيس گروه بيماريهاي واگير معاونت بهداشتي گفت: بيماري هپاتيت «C» عواقب بدي را به دنبال دارد و با توجه به درمان مشكل و پر هزينه آن، مهم‌ترين راه كنترل اين بيماري، پيشگيري است. هپاتيت C (Hepatitis C) نوعي عفونت واگيردار است كه توسط ويروس عامل اين بيماري ايجاد شده و با حمله به كبد باعث التهاب كبد مي شود. اغلب افراد مبتلا به ويروس هپاتيت سي (HCV) هيچ علامت و نشانه اي حس نمي كنند، در حقيقت خيلي از آنها حتي ممكن است ندانند كه اين ويروس در بدنشان موجود مي باشد.

 

راههاي انتقال بيماري :

1-انتقال از  طريق خون : اين ويروس درمحيط خارج از بدن ودرون خون خشك تا 3ماه زنده مي ماند ولي با جوشاندن در 100 درجه سانتيگراد به مدت 5دقيقه از بين مي رود.در حال حاضر تمام خونهاي تهيه شده در سازمان انتقال خون از نظر انواع بيماريهاي عفوني از جمله هپاتيت C مورد بررسي قرار مي گيرند وتنها در صورت سالم بودن اجازه تزريق به بيمار داده مي شود.

2-انتقال در بين معتادين به مواد مخدرتزريقي: اعتياد به مواد مخدر تزريقي از علل مهم ابتلا به ويروس مي باشد .استفاده از سرنگ به صورت مشترك بين معتادان به مواد مخدر تزريقي يكي از راههاي انتقال هپاتيت C,B HIV,(ايدز) مي باشد.

3-خالكوبي : انجام خالكوبي به جهت زيبائي چهره نظير خالكوبي ابرو يا Tattoing نيز يكي از راههاي انتقال ويروس مي باشد.

4-انتقال از راه تماس جنسي در خارج از چارچوب خانواده : هپاتيت C بدنبال تماس جنسي در چارچوب خانواده شايع نيست و با توجه به آمارهاي موجود خطر كمتر از 5 درصد را پيش بيني مي كنند.

5- هپاتيت C وانتقال از مادر به نوزاد:

خطر انتقال عفونت ويروس هپاتيت C ازمادران آلوده به جنين بسيار زياد است .خطر ابتلا درهنگام تولد به دليل مخلوط شدن خون نوزاد ومادر وجود دارد .نوع زايمان (سزارين يا طبيعي)درميزان ابتلا نقشي ندارد. مادراني كه آزمايش PCR آنها مثبت است به علت بالابودن عيار ويروس درخون ، خطر انتقال عفونت به نوزادان بيشتر است

نوزادان اين مادران با يد 9 تا 18 ماه بعد ازتولد HCV Ab برايشان چك شود تا ابتلاء ياعدم ابتلا به هپاتيت C درآنها مشخص شود.

6- شيردهي و هپاتيت C :

بايد توجه داشت كه منعي جهت شيردهي اين مادران وجودنداردتنها بايد دقت شود هنگام زخم شدن پستان مادر خطر انتقال وجود دارد.

  

 وي تصريح كرد:هپاتيتCاز راههاي زير منتقل نمي شود:

1-دست دادن وبوسيدن فردآلوده

2-آشپزي كرن و دريك مكان غذا خوردن

3-معاشرت معمول درمحل كار ومنزل

4-درآغوش گرفتن مبتلايان

5-از راه هوا

6-شنا كردن در يك استخر

افراد درمعرض خطر :

1-وجودسابقه مثبت از نظر تزريق خون قبل از سال  1375

2-كاركنان حرفه پزشكي

3-وجوداختلالات رفتاري در روابط جنسي

4-معتادان به مواد مخدر تزريقي

5- همسران افراد آلوده به هپاتيت C

 

انواع HCV  :

عفونت حاد: بيماري كوتاه مدتي است كه در 6 ماه اول آلوده شدن به اين ويروس رخ مي دهد و براي چند هفته باقي مي ماند. در اكثر افراد هپاتيت C حاد تبديل به هپاتيت C مزمن مي شود.

·         عفونت مزمن : ويروس هپاتيت C مدتي طولاني در بدن فرد باقي مي ماند. و اين ويروس  باعث مشكلات جدي كبدي از قبيل سيروز كبدي و يا سرطان كبد مي شود.

 

 وي ادامه داد: علايم هپاتيت C

بيماري هپاتيت C عموما علامتي از خود نشان نمي دهد. زمانيكه بيماري علامتي داشته باشد، اين علايم مي تواند شامل:

خستگي ، تب ، تهوع و اشتهاي كم ، درد مفاصل و ماهيچه ها ، زرد شدن پوست و سفيدي چشم ها ، مدفوع زرد يا كم رنگ

 

پيشگيري :

متاسفانه هنوز واكسني براي پيشگيري از ابتلا به هپاتيت C وجود ندارد و با رعايت راههاي پيشگيري و مراقبت زير مي توان از  ابتلا به هپاتيت سي پيشگيري نمود :

-          عدم استفاده از وســايل افراد مبتلا نظيــر ناخــن‌گيــر، ريــش‌تــراش و مســواك به طــور مشــترك

-          ضدعفوني محل‌هاي آلوده به خون به صورت كامل

-          پوشاندن زخـم‌هـاي پوسـتي در افـراد مبتـلا بـا چسـب زخـم

-          استفاده از وسايل پيشگيري (كاندوم )  در هنگام تماس جنسي

-          لازم است سرنگ مورداستفاده جهت تزريق دارو ها به شيوه مطمئن درسطح آشغال قرار گيرد.

-          توصيه مهم سازمان انتقال خون به مبتلايان اين است كه از اهداي خون خودداري نمايند.

-          درصورت اعتياد به موادمخدر تزريقي آن را ترك نماييد يا درصورت مصرف و تزريق از وسايل مشترك استفاده نكنيد.

-          درمكان هاي غيربهداشتي و بدون مجوز اقدام به خالكوبي و تاتو نكنيد.

-          از رابطه جنسي پرخطر و رابطه هاي بي بندوبار خودداري نماييد.

چند نكته مهم ديگر :

ü      مبتلايان بــه هپاتيــت ســي جهــت پيشــگيري از ابتــلا بــه هپاتيــت بـي، بايـد واكسـن ضـد هپاتيـت B  را در صورتيكه قبلا دريافت نكرده اند تزريق نمايند اين واكسن در سـه نوبـت بـه فواصـل يك مـاه و شـش مـاه بعد از تلقيـح اوليـن نوبـت واكسـن، انجام مي‌شود. البته بايد توجه كرد كه واكسـن هپاتيـت B  تنهـا افـراد را در برابـر هپاتيـت B  ايمـن مـي‌كنـد و در پيشـگيري از سـاير ويـروس‌هـاي هپاتيـت تاثيـري نـدارد.

ü      سـاده‌تريـن روش براي از بين بردن آلودگي از لوازم و لباس‌هاي آلوده به خون فرد مبتلا به هپاتيت C، جوشـاندن لبـاس و لـوازم آلـوده پـس از پـاك كـردن خـون از آنهاسـت. البتـه در صـورتي كه امـكان اين كار وجود نداشت، مي‌تـوانيد از محلـول‌هـاي سـفيد كننـده 0.5 درصد اسـتفاده كـنيد. بر اين اساس ابتـدا ايـن وسـائل را بـه مـدت نيـم سـاعت در ايـن محلـول قـرار داده و سـپس بـا آب سـاده و روش معمولي بشوييد. همچنين لباس‌هاي رنگي را بهتر است در الكل 70 درصد قرار داده و به روش معمولي بشوييد. البته اين اقدامات تنها در صورت آلوده بودن لباس‌ها و لوازم به خون بايد انجام شود.

ü      افـراد مبتلا بـه هپاتيـت C زمانيكه بـه آرايشـگاه مراجعه مي‌كنند، از وسايل شخصي خود استفاده كنند، به عنوان مثال تيـغ و دسـتگاه آن را جداگانـه همـراه خـود داشـته باشـند. البته لازم به ذكر است كه  آرايشــگاه‌هيان نيز بايــد توجه داشته باشند كه هنــگام ارائــه خدمـات بـه مشـتريان خـود بايـد علاوه بـر رعايـت مـوارد بهداشـتي، تيــغ‌هــا را تعويــض كنند.

 وي در مورد علايم تشخيص ابتلا به هپاتيت c گفت:

از آزمايش هاي مختلف خوني براي تشخيص ابتلا به هپاتيت C استفاده مي شود.

درمان هپاتيت C

داروهاي كه براي درمان هپاتيت C‌ استفاده مي شوندبا هدف كمك به بدن براي از بين بردن ويروس و كاهش خطر سيروز كبدي و سرطان كبد است كه براي عملكرد صحيح داروهاي تجويز شده را بايد طبق دستور پزشك و بدرستي مصرف نمود.

تعداد بازدید:
122
نویسنده:
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد، ميدان انقلاب، معاونت بهداشتي
كدپستي :         تلفن :32224591-038
دور نگار:32224492-038
behdasht@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1398/09/25
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal