بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۸ پنج شنبه ۵ ارديبهشت
1392/10/18
برگزاري كلاس ارتباط وتامل با بيمار واموزش به بيمار