دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۳/۴/۲۸
سوالات متداول
معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی

1- چگونه با مسئولین دانشگاه ملاقات داشته باشیم ؟
جهت ملاقات با مسئولین دانشگاه ابتدا با واحدهای مربوطه هماهنگی لازم را انجام دهید و سپس با مسئولین دانشگاه ملاقات کنید. ضمنا شماره های تماس مسئولین در وب سایت دانشگاه درج شده است.
2- چگونه از مناقصات و مزایده های دانشگاه اطلاع پیدا کنیم و در آنها شرکت کنیم؟
برای اطلاع از مناقصات و مزایده ها به پورتال دانشگاه با آدرس www.skmu.ac.ir و به قسمت اطلاعیه ها مراجعه فرمایید.

معاونت آموزشی

1- نحوه صدور گواهینامه موقت تحصیلی چگونه است و مدت زمان انجام آن چقدر می باشد؟
برای صدور گواهینامه موقت تحصیلی که حداقل یک ساعت و حداکثر یک روز زمان می برد، داشتن موارد زیر الزامی است.
• در رشته مورد نظر دانش آموخته شده باشد.
• دارا بودن پایان طرح یا معاف از طرح
• مجوز صندوق رفاه دانشجویان
• تمبر 1000 تومانی از بانک ملی
• کپی کارت ملی و شناسنامه از تمام صفحات
• یک قطعه عکس 4*3
 
2-نحوه صدور تائیدیه تحصیلی چگونه است و مدت زمان انجام آن چقدر می باشد؟
برای صدور تائیدیه تحصیلی که حداقل یک ساعت زمان می برد، داشتن موارد زیر الزامی است.
در رشته مورد نظر دانش آموخته شده باشد.
• نامه درخواست از محل کار
• مجوز صندوق رفاه دانشجویان
• دارا بودن پایان طرح یا معاف از طرح

3- شرایط مهمانی و انتقالی در دانشگاه به چه صورت است؟
فرآیند انتقال و مهمان دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه و دانشجویان درحال تحصیل در سایر دانشگاهها به صورت زیر می باشد.
الف)دانشجویان در حال تحصیل در این دانشگاه
• درخواست دانشجو در دانشکده
• طرح درخواست دانشجو در شورای آموزشی دانشکده
• در صورت تصویب و موافقت دانشکده ،ارسال فرم به اداره امور آموزشی
• طرح درخواست دانشجو با نامه دانشکده در شورایی آموزشی دانشگاه
• ارسال فرم مهمانی یا انتقالی با امضاء مدیر به دانشگاه مورد درخواست.
ب)دانشجویان در حال تحصیل در سایر دانشگاه ها
• ثبت درخواست دانشجو در دبیرخانه معاونت و سامانه ثبت درخواستهای انتقالی و مهمانی.
• ارسال درخواست دانشجو جهت بررسی واضهار نظر به دانشکده
• دریافت اظهارنظر دانشکده ها و طرح در شورای آموزشی دانشگاه
• اعلام موافقت یا مخالفت به دانشگاه مقصد

4- نحوه استفاده از مرخصي استحقاقي اعضاي هيات علمي به چه صورتی می باشد؟
با توجه به ماده 82 آئين نامه اداري استخدامي اعضاي هيات علمي، مدت مرخصي استحقاقي عضو هيات علمي تمام وقت دو ماه در سال به نسبت ايام خدمت است و صدور حكم مرخصي موكول به تاييد مدير گروه مبني بر تكميل برنامه هاي محوله مي باشد.
تبصره: مازاد ايام تعطيلات نوروزي جزء مرخصي ساليانه اعضاي هيات علمي محسوب مي شود.
تبصره 1 ماده 84: اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي مي توانند سالانه حداكثر يك ماه از مرخصي استحقاقي خود را با موافقت موسسه ذخيره نمايند.
تبصره 2 ماده 84: اعضاي هيات علمي تمام وقت مي توانند سالانه حداكثر 15 روز از مرخصي استحقاقي خود را با موافقت موسسه ذخيره نمايند

5- حداقل و حداکثر تعداد واحدی که می توان در یک ترم اخذ نمود چه میزان است؟
هر دانشجو در هر نیمسال حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد درسی می تواند اخذ نماید. در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل ۱۷ باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا ۲۴ واحددرسی را انتخاب کند .

6- در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل ۱۲ واحد معاف است؟
در مواردی که در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجوی دوره روزانه حداکثر ۲۴ واحد درسی باشد در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشکده می تواند کلیه آن واحدها را انتخاب نماید.

7- آیا اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز است؟
در صورت ضرورت اخذ حد اکثر ۵ واحد درسی با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کلاس های درسی، همراه با کاراموزی در عرصه بلا مانع می باشد.

8- حکم غیبت در امتحان چیست؟
غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و در صورت موجه بودن (به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه) آن درس حذف می گردد.

9- حداقل نمره قبولی درهر درس چند است؟
حداقل نمره قبولی درهر درس نظری و آزمایشگاهی ۱۰ و کارآموزی و کارآموزی در عرصه ۱۲ می باشد.

10- نحوه محاسبه میانگین نمرات چگونه است؟
برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب میشود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است تقسیم می شود.

11- در چه صورتی ثبت نام مشروط می شود؟
میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد، در غیر این صورت، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود. دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال قبل از کارآموزی درعرصه حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی را ندارد.

12- دانشجو تا چند ترم می تواند مشروط شود؟
درصورتی که میانگین نمرات دانشجو در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب، کمتر از ۱۲ باشد در هر مرحله ای از دوره که باشد، از ادامه تحصیل محروم میشود.

13- چند درس می توان حذف اضطراری کرد؟
فقط یکی از درسهای نظری، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای باقیمانده وی از ۱۲ واحد کمتر نشود.

14- مدت مرخصی زایمان دانشجویان چقدر است؟
دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل می توانند از دو نیمسال مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.

15- حداقل نمره قبولی دانشجوی مهمان در دانشگاه مقصد چه نمره ای است؟
حداقل نمره قبولی دانشجوی مهمان در دانشگاه مقصد ۱۴ می باشد و واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از ۱۴ گذرانده است باید مجدداً بگذراند.

16- آیا بعد از ثبت نهایی نمره در سیستم سما، امکان تغییر نمره وجود دارد؟
خیر. پس از ثبت نهایی، نمره غیر قابل تغییر می باشد

17- انجام تعهدات آموزش رايگان جهت دريافت مدرك تحصيلي يعني چه؟
به استناد قانون ماده يك وسايل و امكانات تحصيل اطفال و نوجوانان ايراني مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كليه دانش اموختگان مكلفند پس از اتمام تحصيلات خود به منظور اداي دين و به تناسب مدت تحصيلات خود در رشته ها و مناطق مورد نياز كشور ( به ميزان برابر يا دو برابر سنوات بسته به سهميه ثبت نامي) خدمت نمايند.
با توجه به تعهدات يادشده و ساير تعهداتي كه حسب مورد بصورت خاص از دانش آموختگان اخذ گرديده دانش آموختگان علوم پزشكي قبل از انجام تعهدات خود مجاز به دريافت دانشنامه نخواهند بود.

18- تسويه حساب صندوقهاي رفاه را جهت دريافت مدرك تحصيلي چگونه از سايت دريافت نمايم؟
لطفا تسويه حساب صندوقهاي رفاه را از سايت WWW.SRD.IR قسمت مشاهده وضعيت بدهي دريافت نموده و اسكن نماييد.
 
19- گواهي پايان تعهدات تخصصي را از كجا بگيرم؟ ( خصوص مقاطع پي اچ دي، تخصصي و فوق تخصصي)
لطفا از معاونت توسعه و سرمايه انساني دانشگاه محل تعهد خود نامه اي خطاب به مركز امور هيات علمي يا معاونت درمان وزارت بهداشت مبني بر پايان رسانيدن تعهدات خود دريافت نموده و به وزارت متبوع برده و نامه اتمام تعهدات تخصصي خود را دريافت و جهت دريافت مدرك تحصيلي در سامانه سما بارگذاري نماييد.

20- دانشجويان شاهد و ايثارگر بعد از گذراندن چند واحد مجازبه تغيير رشته مي‌باشند؟
بعد از گذراندن حداقل 14 واحد درسي بلامانع ميباشد.

21- تشخيص موجه بودن غيبت دانشجويان شاهد و ايثارگر در كلاس و يا جلسات امتحان ميان نيمسال يا پايان نيمسال، آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي به عهده چه مرجعي مي‌باشد؟
با توجه به ماد 6 آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر به عهده ستاد دانشجويان شاهد دانشگاه مي‌باشد

22- آيا مراحل حذف، مرخصي تحصيلي و سنوات دانشجويان سهميه شاهد و ايثارگر مانند دانشجويان عادي مي باشد؟
خير دانشجويان سهميه شاهد و ايثارگر مشمول قانون تسهيلات آيين نامه آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر می باشد.
 
23- دانشجو در طول تحصيل چند بار مي تواند از قانون انتقال يا تغيير رشته استفاده نمايد؟
هر دانشجو فقط يك بار مجاز به انتقال يا تغيير رشته مي باشد

24- دانشجو در چه زماني مجاز به تغيير رشته توام با انتقال مي باشد؟
بعد از گذراندن يك نيمسال تحصيلي و احراز نمره قبولي رشته مورد نظر دانشگاه انتخابي بايد 6 هفته قبل از شروع ترم تقاضاي خود را به دانشكده ارائه نمايد.

25- براي اخذ معافيت تحصيلي چه اقدامي بايد صورت گيرد؟
دانشجو بعد از پذيرفته شدن و ثبت نام در دانشگاه بايد به آموزش دانشكده مراجعه نمايد و تقاضاي صدور برگه معافيت تحصيلي نمايد و بعد از دريافت نامه ، بهمراه آخرين مدرك تحصيلي خود به يكي از مراكز خدمات الكترونيك انتظامي(پليس+10) مراجعه نمايد و بعد از دريافت جواب از پليس+10، آن را به آموزش دانشكده ارائه نمايد. در غيراينصورت و عدم ارائه برگه مذكور، از ادامه تحصيل دانشجو جلوگيري خواهد شد.

26- حداكثر مدت معافيت تحصيلي براي دانشجويان چندسال مي‌باشد؟
حداكثر معافيت تحصيلي براي هر يك از مقاطع تحصيلي كارداني دو و نيم سال، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته سه سال، كارشناسي پيوسته پنج سال و كارشناسي ارشد پيوسته شش سال، دكتراي پزشكي پيوسته هشت سال و دكتراي تخصصي شش سال است.

27- اگردانشجو نتواند در مدت مجاز معافيت تحصيلي ، تحصيل خود را به اتمام برساند چكار بايد بكند؟
وضعيت تحصيلي دانشجو دركميسيون موارد خاص دانشگاه مطرح مي‌گردد و با موافقت كميسون مذكور، هر بار يك ترم( حداكثر سه ترم) با افزايش مدت تحصيل دانشجو موافقت مي‌گردد

28- اگر دانشجو در زمان پذيرفته شدن درحال انجام خدمت سربازي باشد چكار بايد بكند؟
بعد از اعلام و ارسال اسامي دانشجويان پذيرفته شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، دانشجو بايد به معاونت اموزشي مراجعه نموده و نامه ترخيص از خدمت دريافت نمايد

29- آيا دانشجويان مشمول علوم پايه قبل از اتمام كليه واحدهاي اين مرحله مجاز به شركت در آزمون جامع علوم پايه مي باشند؟
دانشجو صرفا با يك واحد عمومي باقيمانده مجاز به شركت در آزمون مي باشد
 
30- آيا دانشجويان مهمان مي بايست شهريه پرداخت كنند؟ بله

31- ميزان شهريه دانشجويان مهمان چگونه است؟
با توجه به تعداد واحد، نوع واحد اعم از عمومي و تخصصي، نظري و عملي متغير ميباشد

32- امكان تخفيف و رايگان شدن شهريه وجود دارد؟
خير. ولي در صورت تقاضاي دانشجو با توجه به شرايط خاص ايشان امكان تقسيط، حد‌اكثر در سه قسط تا يك هفته قبل از شروع امتحانات وجود دارد

33- دلايلي را كه دانشجو بر اساس آن اقدام به ثبت تقاضا در سامانه مهماني مي‌نمايد؟
مواردي مانند ازدواج كه بايد مربوط به بعد از تاريخ قبولي شخص متقاضي در دانشگاه باشد. يا بيماري دانشجو و كفيل بودن خانواده.

34- سقف قانوني جهت مهمان شدن دانشجو تا چند واحد مي‌باشد؟
حداكثر سقف قانوني مهماني40 درصد مي‌باشد و دانشجو موظف است جهت هر ترم بصورت مجزا اقدام به ثبت تقاضا در سامانه پذيرش دانشجوي مهمان وزارت بهداشت نمايد

35- در سيستم لاگ بوك اندازه براي چاپ چقدر مي باشد؟
اندازه چاپ: براي چاپ عمودي جمع طول فيلدها بين 400 تا 500 و براي چاپ افقي جمع طول فيلد 720 مي باشد.

36- براي خروج از كشور چه اقدامي بايد صورت گيرد؟
پاسخ: ابتدا دانشجو بايد به آموزش دانشكده مراجعه نمايد و تقاضاي خود را ارائه دهد اگر دانشجوي روزانه باشد بسته به نوع سفر(زيارتي و علمي: تعهدمحضري سياحتي: ضمانت بانكي) از سوي دانشكده به دفترحقوقي معرفي مي گردد. در مرحله بعد وقتي اشتغال به تحصيل دانشجو منضم به تاييديه دفترحقوقي دانشگاه به اين امور ارسال گرديد دانشجو مي‌تواند براي دريافت گواهي قابل ترجمه و معرفي نامه به اداره وظيفه (سفرعلمي) به معاونت آموزشي مراجعه نمايد.

37- اگر دانشجو در سه ترم فرصت ارفاقي موفق به اتمام تحصيل نشد چكار بايد بكند؟
دانشگاه نامه اي مبني بر مهلت معرفي (فقط براي يك ترم) براي دانشجو صادر مي‌كند و دانشجو با مراجعه به اداره وظيفه از آن اداره ، مهلت براي فراغت ازتحصيل دريافت می کند

38- مراحل بازگشت به تحصيل دانشجويان اخراجي چگونه ميباشد؟
دانشجو بايد درخواست خود را به دانشكده ارائه نمايد. با توجه به وضعيت تحصيلي در كميسيون بررسي موارد خاص يا كميته منطقه اي مطرح و تصميم گيري مي‌شود.
 
39- چگونه ایمیل دانشگاهی و اکانت اینترنت دریافت کنیم؟
فرم مخصوص اکانت اینترنت از صفحه اول وب سایت دانشکده پزشکی قسمت پیوندها پرینت کرده و پر میکنید و به همراه کپی کارت دانشجویی و کارت ملی تحویل انفورماتیک داده و اکانت دریافت میکنید.

معاونت دانشجویی و فرهنگی
 
1- مدت استفاده از وام های تحصیلی برچه اساسی مشخص می گردد؟
مقاطع تحصیلی
2- وام ضروری دانشجویان دوره روزانه چند نوبت درطول تحصیل پرداخت می گردد؟
یک بار و با توجه به مقطع تحصیلی ، سرانه متفاوتی دارد.
 
3- شرایط اساسی برای پرداخت ودیعه مسکن را نام ببرید؟
تاهل ، اجاره مسکن ، عدم سکونت در خوابگاه
 
4- اجاره بهای خوابگاه برچه اساسی تعیین می گردد؟
نرخ و ظرفیت اتاق
 
5- وام شهریه به کدام دسته دانشجویان تعلق می گیرد؟
به دانشجویانی که در آزمون سراسری پذیرفته می شوند به عنوان دانشجویان شهریه پرداز(پردیس- مازاد- انتقالی خارج از کشور) و یا دانشجویانی که انتقالی از دانشگاهای بهداشت سراسر کشور با توجه به پرداخت شهریه با انتقالی موافقت می شود.
 
6- شرایط اساسی بهره مندی از تسهیلات چیست ؟
سپردن تعهد محضری با ضامن معتبر
 
7- هزینه خدمات مشاوره و راهنمایی برای دانشجویان چقدر می باشد؟
جهت دانشجویان رایگان می باشد.
 
8- محفوظ ماندن اطلاعات مشاوره ای به چه صورتی می باشد؟
با توجه به اینکه رازداری از اصول اساسی مشاوره می باشد،لذا می توان با اطمینان گفت که اطلاعات محفوظ خواهد ماند.
 
9- خوابگاه به چه دانشجویانی تعلق نمی گیرد؟
دانشجویان سنواتی در کلیه رشته ها، دانشجویان مقاطع phd و رزیدنتی، مهمان، جابجایی، انتقالی خارج از کشور، بورسیه سازمان های نظامی اعم از ارتش، نیروی انتظامی و سایر سازمان از اولویت استفاده از خوابگاه برخوردار نمی باشند، اما در صورت وجود ظرفیت و امکانات و مقدورات با نظر کمیته اسکان و اخذ هزینه های تمام شده ارایه خوابگاه بلامانع است.
 
10- خوابگاه به چه دانشجویانی تعلق می گیرد؟
به دانشجویان غیر بومی دوره روزانه در حد امکانات و مقدورات ،خوابگاه تعلق می گیرد.
 
11- از چه طریق می توان از فعالیتها و خدمات فرهنگی دانشگاه مطلع شد؟
برنامه های فرهنگی معمولا از یک یا چند طریق به شرح ذیل اطلاع رسانی می گردد:
ازطریق بنرها و پوستر های نصب شده در: محیط دانشگاه، سرویس های دانشجویی، تابلوهای اطلاع رسانی خوابگاه، اتاق فرهنگی خوابگاه، وب سایت دانشگاه و ارسال پیامک
 
12- دانشجویان چگونه می توانند در فعالیتهای فرهنگی دانشگاه مشارکت نمایند؟
هر دانشجو با توجه به علاقه و تجربیات خود و با مراجعه به دفتر کانون ها و تشکل های دانشگاه، می تواند در زمینه های مختلف فرهنگی از جمله عضویت و فعالیت در کانونهای فرهنگی و هنری، قرآن وعترت، تشکلهای اسلامی و بسیج دانشجویی، انجمن های علمی و ... فعالیت نماید
 
13- جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی چیست و چگونه می توان در این جشنواره شرکت نمود؟
جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، بصورت سالانه و به میزبانی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی، معمولا در شهریورماه و با اهداف و بخشهای مختلف به شرح ذیل برگزار می گردد. شرکت همه دانشجویان در این جشنواره آزاد می باشد.

اهداف:
• تقویت فضای فرهنگی ،مذهبی،هنری در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
• توسعه و تقویت مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی ،مذهبی،هنری
• غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان بر محور فعالیت های فرهنگی ،مذهبی ،هنری
• شناسایی ،معرفی و تجلیل از دانشجویان خلاق و توانمند در زمینه های فرهنگی ،مذهبی،هنری
بخش های جشنواره عبارتند از: ادبی، پژوهشی، فناوری اطلاعات، معارف اسلامی، نشریات دانشجویی، هنری.

معاونت درمان
 
1- به چه مواردی فوریتهای پزشکی گفته می شود؟
بیماریها و حوادث اورژانس به مواردی اطلاق می گردند که در صورت عدم ارائه به موقع اقدامات درماني ، منجر به صدمات عضوي و يا جاني ميشود.

2- چگونه با برقراری‌ تماس‌ تلفنی‌ از خدمات اورژانس استفاده کنیم؟
وقتی‌ با تلفن‌ اورژانس‌ ( شماره ۱۱۵) تماس‌ می‌گیرید، در مورد وضعیت فعلي بيمار و نوع حادثه از شما سوال مي شود. اگر با چندين‌ مصدوم‌ مواجه‌ شده‌ايد، به تعداد مصدومين و نوع آسيب آنها اشاره کنيد اينکار باعث افزايش سرعت عمل و دقت تصميم گيري در پرسنل اتاق فرمان اورژانس خواهد بود. اگر در مورد موقعيت‌ مکاني‌ خود مطمئن‌ نيستيد، هراس‌ به‌ خود راه‌ ندهيد. سعي‌ کنيد از افراد محلي و اطرافيان‌ موقعيت‌ جغرافيايي‌ محل‌ را جويا شويد.
در تماس‌ با اتاق فرمان اورژانس‌ سعی‌ کنید خونسردی‌ خود را حفظ‌ کنید تا بتوانید تمام‌ اطلاعات‌ موردنياز را ارايه‌ کنيد.

3- اطلاعاتی‌ که باید در اختیار اورژانس‌ قرار دهید؟
جزییات‌ زیر ضروری‌ هستند:
- شماره‌ تلفن خودتان
- محل‌ دقیق‌ حادثه
- نوع مورد اورژانس ، به عنوان مثال «حادثه رانندگی دو ماشین جاده مسدود شده و سه نفر گیر افتاده است»
- تعداد، جنس‌ و سن‌ تقریبی‌ مصدومان‌ و هر چیزی‌ که‌ در مورد وضعیت‌ آنها مي‌دانيد؛ به‌عنوان‌ مثال‌ «مرد، پنجاه‌ و چند ساله‌، مشکوک‌ به‌ حمله‌ قلبي‌، ايست‌ قلبي‌».
- جزییات‌ هر نوع‌ خطر مثل‌ گاز، مواد سمی‌، صدمه‌ خطوط‌ نیرو یا وضع‌ آب‌ و هوا (مثلاً مه‌ يا جاده‌ يخ‌ زده‌)

4- اقدامات افراد حاضر در صحنه تا رسیدن آمبولانس اورژانس ۱۱۵ چیست ؟
بعد از برقراری تماس با شماره ۱۱۵ و دادن شرح حال بیمار و آدرس محل حادثه به موارد زیر توجه نموده و خود و دیگران را ملزم به رعایت آنها بدانيد.
1- سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید و دیگران را نیز به آرامش و پرهيز از اقدام عجولانه تشويق نماييد.
2- راه را برای رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه باز نگه داريد چنانچه باز کردن مسير نياز به کمک نيروي پليس دارد حتما موارد را با پليس ۱۱۰ در ميان بگذاريد. در تصادفات چنانچه محل حادثه در نقطه اي قرار دارد که هر لحظه امکان ورود ماشين هاي ديگر به محل حادثه و خطر برخورد با مصدومين و خودرو آنها وجود دارد ( بعد از پيچ يا نقاط كور)، در فاصله اي دورتر از محل حادثه ديگررانندگان را از وجود خطر در مسير آگاه سازيد.
3- وسیله نقلیه خود را در محلی دورتر از محل حادثه پارک کنید.
4- از جابجا کردن مصدومینی که امکان صدمات سرو گردن و ستون فقرات در آنها وجود دارد بپرهیزید. چنانچه محل حادثه احتمال آسیب بيشتر را براي مصدوم بهمراه دارد مانند زماني که اتومبيل آتش گرفته و يا در حال سقوط در پرتگاه است با رعايت احتياط و با حداقل حرکت ، مصدوم را از محل خارج سازيد.
 
5- چنانچه مصدوم در محل حادثه گیر افتاده مانند شخصی که در اثر تصادف در اتومبیل خود حبس شده و دربها باز نمی شود حتما از نیروهاي امداد نجات ( در شهرها آتش نشاني و در جاده هلال احمر ) تقاضاي کمک نماييد و حتي المقدور از اقدام براي رها سازي بيمار در شرايط عادي بپرهيزيد.
6- هرگز به بیمار و مصدومینی که هوشیاری آنها کامل نيست آب و غذا ندهيد زيرا بدليل عدم هوشياري کامل و ناتواني در بلع ، ممکن است آب و غذايي به بيمار مي دهيد راه هوايي بيمار را ببند و باعث خفگي وي شود.

5- در چه مواردی که در آنها می توان از اورژانس 115 تقاضای کمک کرد:؟
• بیماری های قلبی
• بیماری های تنفسی
• آسیب های دستگاه اسکلتی و عضلانی
• آسیب های چشم
• بیماری های سیستم عصبی مانند: تشنج و حمله صرعی، سکته مغزی با علائم فلج اعضا، اختلال تکلم و موارد دیگر،اختلال هوشیاری ،
• بارداری
• حوادث ترافیکی
• حوادث شغلی و محیطی، مانند: سقوط از بلندی،سوختگی،برق گرفتگی،آوار،مسمومیت های داروئی و شیمیائی،خودکشی،گزیدگی توسط مار، عقرب و سایر جانوران،غرق شدگی.
6- در خدماتي كه داراي سه كد مي‌باشند؛ آيا هزينه دارو و لوازم مصرفي قابل اخذ مي‌باشد؟
بله، طبق كد تعديلي (27-)، كد سوم (جزء فني) شامل هزينه نگهداري، تعمير تجهيزات، فضاي فيزيكي، هزينه استهلاك و سود سرمايه مرتبط با تسهيلات مورد نياز براي ارائه هر خدمت است و ساير هزينه‌ها مانند دارو و لوازم مصرفي پزشكي به طور جداگانه قابل محاسبه و درج در صورتحساب بيماران خواهد بود.
 
7- آيا در كلينيك‌هاي ويژه دانشگاه، مطب، درمانگاه و مراكز جراحي محدود نیز استفاده از كدينگ و ارزش نسبی مندرج در كتاب جدید ارزش نسبي الزامي است؟
بله، با توجه به بند (هـ) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، رعایت ارزش‌هاي نسبي و كدينگ ملي خدمات كه در كتاب ابلاغي مهمور به مهر هيات محترم وزيران مي‌باشد؛ براي بخش دولتي، عمومي غيردولتي و خصوصي در بخش سرپايي و بستري الزامي است.
 
8- نحوه محاسبه جزء فني توسط بيمه‌های مختلف چگونه خواهد بود؟
براي محاسبه جزء فني هر خدمت، ملاك كد تعديلي (27-) است كه براي سازمانهاي بيمه‌گر پايه به طور مشابه محاسبه مي‌گردد و در خصوص بيمه‌هاي تكميلي طبق قرارداد مربوطه و با رعايت سقف تعرفه بخش خصوصي و ارزش‌هاي نسبي مندرج دركتاب ارزش نسبي محاسبه مي‌گردد.
 
9- حق‌الزحمه در بخش VIP دولتی چگونه محاسبه می شود؟
براي بيماران پذيرش شده در بخش VIP بيمارستانهاي دولتي، حق‌الزحمه مانند بخش‌هاي عادي (بخش‌هاي غير از VIP) محاسبه مي‌شود و تنها تفاوت تعرفه در بخش‌هاي VIP و عادی مربوط به تعرفه هتلينگ است. لازم به ذكر است در خصوص بيمه‌هاي تكميلي مطابق قرارداد مربوطه، عمل مي‌شود.

10- روزهاي پيگيري براي بيماران تصادفي از چه زماني محاسبه مي‌شود؟
زمان شروع روزهاي پيگيري براي بيماران تصادفي 2 ماه پس از اولين ترخيص مي‌باشد. بديهي است هزينه اعمال غيرمرتبط با تصادف مربوط به بيماران تصادفي توسط بيمار و سازمانهاي بيمه‌گر مربوطه پرداخت مي‌گردد.
 
11- در مورد خدمات داراي يك ارزش نسبي كه در اتاق عمل انجام مي‌شود، نحوه محاسبه جزء فني چگونه خواهد بود؟
در بخش دولتي 40 درصد و در بخش خصوصي 15% علاوه بر مجموع ارزشهاي نسبي ارائه شده بطور جداگانه در ستون جز فني قابل در ج مي‌باشد.


معاونت تحقیقات و فناوری
 
1- زمان برگزاری جلسات شورا پژوهشی چگونه می باشد؟
جلسات شورای پژوهشی یک بار در ماه برگزار می گردد.

2- فرایند بررسی و تصویب طرح ها و گزارش نهایی طرح ها در جلسات شورا چگونه می باشد؟
• بارگذاری پروپوزال طرح در سامانه سمات
• بررسی طرح توسط کارشناس
• ارجاع طرح به واحد مرتبط (دانشکده-مرکز تحقیقات-بیمارستان)
• انتخاب داور برای طرح
• دریافت نظرات داوران
• تشکیل جلسه شورای پژوهشی جهت بررسی پروپوزال
• تنظیم صورتجلسه شورای پژوهشی

3- مراحل درخواست حمایت مالی ازمقالات و مدارک لازم چیست؟
یک نامه جهت دریافت پاداش چاپ مقاله به معاونت تحقیقات و فناوری ارسال شود و مدارک شامل فایل pdf مقاله، فرم درخواست پاداش، محل ایندکس مقاله و فایل تازه های پژوهشی پیوست گردد.

4- نحوه و ترتيب نوشتن نام نويسندگان در مقالات منتج از پايان نامه هاي دانشجويی به چه صورت می باشد؟
در مقالات منتج از پايان نامه دانشجويان مقطع PhD ،دانشجو به عنوان نويسنده اول و استاد راهنما به عنوان نويسنده مسئول آورده شود؛ در غير اينصورت دانشجو مجوز دفاع ندارد. در مقالات منتج از پايان نامه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و پزشكي عمومي و دستياري، دانشجو به عنوان نويسنده اول بوده و استاد راهنما بعنوان نويسنده مسئول باشد.
 
5- سقف طرح های تحقیقاتی که اعضای هیات علمی و محققین دانشگاه در یک زمان می توانند داشته باشند چه تعداد است؟
هر عضو هيأت علمي با رتبه مربي و استاديار همزمان 4 طرح تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي تحت حوزه معاونت تحقيقات و فناوري و 6 طرح تحقيقاتي مصوب كميته تحقيقات دانشجويي در يك زمان مي تواند داشته باشد. هر عضو هيأت علمي با رتبه دانشيار همزمان 6 طرح تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي تحت حوزه معاونت تحقيقات و فناوري و 6 طرح تحقيقاتي مصوب كميته تحقيقات دانشجويي در يك زمان مي تواند داشته باشد. هر عضو هيأت علمي با رتبه استادي همزمان 8 طرح تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي تحت حوزه معاونت تحقيقات و فناوري و 6 طرح تحقيقاتي مصوب كميته تحقيقات دانشجويي در يك زمان مي تواند داشته باشد. انعقاد قرارداد جديد طرح تحقيقاتي با هر عضو هيأت علمي كه سقف مجاز تعداد طرح تحقيقاتي را پر كرده باشد، منوط به تسويه حساب نهايي (همراه چاپ مقالات متعهد شده) طرحهاي تحقيقاتي قبلي تا رسيدن به حد مجاز مي باشد.
 
6- نحوه دریافت کد اخلاق به چه صورت می باشد؟
• تصویب طرح در شورای پژوهشی
• هماهنگی کارشناس پژوهشی مربوطه با کارشناس کمیته اخلاق
• بررسی مستندات طرح موجود در سامانه سمات توسط کارشناس مربوطه
• تشکیل جلسه کمیته اخلاق و بررسی طرح در کمیته اخلاق
• صدور کد اخلاق
 
7- زمان برگزاری جلسات کمیته اخلاق چگونه می باشد؟
جلسات کمیته اخلاق یک بار در ماه برگزار می گردد.
 
8- چگونه می توان کتاب امانت گرفت؟
برای امانت کتاب کاربران کتابخانه دانشکده باید به صورت حضوری به کتابخانه مراجعه نمایند و با جستجوی کتاب مورد نظر در نرم افزار کتابخانه یا با استفاده از سیستم قفسه باز در مخزن،کتابهای مورد نیاز خود را باارائه کارت دانشجویی امانت بگیرند.

9- آیا می توانن از منابع کتابخانه در خارج از کتابخانه استفاده نمایم؟
در رابطه با کتاب های فارسی و لاتین به صورت امانت امکان خارج کردن کتاب از کتابخانه وجود دارد اما در مورد نشریات، کتابهای مرجع و پایان نامه ها امکان امانت برای خارج کردن این منابع از کتابخانه وجود ندارد و تنها می توان از آنها کپی تهیه نمود.

10- آیا امکان امانت یا رزرو کتب به صورت غیرحضوری وجود دارد؟
خیر امکان امانت یا رزرو کتاب به صورت غیر حضوری وجود ندارد.

11- نحوه تمدید کتاب چگونه می باشد؟
برای تمدید کتاب می توانید با به همراه داشتن کارت دانشجویی و مراجعه به میز امانت کتاب خود را تمدید نمایید.
توجه: تمدید کتاب در آخرین روز امانت صورت می پذیرد. البته در صورت رزرو شدن کتاب تمدید انجام نشده و می بایست کتاب برگردانده شود.

12- نحوه ی رزرو کتاب چگونه می باشد؟
برای رزرو کتاب ابتدا کتاب را درسیستم نرم افزار کتابخانه های دانشگاه و یا دانشکده جستجو نموده بعد از اطمینان از امانت کتاب ( با کلیک بروی اطلاعات مینوانید از امانت بودن تمام نسخه های آن اطمینان حاصل نمایید) با یاداشت کردن شماره سریال کتاب به میز امانت کتابخانه دانشکده مراجعه کنید.

13- شرایط عضویت کتابخانه برای دانشجویان دانشکده و سایر مراجعین چیست؟
دانشجویان دانشکده و سایر دانشکده ها هنگام ثبت نام در نظام آموزشی این دانشگاه عضو کتابخانه دانشکده نیز می شوند و برای عضویت کتابخانه نیاز به مدارک و شرایط خاصی نیست.

14- در صورت مفقود شدن یا ناقص شدن کتاب امانی چه باید کرد؟
باید عین کتاب خریداری و تحویل کتابخانه گردد در صورت موجود نبودن کتاب، فرد به کمیته کتاب دانشگاه مستقر در کتابخانه مرکزی معرفی می شودو پس از طی مراحل قانونی، وجه کتاب دریافت می گردد.

15- چه مدارکی از کتابخانه به امانت داده نمی شود؟
نشریات – پایان نامه ها- کتابهای مرجع-( فقط جهت کپی در زمان محدود)

16- آیا تمام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در همه ی مقاطع می توانند از پایان نامه استفاده نمایند؟
دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی دانشگاه می توانند از پایان نامه ها استفاده نمایند.

17- دستیابی به پایان نامه ها چه شرایطی دارد؟
کلیه دانشجویان دانشگاه امکان استفاده از پایان نامه های موجود در دانشکده را دارند. اما سایر دانشجویان باید با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر به عضویت آزاد کتابخانه دانشکده در آمده سپس از این امکان برخوردار گردند.

18- چطور می توانم درخواست خرید یک کتاب جدید را به کتابخانه بدهم؟
برای درخواست تهیه کتاب باید اطلاعات کتاب شناختی کتاب را شامل عنوان؛ ناشر, مولف, سال نشر... به مسئول خرید کتابخانه تحویل دهید.

19- نظام رده بندی کتابخانه چیست و شیوه استفاده از آن چگونه است؟
کتابخانه برای سازماندهی کتابها از نظام رده بندی کتابخانه کنگره استفاده می کند و شیوه اداره مخزن کتابخانه به صورت قفسه باز است یعنی کاربران می توانند به مخزن کتابخانه مراجعه نمایند و کتابهای مورد نیاز خود را بیابند .

20- آیا امکان دسترسی به اینترنت در کتابخانه دانشکده وجود دارد؟
بله با استفاده از سیستم های موجود در کتابخانه و یا و در صورت داشتن لب تاب از وایرلس کتابخانه می توانید استفاده کنید.

21- نحوه ی تسویه حساب در کتابخانه دانشکده به چه صورت می باشد؟
برای دریافت اطلاعات کامل به بخش ضوابط و شرایط مراجعه فرمائید.

22- چند جلد کتاب می توان امانت گرفت؟ 3 جلد به مدت دو هفته
 
معاونت بهداشتی

1- چه آزمايشاتي هنگام ازدواج ضروري مي باشد؟
• آزمايش CBC
• تست مرفين
• در بعضي موارد RPR

2- آزمايش CBC به چه منظوري داده مي شود؟
يكي از فاكتورهاي مهم در آزمايش CBC براي زوجين MCV و MCH مي باشد.كه MCV بايد بالاي 80 باشد و MCH بالاي 27

3- آيا هنگام آزمايش از هر دو نفر نمونه گرفته مي شود؟
مطابق الگوريت كشوري آزمايش CBC بايد از زوج گرفته شود و چنانچه اندكس هاي زوج نرمال باشد نيازي به آزمايش زوجه نمي باشد . اما به منظور سهولت كار و جلوگيري از خطاهاي احتمالي در بعضي دانشگاه ها از هر دو نفر نمونه گرفته مي شود

4- جواب آزمايش ازدواج چه زماني داده مي شود و علت طولاني بودن در بعضي موارد چيست ؟
معمولا اگر مشكل خاصي نباشد در استان ها تا 24 ساعت بعد جواب داده مي شود ولي در صورت مشكل متفاوت مي باشد . چون در بعضي موارد نياز به مصرف قرص آهن مي باشد.

5- آزمايش گروه خون هنگام ازدواج ضروري مي باشد؟
خير . آنچه در باور مردم شكل گرفته گروه خون مي باشد اما در واقع منظور همان آزمايش CBC مي باشد كه در جهت شناسايي تالاسمي به همراه آزمايشات ديگر به كار مي رود
6- مدارس مروج سلامت چه نوع مدارسي هستند ؟
مدارسي هستند كه با مشاركت فعالانه اولياء ، مربيان و دانش آموزان وبا رويكرد توانمند سازي دانش آموزان در زمينه مراقبت از خود ، خود مراقبتي و آموزش همسالان منجر به افزايش ظرفيتها و توانمند سازي مردم در مورد سالم زندگي كردن ، سالم كار كردن و آموزش با كيفيت خواهد شد .

7- اجزاي مدارس مروج سلامت كدامند ؟
• برنامه جامع آموزش سلامت در مدارس
• ارائه خدمات باليني در مدارس ( انجام معاينات غربالگري)
• سلامت محيط در مدارس
• بهبود تغذيه در مدارس
• تحرك فيزيكي و فعاليت بدني در مدارس
• ارتقاي سلامت كاركنان مدارس
• خدمات سلامت روان و مشاوره اي در مدارس
• مشاركت والدين و جامعه در برنامه رريزي ارتقاء سلامت در مدارس و شبكه داوطلبان سلامت دانش آموزان

8- چگونه می توان از اخبار و اطلاعات معاونت بهداشت استفاده کرد؟
جهت دریافت اطلاعات و دانستنی ها می توان به پورتال دانشگاه www.kums.ac.ir قسمت معاونت بهداشتی مراجعه کرد.

9- نحوه جذب بهورز چگونه است ؟
در صورت تخصیص مجوز استخدام بهورز از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آگهی جذب با توجه به آخرین دستورالعمل ابلاغی تهیه و در مناطق مورد نظر توزیع می گردد و بعد از ثبت نام متقاضیان واجد شرایط، آزمون کتبی و مصاحبه برگزار می گیرد و سپس با گزینش از افراد برتر ( با توجه به نمرات ) در مناطق مورد نظر بکارگیری می شوند .

10- ثبت شکایت از خدمات و پرسنل شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی چگونه است؟
ثبت شکایت می تواند هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی صورت پذیرد .
به صورت کتبی از طریق ثبت در سایت www.kums.ac.ir حوزه ریاست ، بازرسی، شکایت دریافت و به واحد مربوطه جهت بررسی ارجاع می گردد، سپس کارشناس مربوطه بر اساس دستورالعمل ها و قوانین موجود موضوع را پیگیری و پاسخ به صورت کتبی به اداره بازرسی و یا فرد شاکی ارسال می گردد .
به صورت شفاهی نیز از طریق تماس با واحد مدیریت شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه شکایت دریافت و توسط کارشناس مربوطه پیگیری و پاسخ ابلاغ می گردد.

11- فرآیند جذب نیروی طرحی درمراکز بهداشت شهرستانها چگونه است ؟
با مراجعه به سایت www.kums.ac.ir در حوزه معاونتها، در زیر مجموعه معاونت بهداشتی، گسترش شبکه، مدیریت نیروی انسانی می توانید اطلاعات مورد نظردر خصوص جذب نیروی طرحی را مشاهده نمایید.
12- فرآیند جذب پزشک عمومی در قالب برنامه پزشک خانواده در مراکز بهداشت شهرستانها چگونه است ؟
با مراجعه به سایت www.kums.ac.ir در حوزه معاونتها، در زیر مجموعه معاونت بهداشتی، ثبت نام در بانک اطلاعات پزشک خانواده، می توانید اطلاعات مورد نظردر این زمینه را مشاهده نمایید.

13- روند تائید مشاغل سخت و زیان آور در واحد بهداشت حرفه ای چگونه می باشد ؟
وصول نامه ای از اداره کار مبنی بر مشخصات متقاضیان به این واحد، سپس ارسال نامه به شهرستانهای مربوطه جهت بررسی و ارائه گزارش، بررسی گزارشات واصله توسط مسئول واحد مورد و صحت سنجی مدارک، در صورت عدم مشکل مدارک به اداره کار ارسال می گردد و در آنجا توسط کمیته مربوطه به همراه سایر مدارک و اطلاعات دیگر مورد بررسی قرار می گیرد و نظربه صورت تایید یا عدم تایید به متقاضی ابلاغ می گردد .

14- مدارک مورد نیاز جهت تایید مشاغل سخت و زیان آور چه مواردی می باشد؟
فرم متقاضی – گزارش کارشناس بهداشت حرفه ای و بازرس کار – گزارش اندازه گیری عوامل زیان آور و سایر موارد مربوط به حوزه شغلی ( مدارک پزشکی ، سوابق شغلی و ... )
 
معاونت غذا و دارو
 
12- فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی مجاز ایرانی(ساخت داخل کشور)باید دارای چه مشخصاتی باشند؟
• دارای پروانه ساخت به همراه آرم سیب از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• نام محصول
• نام کارخانه تولید کننده
• آدرس دقیق کارخانه
• ترکیبات و مواد تشکیل دهنده فرآورده
• مخاطرات احتمالی یا دستور مصرف(در صورت لزوم)
• تاریخ تولید و انقضاء
• سری ساخت

13- در هنگام خرید جهت اطمینان از اصالت کالای سلامت محور خارجی باید به چه چیزی توجه کرد؟
داشتن برچسب ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت بر روی محصول

14- تراریخته چیست؟
تغییر در ساختار ژنتیکی محصولات کشاورزی به نحوی که بتوان از آنها، محصول بهتری با خصوصیات مفید به دست آورد.مثلا با تغییر ژنتیکی می توان گیاهانی مقاوم به آفت و حشرات، سموم علفهای هرز، خشکسالی، سرما و ... تولید کرد و یا گیاهانی که دارای مواد مغذی بیشتر مثل انواع اسیدآمینه، پروتئین و ویتامین هستند تولید کرد.
در خصوص اینکه ایجاد تغییر ژنتیک در محصولات غذایی برای انسان یا محیط زیست و جانداران دیگر مضر است یا نه اطلاعاتی دقیقی وجود ندارد.
 
15- نشانگر رنگی یا جدول راهنمای تغذیه ای چیست؟
جدولی است که در آن میزان چربی، قند ها و یا نمک و ... مشخص شده است و افراد در سنین مختلف و یا دارای بیماریهای مختلف (فشار خون، چربی خون، دیابت و ...) جهت کنترل مصرف نمک، قند و چربی یا میزان دریافت کالری روزانه به آن توجه کنند .
 
16- سهم مواد غذایی چیست؟
مقدار مصرف فرآورده غذایی در هر نوبت در روز
تاریخ به روزرسانی:
1402/03/30
تعداد بازدید:
43415
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:15
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal