مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوي اصليمنوي اصلي
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي مركز</span>معرفي مركز
تاريخچه و مجوز شوراي گسترش دانشگاهها
ضرورت
اساسنامه
ماموريت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي مدل سازي در سلامت</span>معرفي مدل سازي در سلامت
محتوي مدل سازي در سلامت
پروفايل علم سنجي مركز
برنامه استراتژيك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افليشن مركز</span>افليشن مركز
Modeling in Health Research Center,Shahrekord University of Medical Sciences,Shahrekord,Iran
افليشن مركز به فارسي: مركز تحقيقات مدل سازي در سلامت، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران.
نشاني پستي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اولويت هاي پژوهشي</span>اولويت هاي پژوهشي
اولويت هاي مركز ما
اولويت هاي ساير مراكز
اولويت هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختار و اعضاي علمي </span>ساختار و اعضاي علمي
هيئت موسس
شوراي عالي
رياست مركز
شوراي پژوهشي
كارگروه هاي مركز
كارشناس مركز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عملكرد و زيرساخت پژوهشي </span>عملكرد و زيرساخت پژوهشي
مطالعه كوهورت شهركرد
ساير طرح ها
برنامه جامع سلامت استان
امتيازات و ارزشيابي كشوري
لينك مقالات شماره 1 در پابمد
لينك مقالات شماره 2 در پابمد
مجله بين المللي تحقيقات اپيدميولوژيك
فرايندها و فرم ها
انتشارات و مقاله ها
كارگاه هاي آموزشي
دكتراي عالي پژوهش
كتابخانه الكترونيك
لينك هاي مفيد
گالري تصاويرآدرس : شهركرد ،رحمتيه ، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،مركز تحقيقات مدل سازي در سلامت
كدپستي: 8813833435            تلفن: 4-33335652-038
تاریخ بروز رسانی 1397/12/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal