دانشگاه علوم پزشکی فارسان
۱۴۰۳/۴/۲۸
معرفی

معرفي

واحد سلامت خانواده وجمعيت
مسئول واحد : خانم محبوبه صادقي چليچه

شرح وظايف مسؤل واحد بهداشت خانواده وجمعيت:

1-همكاري ونظارت بر اجراي برنامه هاي كشوري واستاني بهداشت خانواده(برنامه مادران-كودكان-باروري سالم –تغذيه-سالمندان)

2-برنامه ريزي عملياتي بابررسي وارزشيابي برنامه عملياتي سال گذشته وتعيين مداخلات اهداف واستراتژي وفعاليتهاوترسيم جدول تفصيلي وزمانبندي

3-تعيين فعاليتهاي جاري وابلاغي وترسيم جدول زمانبندي وپايش اجراوانجام مداخلات لازم جهت بهبود وارتقاء آنها

4-نظارت وپايش اجراي فرايندهادر مراكزبهداشتي درماني –پايگاههاي بهداشتي-خانه هاي بهداشت-عملكردماماوپزشك تيم سلامت

5-نظارت وارزيابي بيمارستان دوستداركودك

6-تحليل داده هاي جمع آوري شده در نظارت وپايش واولويت بندي مشكلات وطراحي واجراي مداخله

7-مشاركت ونظارت در برگزاري دوره هاي آموزشي براي گروه هدف هر برنامه در سطوح مختلف

8-مشاركت ونظارت در طراحي تهيه مطالب وابزاركمك آموزشي مانندپوستر،پمفلت وتراكت وپكيج آموزشيو....

9-همكاري ونظارت درآموزش گروههاي هدف بامساعدت ساير ادرات وسازمانهامانندآموزش وپرورش،كميته امداد ،نهضت سواد آموزي

10-انجام بررسي هاوتحقيقات فني واجتماعي وجمعيتي در زمينه هاي بهداشت خانواده وارائه نتايج آن

11-شركت در دوره هاي آموزشي ،كنفرانسها،سمينارها وكميته ها وكميسيون هاي مختلف مرتبط با فرايندهاي بهداشت خانواده

12-نظارت ومشاركت در تهيه وتنظيم دستورالعمل هاي مرتبط با فرايندهاي بهداشت خانواده وارسال به واحد هاي تابعه

13-نگهداري ضوابط ٰ،اطلاعات وداده هاي موجوددرمورد فرآيند هاي بهداشت خانواده وبهره گيري ازآنها دربرنامه ريزي ها

14-نظارت ومشاركت درتنظيم گزارشات وبررسيهاي كارشناسانه وارائخ پس خوراند وراهكارهاي لازم عملي به واحدهاي ذيربط

15-نظارت ومشاركت درتنظيم گزارشات وبررسيهاي كارشناسانه وجمع بندي عملكرد واحد ارائهپيشنهادات وراهكارهاي لازم به رئيس مركز،مركزبهداشت استان (واحد سلامت خانواده وجمعيت )

16-مشاركت ونظارت برآوردنياز اقلام بهداشتي (مكمل هاي مادران وكودكان –شيرمصنوعي و..)ودرخواست به موقع آنها

17-نظارت وهمكاري درنحوه تامين وتوزيع نيروي انساني واحدهاي ذيربط بابررسي كارشناسي لازم

18-نظارت وارزشيابي عملكرد كاركنان گروه

19-همكاري وهماهنگي با ساير واحدهاي فني واداري مرتبط

20-نظارت برتعيين هزينه هاي آموزشي وگزارش آن

21-نظارت ومشاركت در برآوردواعلام نياز هزينه ها ومنابع آموزشي مربوط به فرآيندهاي بهداشت

22-اعلام نظر درمورد همكاران بهداشت خانواده براساس پايش عملكرد وپيشنهادوتشويق يا تذكر

23-شركت فعال دردوره هاي آموزش مرتبط با شغل وپياده نمودن نتايج آن در انجام وظايف محوله

24-انجام ساير امورمرتبط باشغل برحسب نظر مقام مافوق ومطابق مقررات

25-تاييد مرخصي هاي كارشناس وكاردان هاي وگاهاآف ومرخصي پرسنل مامايي تسهيلات زايماني

26-بررسي نامه هاي ارسالي ازاستان ودسته بندي آنها واعلام به مراكزيا پاسخ به آنهاواقدام لازم برحسب مورد

27-ارتقا وبهبودشاخص هاي مرتبط با سلامت مادران وكودكان با تاكيد بر فرزندآوري سالم

28-ترويج مفاهيم آموزشي در خصوص اهميت ازدواج مناسب درسنين مناسب واهميت فرزندآوري سالم

تاریخ به روز رسانی: 1399/02/30
تعداد بازدید: 4634
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal