دانشگاه علوم پزشکی فارسان
۱۴۰۳/۴/۲۸
مادران


شرح وظايف كارشناس سلامت مادران در شبكه بهداشت و درمان شهرستان فارسان

-         بررسي و تجزيه وتحليل شاخص هاي برنامه سلامت مادران و شناسايي مشكلات برنامه در منطقه تحت پوشش و تعيين اولويت هاي برنامه از طريق مقايسه شاخص ها با شاخص هاي استاني و كشوري ونياز سنجي هاي انجام شده در شهرستان و طراحي مداخلات متناسب با اولويت ها ومشكلات و برنامه ريزي جهت اجراي اين مداخلات ، تدوين برنامه عملياتي باتوجه به اولويت ها ومداخلات و تعيين ميزان پيشرفت و دستيابي به اهداف برنامه در پايان هر فصل و تهيه مستندات

-         تدوين برنامه آموزشي براي نيروهاي ارائه دهنده خدمت به مادران اعم از ماماها، مراقبين سلامت و بهورزان در خصوص موضوعات آموزشي سلامت مادران، تهيه فرمهاي 26 يا طرح درس براي برگزاري كارگاه ها و جلسات آموزشي مرتبط با سلامت مادران ، هماهنگي جهت برگزاري كارگاه ها و جلسات آموزشي در تاريخ هاي تعيين شده ، تهيه برنامه كارگاه و تعيين مدرسين و موضوعات ، تهيه آزمون هاي آغازين وپاياني كارگاه و تعيين ميزان پيشرفت علمي و مهارتي شركت كنندگان در كارگاه آموزشي ، انجام ارزشيابي كارگاهها و بهره مندي ازنتايج ارزشيابي در برگزاري كارگاه هاي بعدي

-         هماهنگي و پيگيري تجهيز كلاس هاي آمادگي زايمان فيزيولوژيك و برگزاري كلاس هاي مذكور و پايش اين كلاس ها در راستاي افزايش زايمان هاي فيزيولوژيك در شهرستان

-         نظارت بر شناسايي و پيگيري مادران باردار پرخطر و پيگيري مادران باردار پرخطر به طور مستقيم از طريق ارتباط با رابطين بيمارستاني مادران پرخطر بستري شده يا اعزام يا ارجاع شده به بيمارستان هاي استان تا حصول بهترين نتيجه ، و برنامه ريزي جهت كاهش بارداري هاي پرخطر و مرگ ومير و بيماري وناتواني مادران باردار

-         برنامه ريزي جهت انجام اقدامات خارج بيمارستاني جهت كاهش مرگ ومير و بيماري و ناتواني در مادران باردار

-         برنامه ريزي و نظارت بر ارتقاء پوشش مراقبت هاي پيش از بارداري، دوران بارداري و پس از زايمان

-         ارزشيابي و پايش نحوه ارائه خدمات سلامت مادران باردار نيروهاي ارائه دهنده خدمت ، با هدف بهبود كيفيت و كميت ارائه خدمات به مادران باردار و پس از زايمان و زنان در سنين باروري وارائه پسخوراند به ارائه دهندگان خدمت

-         آموزش پزشكان، ماماها و مراقبين سلامت تازه وارد به سيستم و بازآموزي پرسنل ارائه دهنده خدمات به مادران

-         مطالعه دستورعمل ها و پروتكل هاي رسيده از استان در خصوص سلامت مادران و اطلاع رساني و ارسال به مراكز خدمات جامع و خانه هاي بهداشت تحت پوشش و آموزش نكات اجرايي در اين دستورعمل ها به ارائه دهندگان خدمات به مادران باردار

-         تهيه و تدوين برنامه آنكال سلامت مادران و ارسال به معاونت محترم بهداشتي و مراكز خدمات جامع تحت پوشش و گزارش مادران باردار پرخطر و اعزامي يا ارجاعي يا بستري شده به معاونت محترم بهداشتي استان

-         هماهنگي با كارشناس روانشناسي و اجتماعي شبكه و معرفي مادران باردار Addict  يا مشكوك به Addiction و همچنين مادران باردار مبتلا به مشكلات روحي رواني و اقدام به خودكشي ،جهت دريافت مشاوره و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب

-         گزارش عملكرد مالي برنامه سلامت مادران به صورت فصلي ، گزارش عملكرد كلاس هاي آمادگي زايمان به صورت شش ماهه و گزارش عملكرد برنامه PMTCT ( پيشگيري از انتقال HIV/AIDS از مادر به جنين ) و نظارت از اجراي اين برنامه ، گزارش بررسي پرونده الكترونيك مادران باردار و پس از زايمان براساس نشانگرهاي برنامه مادران

-         تامين اعتبار براساس اعتبارات ارسالي از معاونت محترم بهداشتي استان جهت برنامه سلامت مادران و كلاس هاي آمادگي زايمان و پيگيري تامين وخريد اقلام خواسته شده و برنامه ريزي جهت كاربرد اقلام در راستاي ارتقاء سلامت مادران تحت پوشش

-         نظارت و همكاري بر برآورد مكمل هاي دارويي مورد نياز در دوران پيش از بارداري، بارداري و پس از زايمان ، و نظارت بر توزيع و آموزش در خصوص نحوه مصرف اين مكمل ها

-         شركت در كارگاه هاي آموزشي و توجيهي استاني برنامه هاي سلامت مادران ، و انتقال اين اطلاعات و محتواي آموزشي به پرسنل ارائه دهنده خدمات سلامت مادران در شهرستان

-         ارتقاء زايمان هاي ايمن وبهداشتي و پيشگيري از وقوع زايمان هاي غيربهداشتي در جمعيت تحت پوشش و برگزاري همايش زايمان طبيعي و تقدير ازمادران موفق در امر زايمان طبيعي و فيزيولوژيك

-         درصورت وقوع مرگ مادر باردار ، بررسي پرونده الكترونيك مادر و نحوه ارائه مراقبت ها و خدمات به اين مادر از طريق مصاحبه با پزشك و ارائه دهندگان خدمات سلامت مادران و خانواده مادر متوفي و بررسي مدارك موجود ومستندات موجود دراين رابطه و تهيه گزارش و تشكيل كميته مرگ شهرستاني مرگ مادر ، و ارسال گزارش فوري مرگ مادر به معاونت محترم بهداشتي دانشگاه و تهيه و اجراي مداخلات براي پيشگيري از موارد مرگ مادر مشابه و قابل اجتناب

-         نظارت برنحوه ارائه خدمت به مادران باردار عشاير و ميهمان

-         تهيه نامه مادران باردار انتقالي از شهرستان به شهرستان ها و استان هاي ديگر و پيگيري هاي تلفني و مكاتبه تا رسيدن مادر به مقصد و دريافت خدمات دوران بارداري

-         ارائه خدمات و همكاري در مواقع اپيد مي ها و بحران ها به مادران باردار تحت پوشش و آموزش نيروهاي تحت پوشش درارتباط با نحوه ارائه خدمت به مادران باردار و نوزادان و زنان در سنين باروري جهت كاهش مرگ ومير و بيماري و ناتواني در مادران باردار و نوزادان

-         تقدير از نيروهاي تحت پوشش به مناسبت روز ماما و هفته سلامت با هدف افزايش انگيزه و ارتقاء كيفيت و كميت ارائه خدمت به مادران باردار وسلامت مادران باردار

-         پاسخ به مكاتبات استاني سلامت مادران باردار

-         انجام اقدامات درخصوص صورتجلسات كميته هاي دانشگاهي ترويج زايمان طبيعي و كاهش مرگ و پاسخ به مكاتبات استاني در خصوص اقدامات انجام شده

-         همكاري با واحدهاي ديگر در صورت لزوم

-         همكاري جهت جلب حمايت هاي برون بخشي و مشاركت هاي مردمي در راستاي ارتقاء سلامت مادران

-         همكاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي و اجرايي استاني و دانشگاهي ابلاغ شده در خصوص ارتقاء سلامت مادران

 

تاریخ به روز رسانی: 1399/02/30
تعداد بازدید: 2937
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:3
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal